Tiimi on päihdetyön erikoislehti, joka seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen painos on 3000 kappaletta.

Pääkirjoitus: Tappiin saakka

Päihdetyöntekijöiltä kysellään usein, paljonko alkoholia saa juoda. Arkiymmärryksessä riskirajat kääntyvät helposti mittaamaan sitä, kuinka paljon voi ottaa.

Lähes jokainen leipäjonossa jonottavista piti ruoka-apua itselleen välttämättömänä, selvisi pääkaupunkiseudun ruoka-apututkimuksesta.

Mikä tekee joistakin aineista niin haitallisia, että niiden käyttöä halutaan säädellä julkisen vallan toimin? Tämä kysymys on taas esillä kotimaisessa keskustelussa.

Alkoholinkäytön kerrotaan vähentyneen koeryhmässä seuranta-aikana peräti 60 prosenttia. Tulos olisi huikea, ellei samassa lauseessa todettaisi käytön vähentyneen lumelääkitystä saaneessa ryhmässäkin 47 prosenttia.