PARADISE

EU-hankkeen tavoitteena oli tuoda esille sitä, että ihmisen kokonaistilanteen huomioon ottaminen on hoidossa tärkeää. Hankkeessa kehitettiin vankkaan tutkimustietoon pohjautuva menetelmä, jonka avulla ihmisen psykososiaalista kuormitusta on mahdollista arvioida ja seurata hoidon aikana. Kehitetty 24 kysymyksen sarja soveltuu käytettäväksi niin erilaisten häiriöiden hoidossa kuin tutkimuksessa.

Hankkeessa oli 10 yhteistyökumppania eri puolilta Eurooppaa. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä ja Järvenpään sosiaalisairaala ovat tuoneet EU-hankkeeseen päihderiippuvaisten ja Suomen näkökulmaa. A-klinikkasäätiön työryhmässä toimivat Tuuli Pitkänen, Jonna Levola, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen sekä Kirsi Jokela ja Antti Holopainen.

Paradise-hankkeen materiaali sisältäen mm. PARADISE24-kyselyn ja käyttöohjeet sekä uutta tietoa PARADISE24-menetelmään liittyvästä tutkimuksesta löytyy Tietopuusta.

Julkaisut

PARADISE24-hankkeeseen liittyen on valmistunut useita suomen ja englanninkielisiä julkaisuja. Ajankohtaisen listauksen löydät Tietopuun tutkimusjulkaisutietokannasta.

KELA on julkaissut PARADISE24-hankkeen suomenkielisen kokonaiskuvauksen Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet: Paradise24-kysymyssarjan tutkimusperusta.

Kiitämme hankkeen rahoittajia: PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa) on yhteishanke, jonka koordinointia ja aineistonkeruuta rahoitti vuosina 2010–2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5).

Kansaneläkelaitos (KELA) on myöntänyt kuntoisuusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n tarkoittamista varoista Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikölle tutkimusrahoitusta Paradise-hankkeeseen liittyvien kirjallisuuskatsauksen ja potilasaineistojen analysointia ja raportointia varten.