Järjestötutkimus


 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma
 
A-klinikkasäätiö koordinoi RAY:n rahoittamaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistä tutkimusohjelmaa (2015-2018). Tutkimusohjelmassa tutkitaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiileja, järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä. 
 
Tarkempaa tietoa hankkeesta Tietopuussa: www.a-klinikka.fi/mipa 

Hankekoordinaattori: Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen