MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 - 2018

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan kuusi tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, kansalaisten elämäntilanteesta ja palvelutarpeista sekä kokemusasiantuntijuudesta. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja tuotoksista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa toukokuusta 2016 alkaen. Tilaa uutiskirje.

Tutustu MIPA-hankkeen ensimmäiseen uutiskirjeeseen (31.5.2016).

Tarinoita vertaisten ja työntekijöiden yhteistyöstä. (tiedote 12.4.2016)

Helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien kaksi erilaista ryhmää. (tiedote 22.3.2016)

Artikkeli vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta julkaistu. (tiedote Kuntoutussäätiö 15.3.2016)

Vaikuttavaa viestintää yhteistyönä (tiedote 24.11.2015)

Väitös psyykkisestä sairastumisesta ja kuntoutumisesta 13.11.2016, Päivi Rissanen (MTKL)

SOSTEn tutkimusverkosto vierailulla (SOSTE 2.11.2015)

Järjestötyöpajassa 80 osallistujaa (tiedote 18.8.2015)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ensimmäistä kertaa yhdessä kehittämään tutkimustoimintaa (tiedote 27.5.2015)

 


Tutkijatiimi: Jouni Puumalainen (vas.), Päivi Rissanen, Jouni Tourunen (hankkeen koordinaattori), Tuuli Pitkänen ja Sari Jurvansuu