Opioidiriippuvuuden korvaushoito Suomessa

A-klinikkasäätiön keskustoimiston tutkimusryhmä toteuttaa vuosina 2016–2017 Kansaneläkelaitoksen (KELA) rahoittaman tutkimuksen ”Opioidiriippuvuuden korvaushoito Suomessa: lääkkeen valintaan ja hoitokäytäntöihin vaikuttavat tekijät”.

Tutkimus toteutetaan A-klinikkasäätiön opioidiriippuvuuden korvaushoitoa toteuttavissa palveluyksiköissä (Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Lahti ja Tampere). Tutkijoina toimivat Jouni Tourunen, Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela ja Suvi Jokelainen. Johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki toimii tutkimuksen asiantuntijana.

Tavoitteena on tarkastella lääkkeen valintaan, apteekkijakeluun ja hoitokäytäntöihin vaikuttavia tekijöitä työntekijäryhmien, asiakkaiden sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien näkökulmasta. Aineisto koostuu hoitorekisteritiedoista ja haastatteluista.

Tutkimus on jatkoa aikaisemmalle korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimukselle (KAKE). Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään korvaushoidon käytäntöjen kehittämisessä.