Ajankohtaista

Verkottajan kammareissa -kirjanen kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Yhteisiä valmennuksia rakennettiin ammattilaisille, asiantuntijoille sekä kokemusasiantuntijoina toimiville asiakkaille. Niissä yhdistyivät asiakastyöstä ja asiakkaiden arjesta nouseva asiantuntemus, niin teoriat, käytännön kokemus kuin hiljainen tietäminen. Kirjanen tekee näkyväksi kertyneitä kokemuksia, osallistujien oivalluksia ja yhteiselle kehittämiselle suotuisaa vuorovaikutusta. Kirjoittajat rohkaisevat yhteiskehittämisen virittämiseen niin ammattilaisen, esimiehen kuin kehittämiseen osallistuvan asiakkaan roolissa.

minna.magnusson 28.6.2017

YhdessäMielin -hanke tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon (sote)-uudistuksen tueksi ja Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta päätöksentekijöiden käyttöön tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa toimivista, vaikuttavista ja kustannustehokkaista lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluista. Hankeen tavoitteena on osallistaa kansalaisia, palveluiden käyttäjiä ja heidän omaisiaan selvitystyöhön. Voit osallistua hankkeen sähköiseen kyselyyn 30.9.2017 asti tästä linkistä

minna.magnusson 16.6.2017

Tuore julkaisu Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet tuo esiin, että järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tarjoavat merkittävän kohtaamisen foorumin. MIPA-tutkimusohjelman toteuttaman hyvinvointikyselyn perusteella vertaistukea pidettiin toimintoihin hakeutumisen keskeisenä syynä ja kiitoksen aiheena. Toiminnan anneista keskeisiä olivat puolestaan tekeminen ja arjen tuki sekä onnistumisen kokemukset ja kokemus omasta tarpeellisuudesta. Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat laajasti kansalaisia. Heidän näkemystensä huomioon ottaminen on tärkeää, kun palveluja kehitetään.

minna.magnusson 30.5.2017

Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisussa esitetään uusia tietoja Juomatapatutkimuksen kysymyksistä koskien asennoitumista alkoholinkäyttöön pienten lasten läsnä ollessa sekä lasten seurassa tapahtuneita alkoholinkäyttötilanteita. Alkoholin käyttö on viime vuosikymmeninä siirtynyt koteihin. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että suomalaiset suhtautuvat alkoholinkäyttöön lasten seurassa melko kielteisesti. Vuonna 2016 noin kymmenesosassa kaikista alkoholinkäyttökerroista oli läsnä alle 15-vuotiaita lapsia. Joka kolmannessa alkoholinkäyttötilanteessa, jossa lapsia oli läsnä, juotiin kerralla vähintään viisi annosta, eli käytännössä vähintään lievään humalaan. Tilanteet, joissa aikuiset juovat runsaasti lasten läsnä ollessa eivät jakaudu väestössä tasaisesti lasten kesken. Suurin osa lapsista ei joudu lainkaan tällaisiin tilanteisiin, kun taas osalle niin tapahtuu usein.

minna.magnusson 23.5.2017