Sähköiset palvelut

 • Ammattilainen ota puheeksi alkoholi. Se kannattaa. Opi perusteet verkkokurssilla.
  www.otapuheeksi.fi

 • KokeNet on verkkopalvelu sähköiseen ja kasvokkaiseen päihteistä toipumiseen liittyvän kokemustiedon välittämiseen.
  www.kokenet.fi

 • Tietopuu tarjoaa tietoa ja tukea päihdetyön kehittämiseen ja tutkimukseen. Palvelee alan ammattilaisia, kehittäjiä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita.
  www.a-klinikka.fi/tietopuu

 • Peluuri: valtakunnallinen, maksuton palvelukokonaisuus ongelmallisesti pelaaville, läheisille sekä ammattilaisille. Peluuri auttaa netissä ja puhelimitse.
  www.peluuri.fi

 • Laatuliha on luomua - Dopinglinkki
  www.dopinglinkki.fi

 • Pikkasen pihalla? Nuortenlinkissä se on ihan okei.
  www.nuortenlinkki.fi

 • Vanhempien juomisesta saa puhua. Varjomaailma on paikka nuorille, joita huolettaa läheisten aikuisten päihteidenkäyttö.
  www.varjomaailma.fi

 • Tietoa, työvälineitä ja materiaaleja ammattilaisille. Tukea ihmiselle, jota lasinen lapsuus askarruttaa.
  www.lasinenlapsuus.fi

 • Seonveressä.fi on sivusto, joka sisältää luotettavaa tietoa C-hepatiitista: sen ehkäisystä, testaamisesta, tartuttamisesta ja hoidosta.
  www.seonveressä.fi

 • Selvemmille vesille? Voimaa täältä:
  www.paihdelinkki.fi

 

A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut - Aina lähellä. Tarjoamme tietoa, testejä, neuvontaa, keskustelua, koulutusta.

Tavoitteena on kansalaisten sekä päihde- ja riippuvuusasioita työssään kohtaavien ammattilaisten tukeminen ongelmien ehkäisyssä ja vähentämisessä.

Päihteet ja riippuvuudet

Päihdelinkki

Päihdelinkki tarjoaa luotettavaa tietoa, tukea ja neuvontaa päihteistä ja riippuvuuksista. Suunnattu kaikille kansalaisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, medialle ja tutkijoille. Antaa voimavaroja päihteidenkäytön hallintaan.

A-klinikkasäätiön kotisivut

A-klinikka.fi-sivusto tarjoaa runsaasti tietoa valtakunnallisista päihdepalveluista ja A-klinikkasäätiön tekemästä järjestötyöstä. Sivustolla voi myös tutustua päihdetyön erikoislehteen Tiimiin.

Se on veressä

Luotettavaa tietoa ja ohjeita C-hepatiitista. Suunnattu C-hepatiittitartuntaa epäileville, tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Sivuston tavoitteena on huumeidenkäyttäjien tartuntatautien ehkäisy ja haittojen vähentäminen.

Vinkki.info

Vinkki.info-sivusto on valtakunnallinen päihteidenkäyttäjien terveys- ja sosiaalineuvontapisteiden nettisivusto, jota ylläpitää A-klinikkasäätiö. Sivusto on tarkoitettu terveys- ja sosiaalineuvontapisteiden asiakkaille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Lapset ja nuoret

Lasinen lapsuus

Lasinen lapsuus -sivusto tarjoaa perustietoa vanhempien päihteidenkäytön lapsille aiheuttamista haitoista. Suunnattu lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille. Uudessa Lasinen lapsuus — Sirpaleinen mieli -hankkeessa toimivat yhteistyössä A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Suomen mielenterveysseura.

Varjomaailma

Verkkopalvelu aikuisten juomisesta huolissaan oleville nuorille. Tarjolla on neuvontaa ja tietoa, mahdollisuus vaihtaa kokemuksia sekä osallistua ammattilaisten ohjaamiin nettivertaisryhmiin.

Nuortenlinkki

Nuortenlinkki on nuorille suunnattu verkkopalvelu, jonka tavoitteena on päihteiden liikakäytön ehkäisy ja siihen liittyvä elämänhallinnan tukeminen. Nuortenlinkistä löytyy tietoa, testejä, neuvontaa ja vertaiskeskustelua.

Dopingaineet

Dopinglinkki

Dopinglinkki-verkkopalvelussa on tutkittua ja ajankohtaista tietoa dopingaineista, ravitsemuksesta ja liikunnasta, sekä neuvontapalvelu, jossa voi kysyä kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä. Vastaajina dopingaineisiin perehtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat.

Rahapelaaminen

Pelivoimapiiri

Mobiili- ja verkkopalvelu, joka tarjoaa tukea rahapelaamisesta huolestuneille pelaajille ja heidän läheisilleen. Vertaistukiryhmiä, oma-apuvälineitä sekä neuvontaa ammattilaisilta. Valtakunnallinen palvelu tuotetaan yhteistyössä Peluurin kanssa.

Peluuri

Peluuri vähentää pelihaittoja tarjoamalla sähköisiä tuki-, ohjaus-, ja neuvontapalveluja pelaajille, läheisille ja työssään pelihaittoja kohtaaville. Palvelut ovat anonyymeja. Ammattillisen tuen lisäksi on tarjolla oma-apua ja vertaistukea. Peluurin omistavat A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto.

Ammattilaiset ja päihde- ja riippuvuustyöntekijät

Tietopuu

Päihdetyön kehittämisen tieto- ja tukipankki ammattilaisten käyttöön.

KokeNet

KokeNet tarjoaa kokemusneuvojapalvelua päihdeasioissa ja vahvistaa kokemusasiantuntijatoimintaa yhteiskunnassa. KokeNet on osa Verkottaja 2013–2016 -hanketta.

Ota puheeksi

Valtakunnallinen perusterveydenhuollon ammattilaisille suunnattu tietosivu alkoholin riskikäytön tunnistamiseen. Sivulta pääsy Puheeksioton perusteet -verkkokurssille, joka on mahdollista suorittaa yhteistyössä paikallisten perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa.