Tutkimus

A-klinikkasäätiön tutkimustoiminnan tarkoituksena on tukea päihde- ja riippuvuushaittojen vähentämistä sekä ongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttamiseksi tehtävää työtä.
 
A-klinikkasäätiön tutkimustoiminnan strategisena tavoitteena on edistää päihdetyön tutkimuksen asemaa Suomessa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa päihdehoidosta ja sen vaikutuksista, asiakaskunnasta ja hoitojärjestelmistä sekä niiden muutoksista. Tutkimustiedon tulisi olla hyödynnettävissä päihdetyön kehittämisessä.

Tutkimustoiminta koostuu omasta tutkimustoiminnasta, tutkimusavusteisesta kehittämisestä ja tutkimushankkeiden hallinnoinnista.

Kehittämisyksikön tutkimusryhmä toteuttaa omia tutkimushankkeita sekä A-klinikkasäätiön palvelutoiminnan rahoituksella että ulkopuolisella hankerahoituksella, verkostoituu yhteistyöhankkeisiin, tukee kehittämishankkeita ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän toiminta rakentuu aikaisemman Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikön ja A-klinikkasäätiön hoitotutkimusohjelman luomalle pohjalle.

A-klinikkasäätiö tukee ammattitutkijoiden ja opinnäytetöitä tekevien opiskelijoiden työtä tarjoamalla heidän käyttöönsä tutkimusaineistoja (esim. asiakas- ja työntekijäaineistot), opastamalla niiden keräämisessä ja käytössä sekä antamalla tarvittaessa tutkimusohjausta. Yleiseen hallinnointiin kuuluu muun muassa tutkimushankkeisiin liittyvän lupaprosessin hallinnointi ja tutkimushankkeiden tietokannan ylläpito.

Asiakkaisiin, työntekijöihin ja asiakirjoihin kohdistuva tutkimus edellyttää tutkimusluvan, jonka hakemisohjeet löytyvät Tietopuu-sivustosta. Tutkimuslupia käsitellään tarvittaessa säätiön eettisessä toimikunnassa.