Tutkimusjulkaisut

201620152014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

Kaskela | Levola | Pitkänen | Tourunen

Tiimin Tutkittua-julkaisut löytyvät Tietopuusta.
 
Vuosi 2016

Bennett, H., Hakkarainen, P. & Tourunen (2016): Työelämä ja alkoholin haitat. Kyselytutkimus Päihdehaitat hallintaan -suositusten toteutumisesta työpaikoilla. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 64. 
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tyoelama_ja_alkoholin_haitat_raportti_a-klinikkasaatio.pdf

Pitkänen, T., Levola, J., Tourunen, J., Kaskela, T. ja Holopainen, A. (2016):  Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143, 2016. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/167298

Kamenov, K., Cabello, M., Caballeri, FF., Cieza, A., Sabariego, C., Anczewska, M., Pitkänen, T., Raggi, A., Ayuso-Mateos, JL. (2016): Factors related to social support in neurological and mental disorders.  PLoS ONE 11(2): e0149356. doi:10.1371/journal.pone.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149356
 
Pitkänen, T., Kaskela, T., Tyni, S. & Tourunen, J. (2016). Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus: Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista. 
Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2016. 
  
Pitkänen, T., Perälä, J., Tammi, T. (2016): Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö. Tietopuu: Tutkimussarja 1: 1-10.

Vuosi 2015

Cieza, A., Anczewska, M., Ayuso-Mateos, JL., Baker, M., Bickenbach, J., Chatterji, S., Hartley, S., Leonardi, M., Pitkänen, T. & PARADISE Consortium (2015): Understanding the impact of brain disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ of psychosocial difficulties and their determinants. PLoS One. 2015. Sep 9;10(9):e0136271. doi: 10.1371/journal.pone.0136271. eCollection 2015. PMID: 26352911 Free PMC Article.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352911

Cieza, A., Sabariego, C., Anczewska, M., Ballert, C., Bickenbach, J., Cabello, M., Giovannetti, A., Kaskela, T., Leonardi, M., Mellor, B., Pitkanen, T., Raggi, A., Switaj, P., Chatterji, S. & PARADISE Consortium (2015). PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on people’s lives based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’. Plos One. July 6th 2015 1-15. DOI:10.1371/journal.pone.0132410. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132410

Coenen, M., Cabello, M., Umlauf, S., Ayuso-Mateos, JL, Anczewska, M., Tourunen, J., Leonardi, M., Cieza, A. & PARADISE Consortium (2015): Psychosocial difficulties from the perspective of persons with neuropsychiatric disorders. Disability and Rehabilitation 2015; Early Online: 1–12.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26289372

Giertsen, H., Nylander, P-Å., Asmussen, Frank, V., Kolind, T. & Tourunen, J. (2015): Prisoners’ experiences of drug treatment and punishment in four Nordic countries Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2015 (32): 2, 145-164. http://www.degruyter.com/view/j/nsad.2015.32.issue-2/issue-files/nsad.2015.32.issue-2.xml

Kaskela, T., Pitkänen, T., Valkonen, J. & Kaikkonen, R. (2015) Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä. Tiimi 2/2015, s. 26-27
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_215.pdf

Kaskela, T., Pitkänen, T. & Tourunen, J. (2015) Miten on käynyt Kalterit taakse –kurssilaisille? Tiimi 1/2015, s. 26-27 http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_115.pdf

Kolind, T., Frank, V., Lindberg, O. & Tourunen, J. (2015). Officers and Drug Counsellors: New Occupational Identities in Nordic Prisons. British Journal of Criminology 55 (2): 303-320.
http://bjc.oxfordjournals.org/content/55/2/303

Sabariego, C., Coenen, M., Ballert, C., Cabello, M., Leonardi, M., Anczewska, M., Pitkänen, T., Raggi, A., Mellor, B., Covelli, V., Switaj, P., Levola, J., Schiavolin, S., Chrostek, A., Bickenbach, J., Chatterji, S., Cieza, A. (2015): Determinants of psychosocial difficulties experienced by persons with brain disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ approach. Plos One.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141322

Vuosi 2014

Koivula, U-M., Saari, M., Saari, J., Tourunen, J., Tyrväinen, J. & Vettenranta, E. (2014). ”Ilman Nerviä en olisi hengissä”. Kyselytutkimus A-klinikkasäätiön Pirkanmaan palvelualueen terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaiden hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä. Tampereen kaupungin julkaisuja, selvitykset ja kehittämisraportit 4/2014. 
http://www.tampere.fi/material/attachments/n/qVuwmTAHM/NERVI_-tutkimus.pdf

Kaskela, T., Pitkänen, T., Tourunen, J., Valkonen, J., Suvisaari, J., Härkönen, J., Wahlbeck, K. & Kaikkonen, R. (2014). Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, 21-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tutkimus/Jarjesto_ja_harrastust
oimintaan_osallistuminen_ja_paihde_ja_mielenterveysongelmat_ATH.pdf

Pitkänen, T. & Holopainen, A. (2014). Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat. Tiimi 5/2014, s. 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_514.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tourunen, J., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61.
http://a-klinikka.fi/julkaisut/4/2173

Kanste, O., Pitkänen, T. & Halme, N. (2014). Perhehuolet painavat asiakkaita. Tiimi 4; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_414.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Kanste, O. (2014). Päihdeongelma perheessä. Mikä on perheen todellinen tilanne ja tuen tarve? Neuvola ja kouluterveys 3; 28-30.
http://tiedostot.lapsi2000.fi/Neuvola_3_14_Flash/

Pitkänen, T., Kaskela, T., Halme, N., & Perälä, M-L. (2014). Päihdehoidossa olevien vanhempien huolet ja tuen tarpeet sekä kokemukset palveluista. Kirjassa Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (s. 274-285). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tourunen, J. & Kaskela, T. (2014). ”Give them a chance!” The social representation of the counsellors’ institutional role in prison-based drug treatment programs in Finland”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 101 (2); 138-157.

Pitkänen, T., Tourunen, J., Kaskela, T., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten.
http://www.kela.fi/documents/10180/1071853/Tourunen_Psykososiaalisten_vaikeuksien_arviointimenetelman_kehittaminen.pdf/7d979e8c-d65f-4801-975d-ae4c61ef21a8

Hartley, S., McArthur, M., Coenen, M., Cabello, M., Covelli, V., Roszczynska-Michta, J., Pitkänen, T., Bickenbach, J. & Cieza, A. (2014). Narratives Reflecting the Lived Experiences of People with Brain Disorders: Common Psychosocial difficulties and Determinants. PlosOne, May 2014, Volume 9, Issue 5, e96890.
http://www.plosone.org/article/fetchObjectp.actionuri=info3Adoi2F10.13712Fjournal.pone0096890&representation=PDF

Perälä, M-L., Kanste, O., Halme, N., Pitkänen, T., Kuussaari, K., Partanen, A. & Nykänen, S. (2014). Vanhempi paihdepalveluissa – tuki, osallisuus ja yhteistoiminta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 21/2014.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116150/URN_ISBN_978-952-302-214-0.pdf?sequence=1

Kaskela, T., Henriksson, M., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2014). Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi214.pdf

Ahonen, J. & Tourunen, J. (2014). Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä? Tiimi 1; 24-25.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi114.pdf

Vuosi 2013

Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Health-related quality of life in alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology. Health and Quality of Life Outcomes. Nord J Psychiatry. Nov 15. (Published online)

Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions. Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Sep 30. (Published online)

Ahonen, J., Terävä, K., Ala-Kauhaluoma, M., Tourunen, J. (2013). Järjestölähtöiselle päihde- ja mielenterveystyön tutkimukselle on tilausta. Kuntoutus 4; 59-64.

Kolind, T. & Frank, V. A. & Lindberg, O. & Tourunen, J. (2013). Prison-based drug treatment in Nordic political discourse: An elastic discursive construct. European Journal of Criminology 10 (6); 659-674.

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2013). Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista. Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi513.pdf

Hirschovits-Gerz, T. & Ahonen, J. (2013). Rahapeliongelmaisten tyypittely ja arjen käytännöt. Tiimi 4; 28-29.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi413.pdf

Pitkänen, T. (2013). Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa. Tiimi 3; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi313.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Inkinen, M. (2013). Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi213.pdf

Tourunen, J., Weckroth, A. & Kaskela, T. (2013). Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – menestystarina? Tiimi 1; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi_1_13.pdf

Vuosi 2012

Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2012). Kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.): Psykoterapiat. Helsinki, Duodecim; 51-78.

Holmberg, N. (2012). Kognitiivisen psykoterapian hoitomalli huumeongelmaisen hoidossa. Teoksessa Seppä, K., Aalto, M., Alho, H. & Kiianmaa, K. (toim.): Huume- ja lääkeriippuvuudet. Helsinki, Duodecim; 122-129.

Levola, J., Holopainen, A. & Pitkänen, T. (2012). Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 49; 350-356.

Levola, J. & Pitkänen, T. (2012). Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu. Tiimi 3; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi312.pdf

Levola, J., Pitkänen, T., Tourunen, J., Holmberg, N. & Holopainen, A. (2012). Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö - katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49; 342-349.

Pitkänen. T. (2012). Lapsuusiän merkitys päihteiden käytön kannalta. Valkonauha 1, 9-11.
http://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/lehti/2012-01.pdf

Pitkänen, T. & Inkinen, M. (2012). Hoidon vaikuttavuudesta tietoa tilannearvioiden avulla. Tiimi 1; 18-20.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi112.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Korvaushoidossa on paljon äitejä. Tiimi 4; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi412.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Mothers in the margin – women with a history of substance abuse and imprisonment. Conference report of the 54th Research Seminar of the Scandinavian Research Council for Criminology.
http://nsfk.org/Portals/0/Archive/NSfKs%2054.%20forskerseminar.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Raskaana olevien pakkohoito: laitoshoidossa olevien vanhempien mielipiteitä. Teoksessa: Kuin kala verkossa (toim. J. Heinonen): Tallinna: Prometheus; 30-37.

Pitkänen, T. & Pulkkinen, L. (2012). Nuoruusiän käyttäytymisen yhteys alkoholin ongelmakäyttöön keski-iässä. Teoksessa: Kuin kala verkossa (toim. J. Heinonen). Tallinna: Prometheus; 50-59.

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012). Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi512_0.pdf

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012). Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Tiimi 1; 27-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi112.pdf

Tourunen, J., Weckroth, A. & Kaskela, T. (2012). Prison-based drug treatment in Finland: History, shifts in policy making and current status. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29; 575-588.
http://www.nordicwelfare.org/nad

Vuosi 2011

Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2011). Kognitiivinen verkkoterapia psykiatristen häiriöiden hoidossa. Duodecim 2011; 127: 692-8.

Huhtimo, P. (2011). "Sain itsevarmuutta, kun olin aika hukassa." Askel arkeen -valmennuskurssin kehittäminen korvaushoidon aloittaneille opioidiriippuvaisille. Avokuntoutusyksikkö askel -kehittämishanke (2009-2012). Opinnäytetyö, sosionomi YAMK, Laurea ammattikorkeakoulu, Tikkurilan yksikkö, toukokuu 2011.

Kaskela, T. (2011). Haaveena normaali elämä. Tutkielma opioidikorvaushoitopotilaiden hoitoa koskevista mielipiteistä, hoidon tavoitteista ja psykososiaalisesta tilanteesta. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma, elokuu 2011.
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20110359

Kaskela, T., Pitkänen, T. & Tourunen, J. (2011). Tie on pitkä ja kivinen: korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä. Tiimi 5; 24-25.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi511_fin.pdf

Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2011). Differences between imprisoned and other patients in opioid substitution treatment (OST) is published in the conference report of the 53rd Research Seminar of The Scandinavian Research Council for Criminology.
http://nsfk.org/Page/tapid/63/ctl/ArticleView/mid/383/articleId/433/NSfKS-53-Research-Seminar-Report.aspx

Levola J., Holopainen A. & Aalto, M. (2011). Depression and heavy drinking occasions: a cross-sectional general population study. Addict Behav. 2011 Apr;36(4):375-80. Epub 2010 Dec 10.

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2011). Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta. Tiimi 3; 22-23.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi311_0.pdf

Pitkänen, T. & Simojoki, K. (2011). Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski. Tiimi 4; 24-25.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi411.pdf

Tammi, T., Pitkänen, T. & Perälä, J. (2011). Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta. Yhteiskuntapolitiikka 76, 1: 45-54. 
http://www.stakes.fi/yp/2011/1/tammi.pdf

Vuosi 2010

Kähkönen, S. & Holmberg, N. (2010). Aikuisten pakko-oireisen häiriön hoito. Duodecim 126 (11): 1310-6

Pitkänen, T. (2010). Päihteiden käyttö aikuisiässä. Teoksessa Keski-ikä elämänvaiheena (toim. L. Pulkkinen & K. Kokko) Jyväskylän yliopisto; 56-65.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3894-9

Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (2010). Temperance and the strengths of personality: Evidence from a 35-year longitudinal study. In R. Schwartzer & P. A. Frensch (Eds.), Personality, human development, and culture: International perspectives on psychological science (Volume 2, pp. 127-140). Sussex, UK: Psychology Press on behalf of the International Union of Psychological Science.

Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2010). Opioidiriippuvaisten korvaushoito ja syrjäytymisen ehkäisy. Teoksessa Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla (toim. Terhi Laine, Susanna Hyväri ja Päivi Vuokila-Oikkonen) Tammi; 147-168.

Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2010). Itsemurhaa yrittäneiden kognitiivinen lyhytpsykoterapia. Duodecim 2010; 126 (7): 781-7.

Kähkönen, S. & Holmberg, N. (2010). Aikuisten pakko-oireisen häiriön hoito. Duodecim 2010; 126 (11): 1310-6.

Vuosi 2009

Aalto, M., Alho, H., Halme, J. T. & Seppä, K.: AUDIT and its abbreviated versions in detecting heavy and binge drinking in a general population survey. Drug Alcohol Depend 2009; 103: 25-29.

Aalto, M. & Lotvonen, E.: Kaksoisdiagnoosi. Teoksessa Sykäri, S. (toim.) Päihteet ja mielenterveys. Opas vertaisryhmän ohjaajalle, Mielenterveyden keskusliitto 2009.

Holmberg, N. & Kähkonen, S.: Sosiaalisten tilanteiden pelon ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kognitiivinen psykoterapia. Duodecim 2009; 125 (18): 1949 - 56.

Kaarne, T., Aalto, M., Kuokkanen, M. & Seppä, K.: Drinking habits and prevalence of heavy drinkin among occupational health care patients. Scand J Prim Health Care 2009; 27: 53 - 57.

Pitkänen, T. (2009). Hoito- ja rekisteritietojen käyttö päihdetutkimuksessa. Teoksessa Tammi, T., Aalto, M. & Koski-Jännes, A (toim.) Irti päihdeongelmista. Edita, Helsinki.

Tourunen, J., Pitkänen, T., Harju-Koskelin, O., Häkkinen, A. & Holopainen, A.: Korvaushoitopotilaiden kuntoutuminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. K- ja Vieroitushoitopoliklinikoilla vuosina 2002 - 2003 hoitonsa aloittaneiden opioidiriippuvaisten potilaiden korvaushoidon seuranta. Yhteiskuntapolitiikka 2009; 74 (4): 421-428.
http://www.stakes.fi/yp/2009/4/tourunen.pdf

Vuosi 2008

Aalto, M. & Holopainen, A.: Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Duodecim 2008; 124 (13): 1492-8.

Granfelt, R.: Osalliseksi omaan elämään - Work out -ohjelma nuoren vangin tukena. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 4/2008.

Holmberg, N.: Addiktiot. Kirjassa: Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 293-308.

Holmberg, N. & Kähkönen, S.: Kognitiivinen psykoterapia. Kirjassa: Kunnamo, I. (päätoim.) Lääkärin käsikirja 2008. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 126-67.

Holmberg, N. & Kähkönen, S.: Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Kirjassa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 222-244.

Holmberg, N. & Lahti, J.: Drontin tuomio ja psykoterapiatutkimus. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008; 5: 101-137

Holopainen, A.: Alkoholiongelmat. Kirjassa: Rissanen, P., Kallanranta, T. & Suikkanen, A. (toim.) Kuntoutus. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 210-225.

Holopainen, A.: Päihteiden käytön tunnistaminen. Kirjassa: Kunnamo, I. (päätoim.). Lääkärin käsikirja 2008. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 1456-58.

Holopainen, A.: Päihteiden käyttäjän hoitoonohjaus. Kirjassa: Kunnamo, I. (päätoim.) Lääkärin käsikirja 2008. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 1459-62.

Holopainen, A.: Alkoholiriippuvuuden lääkehoito. Kirjassa: Kunnamo, I. (päätoim.) Lääkärin käsikirja 2008. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 1466-67.

Holopainen, A.: Lääkeaddiktin kohtaaminen vastaanotolla. Kirjassa: Kunnamo, I (päätoim.) Lääkärin käsikirja 2008. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 1467-69.

Holopainen, A.: Huumeongelmaisen hoito. Kirjassa: Kunnamo, I. (päätoim.) Lääkärin käsikirja 2008. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 1470-75.

Karila, I. & Holmberg, N.: Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat. Kirjassa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2008: 50-70.

Kauhanen, R.: POLKU-projekti. Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoitopolkujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla 2005-2008. Loppuraportti. Järvenpään sosiaalisairaala 2008.

Pitkänen, T., Kokko, K., Lyyra, A-L. & Pulkkinen, L.: A developmental approach to alcohol drinking behavior in adulthood: A follow-up study from age 8 to age 42. Addiction 2008, 103, Supplement, 48-68.

Salminen, L.: VERKKO-projekti 3/2004-3/2008. Lääkkeellisessä korvaushoidossa olevien tuetun asumisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke. Loppuraportti. Laadunhallinta-sarja nro 23. Järvenpään sosiaalisairaala 2008.

Weckroth, A.: Ottaako päihdehoito huomioon nuoruuden erityislaadun? Tiimi 1/2008; 8-11.

Vuosi 2007

Alho, H., Vuori, E. & Holopainen, A.: Laittomasta opioidikorvaushoidosta päästävä laillisen hoidon piiriin. Duodecim 2007; 123 (7); 757-8.

Alho, H., Sinclair, D., Vuori, E. & Holopainen, A.: Abuse liability of buprenorfine-naloxone tablets in untreated IV drug users. Drug & Alcohol Dependence. Vol 88:1 (2007), 75-78.

Granfelt, R.: "Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa." Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta Vanajan vankilassa. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2007.

Harju-Koskelin, O.: Kuntoutuuko korvaushoidossa? OHJAT-projektin seurantatutkimus. Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisuja nro 37, 2007.

Holmberg, N. & Kähkönen, S.: Hyväksymisestä muutokseen - dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Duodecim 2007; 123: 551-8.

Holopainen, A.: 10-vuotiaan Vinkin menestystarina. Tiimi 1/2007.

Koivisto, M-V.: Mihin opiaattiriippuvaisten korvaushoidoilla pyritään? Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon tarkastelua suomalaisen huumepolitiikan käytännön työntekijöiden ja potilaiden näkökulmista. Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisuja nro 38, 2007.

Laurila, T.: Toiminnallisen hoidon kehittämisprojekti 4/2004-2/2007. Laadunhallinta-sarja nro 22, Järvenpään sosiaalisairaala, 2007.

Martiskainen, H.: Kunta-asiakaspalaute 2006. Laadunhallinta-sarja nro 21, Järvenpään sosiaalisairaala, 2007.

Salminen, L.: Oma koti kullan kallis - myös korvaushoidossa. Tiimi 3-4/2007, 4-7.

Weckroth, A.: Drug-related harm according to opiate users on buprenorphine treatment. NAT. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 3/2007; 253-269.

Weckroth, A. Mitä merkitsee "psykososiaalinen" päihdehoidossa? Yhteiskuntapolitiikka 72 (2007):4, 426-436.

Vuosi 2006

Granfelt, R. Paha olla - vankilan sisällä, ulkona, vangin lähellä? Teoksessa Helne, T. & Laatu, M. (toim.) Vääryyskirja. Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2006; 145-157.

Granfelt, R. Naisvankien kuntoutuksen arjessa. Kontra. Rikosseuraamusvirasto, Krimi-naalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölehti 4/2006; 10.

Harju-Koskelin, O. Asiakkaiden moniongelmaisuus tuo haasteita lääkkeellisen korvaus-hoidon psykososiaaliseen kuntoutukseen. Tiimi 2/2006; 16-19.

Holmberg, N. Kuppi Kafkaa ja lasillinen Joycea. Psykologia 2/2006; 154-156.

Holmberg, N. Zen ja psykoterapia - kadonnutta nykyhetkeä etsimässä. Psykologia 1/2006; 62-65.

Holmberg, N. & Kähkönen, S. Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä. Duodecim 2006; 122: 713-721.

Holopainen, A. Opioidiriippuvuuden hoito. Irti - huumetyön erikoislehti 4/2006; 30-31.

Malin, K., Holopainen, A & Tourunen, J. "Mä käytän subua, että pysyn terveenä ja pystyn toimimaan." Käyttäjän kokemuksia ja näkemyksiä buprenorfiinin käytöstä. Yhteiskuntapolitiikka 2006; 71: 297-306.

Partanen, A., Holopainen, A., Malin, K. & Ovaska, A. Huumeiden pistämiseen liittyvä terveysneuvonta edelleen ajankohtaista. Tiimi 6/2006: 11-14.

Partanen, A., Malin, K., Perälä, R., Harju-Koskelin, O., Holopainen, A., Holmström, P. & Brummer-Korvenkontio, H. Riski-tutkimus 2000-2003. Pistämällä huumeita käyttävien seurantatutkimus. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 52, 2006.

Weckroth, A. Mihin sääntöjä tarvitaan päihdehoidossa? Tiimi 6/2006: 4-7.

Weckroth, A. Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta. Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja 47, Helsinki 2006.

Weckroth, A., Koukkari, M. & Tourunen, J. Potilaspalaute 2005. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden hoidostaan antamaa palautetta vuonna 2005 sekä vertailua aikaisempien vuosien aineistoon. Laadunhallinta-sarja nro 20, 2006.

Vuosi 2005

Holmberg, N. Toistuvan masennuksen ehkäisy tietoisuustaitoja hyödyntävällä kognitiivisella psykoterapialla. Suomen Lääkärilehti 8/2005; 909-912.

Holmberg, N. & Kähkönen, S. Retkahduksen ehkäisy päihdeongelmien hoidossa. Duodecim 2005; 121: 1309- 5.

Holmberg, N. Zen, mindfulness ja vaeltava mieli. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2005, 2 (2), 72-93. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry.

Holopainen, A. Recognition of alcohol and drug abuse. Kirjassa Kunnamo, I. (toim.) Evidence-Based Medicine Guidelines. Duodecim 2005; 1268-1271.

Holopainen, A. Providing care for alcohol and drug abuser. Kirjassa Kunnamo, I. (toim.) Evidence-Based Medicine Guidelines, 1271-1272.

Holopainen, A. Treatment of Drug Addicts. Kirjassa Kunnamo, I. (toim.) Evidence-Based Medicine Guidelines, 1277-1280.

Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositukset.
www.kaypahoito.fi

Jokinen, P. Huumeperheiden sosiaalinen verkosto ja sosiaalisen tuen kokemuksia päihderiippuvuudesta. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/2005.

Jokinen, P. Terveysneuvontapisteissä keskustellaan monista aiheista. Tiimi 2/2005: 19-21.

Launonen, M. & Mansnérus, E. Kun lapsi saa yrittämään kuiville. Huumeongelmaisten vanhempien hoidossa tavoitteena kasvaminen vanhemmuuteen. Sairaanhoitaja 4/2005: 13-16.

Tourunen, J. Asiakaskysely 2004. Potilaita hoitoon lähettävien hoitoyksiköiden työntekijöiden mielipiteitä Järvenpään sosiaalisairaalan hoidosta. Järvenpään sosiaalisairaala. Laadunhallinta-sarja nro 19. 2005.

Vuosi 2004

Holopainen, A. Miten lääkeriippuvaista tulisi hoitaa? Lääkäripäivät 2004: 96.

Holopainen, A. Kasvanut huumeongelma vaatii hoidon tehostamista. Apteekkari 4/2004: 39.

Holopainen, A. On aika lopettaa päihdepotilaiden syrjintä. Yhteiskuntapolitiikka 4/2004:433-436.

Holopainen, A. Pääkaupunkiseudun huumeongelmaa hoidetaan luvattoman huonosti. Suomen Lääkärilehti 8/2004:743.

Holopainen, A. Buprenorphine Misuse in Finland, NIDA symposium 22 April 2004 Washington DC (oral and ppt presentation).

Holopainen, A., Partanen, A., Perälä, R., Laisi, R. & Holmström, P. Finnish Intervention for illicit drug epidemics. Abstract. ISAM VI Annual Conference Helsinki 2-5 June, 2004.

Holopainen, A. Buprenorphine treatment implementing in Finland, limited entry to programs and misuse. Abstract and poster presentation NIDA symposium and CPDD conference. Puerto Rico 11 June. 2004.

Koukkari, M. Ryhmähoidon perusteet. Ryhmänohjaajana päihdehuollossa. Järvenpään sosiaalisairaala. Laadunhallinta-sarja nro 17. 2004.

Malin, K., Partanen, A., Holmström, P. & Holopainen, A. Apteekkien ja terveysneuvontapisteiden yhteistyötä kannattaa kehittää. Tiimi 5/2004: 18-20.

Mansnérus, E. (toim.). Lapsi pistää yrittämään kuiville. Perhekeskeisen huumehoidon kehittämisprojekti PERHO:n loppuraportti. Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisuja nro 35. 2004.

Nyman, M. Lainsäädännöllisiä näkökulmia päihdehuoltoon. Kokemuksia perhekeskeisen huumehoidon kehittämisprojektista. Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisuja nro 36. 2004.

Partanen, A., Holmström, P., Holopainen, A. & Perälä, R. Piikkihuumeiden käyttäjät riskitutkimuksessa. Buprenorfiinin pistäminen yleistynyt huumeiden sekakäytössä. Suomen Lääkärilehti 39/2004: 3605-3611.

Partanen, A., Malin, K., Holopainen, A. & Holmström, P. Terveysneuvonta vähentänyt huumeiden käyttäjien sairauksia. Dialogi 8/2004:52.

Tourunen, J. Potilaspalaute 2003. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidosta vuonna 2003 sekä yhteenveto vuosien 2001-2003 aineistosta. Järvenpään sosiaalisairaala. Laadunhallinta-sarja nro 18. 2004.

Tourunen, J. & Perälä, J. Kohti kognitiivista yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arviointi- ja kehittämistutkimus. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2004.

Vuosi 2003

Holmberg, N. Kognitiivinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) Päihdelääketiede, 2. painos, 2003: 212-219.

Holmberg, N. Huumeongelmaisten kognitiivinen terapia. Teoksessa: Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) Päihdelääketiede, 2. painos, 2003: 500-506.

Holopainen, A. Miten tehokasta hoitojatkumoa voidaan rakentaa? Lääkäripäivät 2003. Luentolyhennelmät, 145.

Holopainen, A. Stigmatized development of opiate maintenance services in Finland. Fifth Annual Meeting of the International society of Addiction Medicine. Abstract book. ISAM Amsterdam 2003, 36.

Holopainen, A. Buprenorphine treatment in Finland. NIDA-Pavlov Medical University International Workshop, Pharmacoterapies for addiction: Basic and Clinical Science. Abstract book, 9-10.

Holopainen, A. Päihdeongelma ja sosiaalinen syrjäytyminen. Teoksessa: Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) Päihdelääketiede, 2. painos, 2003: 265-271.

Holopainen, A. Uni- ja rauhoittavat lääkkeet. Teoksessa: Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) Päihdelääketiede, 2. painos, 2003: 436-445.

Holopainen, A. Sekakäyttö. Teoksessa: Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) Päihdelääketiede, 2. painos, 2003: 446-452.

Holopainen, A., Fabritius, C. & Salaspuro, M. Opiaattiriippuvuus. Teoksessa: Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) Päihdelääketiede, 2. painos, 2003: 468-482.

Jokinen, P. Vinkkejä piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville -käsikirja.

Jokinen, P. & Tourunen, J. Käytännön työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Tiimi 1/2003: 15-18.

Koski-Jännes, A., Pienimäki, A. & Valtari, M.: Yhteisvoimin muutokseen? Tutkimus laitoshoidon jälkeisen sosiaalisen tuen lisäämisestä päihdeongelmaisilla. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 50, Helsinki 2003.

Partanen, A., Perälä, R., Holmström, P. & Holopainen, A. Apteekeilla edelleen tärkeä rooli huumeiden käyttäjien haittojen rajoittamisessa. Tiimi 2-3/2003: 10-13.

Pesonen, S. & Tuulivuo-Leppälä, H. Prostituoiduilla hyviä kokemuksia Pro-tukipisteen työstä. Socius 5. 2003: 23,

Perälä, R., Holmström, P., Holopainen. A. & Partanen, A. Huumeiden käyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 1999 ja 2001. A-klinikkasäätiön monistesarja nro 34. 2003.

Vuosi 2002

Baas, A. & Seppänen-Leiman, T. Kadulta korvaushoitoon. Buprenorfiinihoidon kehittämisprojektin (1.1.1998–30.6.2000) loppuraportti. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 38, Helsinki 2002.

Cunningham, J. A., Wild, T. C., Koski-Jännes, A., Cordingley, J. & Toneatto, T. A prospective study of quit attempts from alcohol problems in a community sample: modeling the processes of change. Addiction Research & Theory 2002;10: 2, 159-173.

Holmberg, N. Huumausaineongelmaisen korvaushoitopotilaan kognitiivinen perheterapia. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 41, Helsinki 2002.

Holmberg, N. (toim.). Kognitiivinen pari- ja perheterapia. Päihdehuollon koulutusaineisto –sarja nro 11. Järvenpään sosiaalisairaala 2002.

Koski-Jännes, A. Social and personal identity projects in the recovery from addiction. Addiction Research 2002; 10: 2, 183-202.

Koski-Jännes, A. Mitä sosiaalipsykologian tulisi tutkia ja miksi. Sosiologia 2002; 1, 54-56.

Perälä, R., Partanen, A., Holmström, P. & Holopainen, A. Riskitutkimus selvittää piikkihuumeiden käyttäjien todellisuutta. Tiimi 1/2002, 4-8.

Tourunen, J. Vankiloiden sosiaalinen rakenne ja konfliktitilanteet. Kirjassa: Salminen, M. & Toivonen, K. (toim.) Vankeinhoidon perusteet. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu 2/2002, 26-33.

Tourunen, J. Potilaspalaute 2001. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidosta vuonna 2001. Järvenpään sosiaalisairaala. Laadunhallinta –sarja nro 15/2002.

Tourunen, J. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaspalaute 2001: Nuoret ja huumeongelmaiset ensi kertaa muita tyytyväisempiä hoitoonsa. Tiimi 2/2002, 20-22.

Vuosi 2001

Breslin, C., Borsoi, D., Cunningham, J. & Koski-Jännes, A. Help-seeking timeline followback for problem drinkers: Preliminary comparison with agency records of treatment contacts. Journal of Studies on Alcohol 2001; 62:2, 262-267.

Cunningham, J., Sdao-Jarvie, K., Koski-Jännes, A. & Breslin, C. Using self-help materials to motivate change at assessment for alcohol treatment. Journal of Substance Abuse Treatment 2001; 20: 4, 301-304.

Holmberg, N. & Karila, I. Persoonallisuushäiriöt. Kirjassa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2001: 158-188.

Holmberg, N. Päihderiippuvuudet. Kirjassa: Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2001: 225-244.

Holopainen, A. Päihdeongelmat. Kirjassa: Kallanrata, T., Rissanen, P. & Vilkkumaa, I. (toim.) Kuntoutus. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2001: 186-200.

Holopainen, A. Lääkkeet ja sekakäyttö. Kirjassa: Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto, Stakes 2001:29-34.

Holopainen, A. Riippuvuus. Kirjassa: Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto, Stakes 2001: 41-42.

Holopainen, A. Huumeiden käyttäjien hoito: varhaispuuttumisesta kuntoutukseen. Kirjassa: Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto, Stakes 2001: 76-83.

Kallio, T. The ”Butterfly”, Family centered care for drugusers Project. Abstracts. 1st European Workshop on Families of People with Alcohol or Mental Health Problems, Malmö, Sweden, August 18-20, 2001.

Kallio, T. Verkosto – huumeperheiden voimavara. PERHO-projektissa kehitetään uutta huumehoidon yhteistyömallia. Tiimi 5/2001; 14-16.

Kallio, T. Malja Muutokselle? Potilaiden alkoholin käytön pystyvyysodotusten yhteys sairaalahoidon jälkeiseen juomisriskitilanteista selviytymiseen. Helsingin yliopisto: Sosiaalipsykologian laitos. Sosiaalipsykologian lisensiaatin tutkielma, 7.2.2001.

Karila, I., Holmberg, N. & Laaksonen, R. Käsitteellistäminen. Kirjassa: Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2001: 37-56.

Koski-Jännes, A. Hengelliset kokemukset muutoksissa. Tiimi 2/2001; 6-8.

Koski-Jännes, A. Sosiaalipsykologian uudet haasteet. Psykologia 2001; 36: 3, 168-172.

Koski-Jännes, A. Riippuvuuden psykologiaa. Dosis 2001; 17:1, 22-27.

Koski-Jännes, A. & Cunningham, J. Interest in different forms of self-help in a general population sample of drinkers. Addictive Behaviors 2001; 26: 91-99.

Tourunen, J. Terapeuttinen hoitoyhteisö vankilassa. Tiimi 1/2001; 4-7.

Tourunen, J. Euridice – työpaikan päihdeohjelmia italialaisittain. Tiimi 3-4/2001; 24-25.

Tourunen, J. Päihdekuntoutus välttämätön osa vankeinhoitoa. Dialogi 2/2001; 15-16.

Vuosi 2000

Anttila, T., Poikolainen, K., Uutela, A. & Lönnqvist, J. Structure and determinants of worrying among adolescent girls. Journal of Youth Studies 2000;3:49-60.

Corrao, G., Rubbiati, L., Bagnardi, V., Zambon, A. & Poikolainen, K. Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis. Addiction 2000;95:1505-1523.

Cunningham, J., Humphreys, K. & Koski-Jännes, A. Providing personalized assessment feedback for problem drinking in the internet: A pilot project. Journal of Studies on Alcohol 2000;61:794-798.

Hannuksela-Svahn, A., Pukkala, E., Läärä, E., Poikolainen, K. & Karvonen, J. Psoriasis, its treatment and cancer in a cohort of Finnish patients. Journal of Investigative Dermatology 2000;114(3):587-590.

Harju, O., Ovaska, A. & Holopainen, A. Selvitys terveysneuvontapiste Vinkin asiakkaista. A-klinikkasäätiön moniste 23/2000.

Holmberg, N. Flickan från Ibiza. Sokratisk dialog med kvinnlig missbrukare. Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift 2000;17:187-200.

Holmberg, N. (toim.). Kognitiivinen terapia ja persoonallisuushäiriöt. Päihdehuollon koulutusaineisto -sarja nro 10. Järvenpään sosiaalisairaala 2000.

Holmberg, N. Päihdeongelman henkilökohtaiset merkitykset – sokraattinen dialogi tapausesimerkin valossa. Suomen Lääkärilehti 2000;55:333-339.

Holopainen, A. Alkoholi-, lääke- ja huumeriippuvuus. Kirjassa: Penttilä, A. ym. (toim.) Oikeuslääketiede. Kustannus Oy Duodecim 2000; 335-343.

Holopainen, A. Huumeongelmaisten hoito. Kirjassa: Lääkärin käsikirja 2000; 1286-1288. Kustannus Oy Duodecim.

Holopainen, A. Irti huumeista. Käytännön lääkäri, 155-159. Leiras Oy julkaisuja 3/2000.

Koski-Jännes, A. Addiktio ja alkoholi. Impose 2000; nro 4-5:43-45.

Koski-Jännes, A. Psykologisia esseitä elämän peruskysymyksistä. Kanava 2000; 28:7:489-490.

Lindeman, S., Hämäläinen, J., Isometsä, E., Kaprio, J., Poikolainen, K., Heikkinen, M. & Aro, H. The 12-month prevalence and risk factors for major depressive episode in Finland: representative sample of 5993 adults. Acta Psychiatria Scandinavica 2000;102(3):178-84

Poikolainen, K. Alcoholism. In: Achté, K., Freedman, A. M. & Tamminen, T. eds. Highlights of Modern Psychiatry. Klaukkala: Recallmed, 2000: 168-184.

Poikolainen, K. Alcohol intake, drinking habits and coronary heart disease. In: Paoletti, R., Klatsky, A.L. & Zakhari, S. eds. oderate Alcohol Consumption and Cardiovascular Disease. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000:81-88.

Poikolainen, K. Alkoholin terveysvaikutukset. Duodecim 2000;116:1285-1291.

Poikolainen, K. Large claims obstruct progress. Addiction 2000;95:1766-1767. (commentary).

Poikolainen, K. Risk factors for alcohol dependence: a case-control study. Alcohol and Alcoholism 2000;35:190-196.

Poikolainen, K., Aalto-Setälä, T,, Marttunen, M., Tuulio-Henriksson, A. & Lönnqvist, J. Predictors of somatic symptoms: a 5-year follow-up of adolescents. Archives of Disease in Childhood 2000;83(5):388-92.

Poikolainen, K., Kanerva, R. & Lönnqvist, J. Fear of nuclear war - a risk factor for mental disorder among adolescent girls? Young 2000;8(3)37-46.

Sillanaukee, P., Massot, N., Jousilahti, P., Vartiainen, E., Poikolainen, K., Olsson, U. & Alho, H. Enhanced clinical utility of -CDT in a general population. Alcohol: Clinical and Experimental Research 2000;24:1202-1206.

Tuulio-Henriksson, A., Poikolainen, K., Aalto-Setälä, T., Marttunen, M. & Lönnqvist, J. Life events and increase in immature defense style during transition to adulthood. Nordic Journal of Psychiatry 2000;54(6):417-421.

Vuosi 1999

Cunningham, J.A., Ansara, D., Wild, T.C., Toneatto, T. & Koski-Jännes, A. (1999) What is the price of perfection: The hidden costs of using detailed assessment instruments to measure alcohol consumption. Journal of Studies on Alcohol, 60, 756-758.

Hannuksela-Svahn A., Sigurgeirsson B., Pukkala E., Lindelöf B., Berne B., Hannuksela M., Poikolainen K. & Karvonen J. Trioxalen bath PUVA did not increase the risk of squamous cell skin cancer and cutaneous malignant melanoma in a joint analysis of 944 Swedish and Finnish patients with psoriasis. British Journal of Dermatology 1999;141:497-501.

Hemmilä I., Annala T. & Holopainen A. Myllypuroprojekti - verkostonäkökulma nuorten päihdeongelmiin. Kettutien A-poliklinikan osuus. A-klinikkasäätiön moniste 13/1999. A-klinikkasäätiö 1999.

Holopainen A. Huumeiden käyttäjä lääkärin vastaanotolla. Kunnallislääkäri. Vuosikirja 3 99/2000; 112-115, Helsinki 1999.

Holopainen A. Päihdyttävien aineiden sekakäyttö opioidiriippuvaisten hoidon ongelmana. Kirjassa: Huumeriippuvuuden hoito Suomessa. Konsensuskokous 1.-3.11.1999. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Akatemia; 125-132, Vammalan kirjapaino 1999.

Holopainen A. Huumepotilaan psykososiaalinen tuki vieroituksessa ja kuntoutumisessa. Suomen Lääkärilehti 54:30:1999;3675-3682.

Hänninen, V. & Koski-Jännes, A. (1999) Narratives of recovery from addictive behaviours. Addiction, 94, 12, 1837-1848.

Kalant H. & Poikolainen K. Moderate drinking: concepts, definitions, and public health significance. In: MacDonald I, ed. Health issues related to alcohol consumption, second edition. Oxford: ILSI Europe & Blackwell Science, 1999;1-25.

Kallio T. Kalterit taakse ? Vankien hoito-ohjelman arviointia. Psykologia 3; 34 (1999), 191-198.

Kallio T. Kalterit taakse. Vankien päihdehuollon kehittämisprojektin loppuraportti. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 30. Helsinki 1999.

Koski-Jännes, A. (1999) From addiction to self-governance. In Engeström, Y., Miettinen, R. & Punamäki, R. (Eds.) Perspectives on activity theory. New York: Cambridge University Press, pp. 435-443.

Koski-Jännes, A. (1999) Kognitiivinen käyttäytymisterapia huumeongelmaisten hoidossa. Huumeriippuvuuden hoito Suomessa, Konsensuskokous 1-3.11.1999, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia. Vammalan kirjapaino, 185-192.

Koski-Jännes, A., Borsoi-Levec, D. & Stoduto, G. (1999) Education program. Facilitators’s manual. Back on track, Ontario’s Remedial Measures Program for Impaired Drivers. Toronto, Ontario: Centre for Addiction and Mental Health, p. 201.

Koski-Jännes, A., Borsoi-Levec, D. & Stoduto, G. (1999) Education program. Participant workbook. Back on track, Ontario’s Remedial Measures Program for Impaired Drivers. Toronto, Ontario: Centre for Addiction and Mental Health, p. 97.

Koski-Jännes, A. (1999) Toimivat menetelmät huumeongelmaisten avohoidossa. Tiimi 6, 4-6.

Koski-Jännes, A. (1999) Miten tutkimus voi hyödyttää hoitoa. Tiimi, 5, 13-15.

Kuoppasalmi K., Heinälä P. & Lönnqvist J. Päihteisiin liittyvät häiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J., Heikkinen M., Henriksson M., Marttunen M. & Partonen T., toim. Psykiatria. Jyväskylä: Duodecim 1999: 367-432

Ovaska I. Askel kohti talotyyliä – Järvenpään sosiaalisairaalan visuaalisen linjan arviointia. Opinnäytetyö, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Markkinoinnin koulutusohjelma. Riihimäki 1999.

Ovaska I. Sairaalan vuositilastot – kertomus toiminnasta, potilaista ja päihteistä. Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisuja nro 32, Järvenpää 1999.

Poikolainen K. Effectiveness of brief interventions to reduce alcohol intake in primary health care and general populations: a meta-analysis. Preventive Medicine 1999;28:503-509.

Poikolainen K. & Vartiainen E. Wine and good subjective health. American Journal of Epidemiology 1999;150:47-50.

Poikolainen K., Pukkala E. & Karvonen J. Excess mortality related to alcohol and smoking among hospital-treated psoriatic patients. Archives of Dermatology 1999;135:1490-1493.

Poikolainen K. Paljonko lyhytneuvonta vähentää perusterveydenhuollon potilaiden alkoholin kulutusta? Duodecim 1999;115:2389

Vuosi 1998

Alho H. & Holopainen A. Päihteiden käyttöön liittyy terveyshaittoja. Kansanterveys 8/1998

Heinälä P. Päihdelapsen ja -nuoren kohtaaminen. Kirjassa: Anttila S., Lahtela J., Suhonen J., Holm K., Lehtomäki E. & Anttila P., toim. XIX Tampereen lääkäripäivät 19.-21.3.1998, Vammala 1998:101

Heinälä P. Kannabis ja sen terveysvaikutukset. Duodecim 1998;114:2115-2120

Holmberg N. Kognitiivinen käyttäytymisterapia. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:187-191

Holmberg N. Huumeongelmaisten kognitiivinen terapia. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:460-465

Holmberg N, toim. Kognitiivisen terapian työtapoja. Päihdehuollon koulutusaineisto -sarja nro 9. Järvenpään sosiaalisairaala 1998

Holmberg N. San Francisco elokuussa 98. Raportti I.A.A.P. -kongressista San Franciscossa 9.-14.8.98. Uusi Kriminaalihuolto 1998;15:52-55

Holopainen A. Huumeet ja päihteet. Kirjassa: Kodin suuri lääketieto. Lääkkeet ja niiden käyttö, vitamiinit, hivenaineet. Helsinki: Valitut Palat - Readers Digest Ab 1998:300-302

Holopainen A. Lääkkeiden ja huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat ja niiden hoito. Kirjassa: Achté K. & Tamminen T., toim. Psykiatrian käsikirja. Jyväskylä: Recallmed 1998:210-219

Holopainen A. Amfetamiini ja muut stimulantit päihteinä. Duodecim 1998;114:2121-2126

Holopainen A. Päihdeongelma ja sosiaalinen syrjäytyminen. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:239-245

Holopainen A. Uni- ja rauhoittavat lääkkeet. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:404-411

Holopainen A. Sekakäyttö. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:412-418

Holopainen A. Yhteisöhoidot. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:467-472

Holopainen A., Fabritius C. & Salaspuro M. Opiaattiriippuvuus. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:433-443

Kallio T., Jaakkola M., Poikolainen K. & Heinälä P. Bentsodiatsepiinivieroitushoito Järvenpään sosiaalisairaalassa. Suomen Lääkärilehti 1998;53:1104-1108

Kallio T. Rangaistusta vai hoitoa? Yhteiskuntapolitiikka 4/1998:347-349

Koski-Jännes A., Jussila A. & Hänninen V. Miten riippuvuus voitetaan. Helsinki: Otava, 240 s.

Koistinen M. "Kalterit taakse" vankilassa. Kysely Järvenpään sosiaalisairaalan päihdekuntoutuksesta Keravan nuorisovankilan päihteettömien osastojen vartijahenkilöstölle. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan yksikkö. Sosiaalialan koulutusohjelma, 1998.

Koski-Jännes A. Turning points in addiction careers: five case studies. Journal of Substance Misuse 1998;3:226-233

Koski-Jännes A. & Hänninen V. Dialogiset prosessit ja riippuvuudesta vapautuminen. Kirjassa: Lahikainen A-R. & Pirttilä-Backman A-M., toim. Sosiaalinen vuorovaikutus. Helsinki: Otava, 1998:173-191

Koski-Jännes A. Alkohol, kreativitet och insiktsfulla experiment. Nordisk Alkohol och narkotikatidskrift 1998;15:115-119

Luoto R., Uutela A. & Poikolainen K. Does unemployment increase alcohol intake? International Journal of Epidemiology 1998;27:623-629

Martin G. W., Koski-Jännes A. & Weber T. W.: Rethinking the role of residential treatment for individuals with substance abuse problems. Canadian Journal of Community Mental Health 1998;17:61-77

Ovaska A., Holopainen A. & Annala T.: Terveysneuvontapiste Vinkki. Loppuraportti terveysneuvontakokeilun toiminnasta 4.4.-31.12.1997. A-klinikkasäätiön moniste 7/1998

Poikolainen K. Alkoholiriippuvuus ja alkoholin haitallinen käyttö. Kirjassa: Koskenvuo K. & Vertio H., toim. Sairauden ehkäisy, Helsinki: Duodecim, 1998:106-109

Poikolainen K. Alkoholin käyttö. Kirjassa: Koskenvuo K. & Vertio H., toim. Sairauden ehkäisy, Helsinki: Duodecim, 1998:500-505

Poikolainen K. Huumeriippuvuus ja huumeiden haitallinen käyttö. Kirjassa: Koskenvuo K. & Vertio H., toim. Sairauden ehkäisy, Helsinki: Duodecim, 1998:109-110

Poikolainen K. Huumeiden käytön ehkäisy. Kirjassa: Koskenvuo K. & Vertio H., toim. Sairauden ehkäisy, Helsinki: Duodecim, 1998:498-499

Poikolainen K. Alkoholi pahin päihde Suomessa. Kansanterveys 8/1998:2

Poikolainen K. Päihderiippuvuuden ja päihteiden haitallisen käytön diagnostiikka. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K. toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:42-47

Poikolainen K. Päihteet ja kansanterveys. Kirjassa: Salaspuro M., Kiianmaa K. & Seppä K., toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:74-80

Poikolainen K. Huumeet Suomessa: esiintyvyys ja kustannukset. Duodecim 1998;114:2103-8

Poikolainen K. Frecuencia del abuso de drogas en Finlandia. Adicciones 1988;10:187-193

Poikolainen K. La Finlande et la drogue. Interventions: Revue de l'ANIT, no. 66, Octobre, 1998

Poikolainen K. Kohtuullinen alkoholin käyttö edistää terveyttä. Kansanterveys 8/1998:11

Poikolainen K. It can be bad for the heart, too - drinking patterns and coronary heart disease. Addiction 1998;93:1757-1759

Poikolainen K., Kanerva R. & Lönnqvist J. Increasing fear of nuclear war before the outbreak of the Persian Gulf war among adolescents. Nordic Journal of Psychiatry 1998;52:197-202

Seppä K. & Heinälä P. Assessment of alcohol and drug dependence in relation to driving. ICAA 1998, Book of Abstracts: 24

Stoduto G., Mann R., Mitchell B., Suurvali H., Koski-Jännes A., Room R. & Harrison S. Existing remedial programs for convicted drinking-drivers in Canada. ARF Research Document Series No. 138, 1998

Tuomola P. Ryhmäterapia. Kirjassa: Salaspuro M, Kiianmaa K, Seppä K, toim. Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim 1998:195-200

Tuomola P. Päihdeongelmien hoito kognitiivisen terapian avulla. Suomen Lääkärilehti 1998;53:289-293

Vuosi 1997

Heinälä P. Opiaatinsalpaajat ja muut lääkkeet osana alkoholiriippuvuuden hoitoa. Kirjassa: Anttila S, Lahtela J., Poutanen O., Holm K., Lehtomäki E. & Anttila P., toim. XVIII Tampereen lääkäripäivät 20.-22.3.1997, Vammala 1997:150

Heinälä P. Päihdeongelmat ja psyykkiset sairaudet. Kirjassa: Sairaanhoitajapäivät 23.-24.3.1997, Helsinki 1997:72-74

Heinälä P. Vaivaa kerrakseen. Alkoholipolitiikka 1997; 62 (2):147-148

Heinälä P. Alkoholiriippuvuuden lääkehoito vaatii pysyvän lääkärisuhteen. Tiimi 3-4/1997:12-13

Heinälä P. Naltreksoni alkoholiriippuvuuden hoidossa. Suomen Lääkärilehti 1997; 52:2681-2683

Heinälä P. Ratista hoitoon. Alkoholipolitiikka 1997; 62 (5):393-394

Holmberg N. Samastumisesta ja sosiaalisesta oppimisesta. Tiimi 3-4/1997:17-18

Holmberg N. Sociala identifikationer och behandling av alkoholproblem. Nordisk Alkohol- & narkotikatidskrift 1997;14:21-30

Holopainen A. Piikkihuumeiden käyttäjien terveysneuvonta alkoi Helsingissä. Tiimi 2/1997:14-15

Holopainen A. Huumeiden terveysriskit ja tarttuvat sairaudet. Promo, Terveyden edistämisen lehti 1/1997:8-9

Holopainen A. Description of treatment/service. In: Coletti M. (ed.) Evaluation of Treatment of Drug Abuse. The Workshop, Roma, 6th and 7th December, 1996

Kallio T. Päihdehuollon moniulotteinen sana "Laatu". Alkoholipolitiikka 1997; 62 (1):67-69

Koski-Jännes A. Prevention and treatment of alcohol-related violence through prison programs: A Finnish perspective. Contemporary Drug Problems 1997;24:765-786

Koski-Jännes A. Booze, creative process, and clever experiments. Nordic Alcohol Studies, English supplement 1997;14:83-86

Methuen T., Poikolainen K. & Roine R. Alkoholin aiheuttamien vieroitusoireiden hoito - mikä on ilokaasun asema? Suomen Lääkärilehti 1997;52:989-992

Mäkelä P., Valkonen T. & Poikolainen K. Estimated number of deaths from coronary heart disease "caused" and "prevented" by alcohol: an example from Finland. J Stud Alcohol 1997;58:455-463

Ovaska I. Työntekijöiden kokemat vaaratilanteet ja niiden jälkikäsittely. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja 13/1997

Ovaska I & Pääkkönen M-L. Palvelulinjan laadun parantaminen. Osa 1: Uusi potilaan sisääntulomalli. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja 14/1997

Poikolainen K. Huumeet Suomessa: esiintyvyys ja kehityssuunta. Tiimi 1997;33 (2):4-11

Poikolainen K., Aalto-Setälä T., Pitkänen T., Tuulio-Henriksson A. & Lönnqvist J. Nuorten aikuisten mielenterveystutkimuksen aineisto, menetelmät ja vuoden 1995 kyselyn tulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A 2/1997

Poikolainen K. Risk factors for alcohol dependence: a questionnaire survey. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 1997;21: 957-961

Poikolainen K. The effects of alcohol on health - Les effets de l'alcool sur la santé. Bulletin de l'O.I.V. 1997;70:860-879

Poikolainen K. Occurrence of drug misuse in Finland. Psychiatria Fennica 1997;28:52-63

Poikolainen K. Biased cohort studies on alcohol abuse and mortality. Addiction 1997;92:903 (letter)

Poikolainen K. Use binary, not continuous measures. Addiction 1997; 92:904 (letter)

Poikolainen K. & Vartiainen E. Determinants of gamma-glutamyltransferase: positive interaction with alcohol and body mass index, negative association with coffee. Am J Epidemiol 1997;146: 1019-1024

Rapeli P., Service E., Salin P. & Holopainen A. A Dissociation Between Simple and Complex Span Impairment in Alcoholics. Memory 1997; 5 (6):741-762

Tuomola P. Lääkkeistä. Tiimi 1/1997:16-17

Tuomola P. Riippuvuudesta. Tiimi 2/1997:27

Tuulio-Henriksson A., Aalto-Setälä T., Poikolainen K. & Lönnqvist J. Psychological defense styles from adolescence to young adulthood: a follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36: 1148-1153

Vuosi 1996

Heinälä P. Laadun puolesta. Alkoholipolitiikka 1996; 61 (2): 151

Heinälä P. Ruiskuista ja neuloista. Alkoholipolitiikka 1996; 61 (5): 389 - 390

Holmberg N. I våra kvarter. Missbruk och kulturella föreställningar. Nordisk Alkoholtidskrift 1996; 13: 142 - 149

Holmberg N. Kognitiivinen terapia ja epäsosiaalinen käyttäytyminen. Psykologia 1996; 31: 252 - 259

Holopainen A. & Koski-Jännes A. Miten hoidan itseäni. Ohjeita alkoholin vieroitusoireista kärsiville. Kettutien A-poliklinikka ja A-klinikkasäätiö, Helsinki 1996.

Kallio T., Holmberg N. & Tuomola P. "Kalterit taakse" -hoito-ohjelma päihdeongelmaisille vangeille. Uusi kriminaalihuolto 1996 (4): 17-21

Kallio T. Laadukasta perhehoitoa. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja nro 9, 1996

Koski-Jännes A. Addiktion vallassa. Hyvinvointikatsaus 2/1996:16-21

Ovaska I. & Heinälä P. Laatutyötä päihdesairaalassa: Erilaisia päihteitä - erilaisia potilaita? Suomen Lääkärilehti 1996; 51(29): 3019-3022

Ovaska I. Laatutyötä Järvenpään sosiaalisairaalassa. Tiimi 1996; 42 (5): 13-15

Ovaska I. Laatutyöskentelyä Järvenpään sosiaalisairaalassa: Laatupala, laatuverkoston tiedotuslehti 2, Stakes 1996

Ovaska I. Asiakaspalaute palvelujen laadun parantamisessa. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja nro 8, 1996

Ovaska I. Palvelupalautekortti. Kokeilu - palaute (I) - arviointi. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja nro 11, 1996

Poikolainen K. Alcohol and overall health outcomes: a review. Annals of Medicine 1996; 28: 381-384

Poikolainen K., Vartiainen E. & Korhonen HJ. Alcohol intake and subjective health. American Journal of Epidemiology 1996; 144: 346-350

Poikolainen K. Alkoholin käyttö ja alkoholisairaudet. Suomen Lääkärilehti 1996; 51 (10): 1101-1105

Poikolainen K. Kieltolaista Euroopan yhteisöön. Duodecim 1996;112: 1905-1906

Poikolainen K. Miksi emme hoitaisi tupakkariippuvuutta? Tiimi 1996; 42 (5): 3

Poikolainen K. Mitä 50 sairauskertomusta kertoi sosiaalisairaalan hoidon laadusta. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja nro 4, 1996

Seppä K., Mäkelä R., Poikolainen K. & Heinälä P. Päihdepotilaan perustutkimus. Suomen Lääkärilehti 1996; 51 (7): 677-679

Seppä K., Heinälä P. & Sillanaukee P. Alkoholinkäyttöön liittyvät mielenterveyden häiriöt. Duodecim 1996; 112: 1941-1945.

Vauramo E., Heikkilä A., Konttinen N., Nupponen K., Oja L., Poikolainen K., Vainionpää S. & Hämäläinen H. Havaintoja Helsingin terveydenhuollon palveluverkoston ominaisuuksista: HILMO-2 avoprojektin loppuraportti. Helsinki, Stakes, Aiheita 13/1996

Vuosi 1995

Heinälä P. Riippuvuuskäyttäytymisen neurofysiologinen tausta. Lääketiede 95 Luentolyhennelmät, Helsinki 1995:254

Heinälä P. Alkoholismin neurofysiologinen tausta. Kirjassa: Heikkinen M. ja Avento V., toim. Psykiatrian asemasta, tutkimuksesta ja käytännöstä, Psykiatrian tutkimussäätiön julkaisusarja REP 108, Helsinki 1995:84-86

Heinälä P. Jotakin uutta - jotakin pysyvää. Alkoholipolitiikka 1995;60:128-129

Heinälä P. HIV-potilaat ja psykiatria. Kirjassa: Heikkinen M. & Avento V., toim. Psykiatrian asemasta, tutkimuksesta ja käytännöstä, Psykiatrian tutkimussäätiön julkaisusarja REP 108, Helsinki 1995:91-97

Heinälä P. Miksi huumeita käytetään: huumeiden vaikutus aivotoimintaan. Kirjassa: Anttila S. ym., toim. Luennot XVI, 16. Tampereen lääkäripäivät 1995, Vammala 1995: 53

Heinälä P., Sinclair JD., Kiianmaa K. & Sillanaukee P. Mikä lääkkeeksi juomiskierteeseen? Duodecim 1995; 111:761-768

Heinälä P. Luokittelua. Alkoholipolitiikka 1995;60:344-345

Heinälä P. Kuunnellaan ihmistä. P.D.Kramer: Mielen muuttajat (kirja-arvostelu). Tiimi 6/1995: 15-16

Heinälä P. Huumevieroitus. Duodecim 1995;111:1113-1116

Heinälä P., Mäkelä R., Murto L. & Poikolainen K. Addiktioasiakkaat - ensimmäisen luokan palvelua. (Kirje.) Suomen Lääkärilehti 1995;50:397

Heinälä P., Mäkelä R., Murto L. & Poikolainen K. Vastuu addiktioasiakkaiden hoidosta. (Kirje.) Suomen Lääkärilehti 1995;50:933-934

Holmberg N. Identifikationsprocesser och behandling av alkoholprobelm. Väitöskirja. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 1/1995

Holmberg N. Kognitiivisen terapian sovelluksia. Päihdehuollon koulutusaineisto -sarja nro 8. Järvenpään sosiaalisairaala 1995

Holmberg N. Kenen joukoissa seisot. Alkoholipolitiikka 1995;60:13-21

Holmberg N. Öppna landskap. Nordisk alkoholtidskrift 1995;12:132-139

Holmberg N. Mielihalut ja uskomukset. Tiimi 6/1995

Kaakinen U. & Kallio T. Kehittyvä perhehoito sosiaalisairaalassa. Lasinen lapsuus-projektin esittelylehti 1995

Kallio T. Päivystysaikaa koskenut selvitys. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja nro 1, 1995

Kallio T. Potilaiden kokemuksia sosiaalisairaalan hoidon laadusta. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja nro 2, 1995

Kallio T. Organisaation laatutekijät. Järvenpään sosiaalisairaala, Laadunhallinta-sarja nro 3, 1995

Kallio T. & Poikolainen K. Päihderiippuvuuden arviointi. Suomen Lääkärilehti 1995;50:3069-3611

Koski-Jännes A. Alcohol treatment: A study of therapists and clients by J. Keene. Addiction 1995;90:1269-1270

Koski-Jännes A. Samastumisprosessien merkitys juomiskäyttäytymisen muutokselle. Alkoholipolitiikka 1995;60:354-357

Koski-Jännes A. Voidaanko avokatkaisua kehittää? Avokatkaisuun yhdistetyn mini-intervention tuloksellisuus. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen raportteja, nro 189, Helsinki 1995, 89 s.

Koski-Jännes A. Huppu silmiltä. Katsaus vankien päihteiden käytön vähentämismenetelmiin ja niiden tuloksellisuuteen. Oikeusministeriön Vankeinhoito-osaston julkaisuja, 1/1995, Helsinki 1995, 134 s.

Poikolainen K. A public enemy or friend? (A commentary on Edwards G, Anderson P, Babor TF et al. Alcohol Policy and the Public Good. Oxford: Oxford University Press, 1994). Addiction 1995;90:187-189

Poikolainen K. Alcohol and mortality: a review. Journal of Clinical Epidemiology 1995;48:455-465

Poikolainen K. Does unemployment impair mental health? Psychiatria Fennica 1995;26:45-49

Poikolainen K. Les effets sur la santé d'une consommation modérée d'alcool. Alcoologie Plurielle - Addictions Singuliéres 1995;(nro 30-31):16-18

Poikolainen K. Mikä alkoholimäärä on hyväksi terveydelle? Duodecim 1995;111:1314-1317

Poikolainen K: Päihderiippuvuuden diagnostiikka uudistuu. Suom Lääkärilehti 1995;50:3605-3607

Poikolainen K. Miten nautit alkoholia, jotta eläisit mahdollisimman pitkään? Alkoholipolitiikka 1995;60:40-43

Poikolainen K. Alkoholipolitiikka etsii suuntaansa (kirja-arvostelu: Alcohol Policy and the Public Good; Griffith Edwards ym. Oxford University Press, Oxford 1994.) Suomen Lääkärilehti 1995;50:1920

Poikolainen K., Vartiainen E., Korhonen HJ. Alcohol intake and subjective health. 21st Annual Alcohol Epidemiology Symposium, Porto, Portugal, June 5-9, 1995 (kokousabstrakti)

Vuosi 1994

Heinälä P. Tarvitaanko päihdesairauksien erikoissairaanhoitoa? Lääketiede 94 Luentolyhennelmät, Helsinki 1994

Heinälä P. Päihteiden käytön tunnistaminen. Kirjassa: Kunnamo I, toim. Lääkärin käsikirja, Duodecim, Jyväskylä 1994: 1035-1036

Heinälä P. Päihteiden käyttäjän hoitoonohjaus. Kirjassa: Kunnamo I, toim. Lääkärin käsikirja, Duodecim, Jyväskylä 1994: 1036-1038

Heinälä P. Alkoholin vieroitusoireiden hoito. Kirjassa: Kunnamo I, toim. Lääkärin käsikirja, Duodecim, Jyväskylä 1994: 1039-1041

Heinälä P. Nuorten huumeongelmat. Kirjassa: Jyrkinen A-R, Pulkkinen E, Pulkkinen S, Virtanen J, toim. Pudokasnuoret. Kellokosken sairaalan julkaisuja 1/1994: 30-40.

Heinälä P, Sinclair JD, Sillanaukee P, Kiianmaa K. Uusia näkymiä alkoholismin lääkehoitoon. Alkoholipolitiikka 1994; 59: 83-89

Heinälä P. Psyykenlääkkeiden käyttö alkoholismin ja huumeongelmaisten hoidossa. Kirjassa: Achté K. ja Tamminen T, toim. Käytännön moderni psykofarmakologia, Recallmed Oy, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1994: 261-276

Heinälä P. Päihdepotilaan hoitojärjestelyt. Kirjassa: Mattila MAK, toim. Päivystäjän käsikirja III, Recallmed Oy, Scanark 1994: 91-99

Holmberg N. Vapauden kaiho. Alkoholipolitiikka 59 (3): 193-200, 1994

Holmberg N., toim. Kognitiivisen terapian näkökulmia. Päihdehuollon koulutusaineisto -sarja nro 7. Järvenpään sosiaalisairaala 1994.

Holopainen A, Mäkelä R, Heinälä P. Miksi päihdelääketiedettä tarvitaan. Suomen Lääkärilehti 1994;49: 1307-1309.

Jääskeläinen IP, Sinclair JD, Kiianmaa K, Heinälä P, Sillanaukee P. Opiaatinsalpaajat alkoholismin hoidon tehostajina. Suomen lääkärilehti 1994; 49: 2927-2931.

Koski-Jännes A. Retkahduksen ehkäisyn tehokkuus päihdeongelmien hoidossa. Psykologia 1994;29:113-125.

Koski-Jännes A. Nuoret, päihteet ja riippuvuus. Kirjassa: Voudinmäki K., toim. Tulla joksikin. WSOY, Porvoo 1994:149-156.

Koski-Jännes A. Drinking-related locus of control as a predictor of drinking after treatment. Addictive Behaviors 1994;19: 491-495.

Poikolainen K. Depression in alcoholism: A review. Kirjassa: Lönnqvist J. (toim.) Psychiatria Fennica 1994, 75-87.

Kaskela

Cieza, A., Sabariego, C., Anczewska, M., Ballert, C., Bickenbach, J., Cabello, M., Giovannetti, A., Kaskela, T., Leonardi, M., Mellor, B., Pitkanen, T., Raggi, A., Switaj, P., Chatterji, S. & PARADISE Consortium (2015). PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on people’s lives based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’. Plos One. July 6th 2015 1-15. DOI:10.1371/journal.pone.0132410. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132410

Kaskela, T., Pitkänen, T., Valkonen, J. & Kaikkonen, R. (2015) Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä. Tiimi 2/2015, s. 26-27
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_215.pdf

Kaskela, T., Pitkänen, T. & Tourunen, J. (2015) Miten on käynyt Kalterit taakse –kurssilaisille? Tiimi 1/2015, s. 26-27 http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_115.pdf

Kaskela, T., Pitkänen, T., Tourunen, J., Valkonen, J., Suvisaari, J., Härkönen, J., Wahlbeck, K.  & Kaikkonen, R. (2014). Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, 21-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tutkimus/Jarjesto_ja_harrastust
oimintaan_osallistuminen_ja_paihde_ja_mielenterveysongelmat_ATH.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tourunen, J., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61.
http://a-klinikka.fi/julkaisut/4/2173

Kanste, O., Pitkänen, T. & Halme, N. (2014). Perhehuolet painavat asiakkaita. Tiimi 4; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_414.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T., Kanste, O. (2014). Päihdeongelma perheessä. Mikä on perheen todellinen tilanne ja tuen tarve? Neuvola ja kouluterveys 3; 28-30.
http://tiedostot.lapsi2000.fi/Neuvola_3_14_Flash/

Pitkänen, T., Kaskela, T., Halme, N., & Perälä, M-L. (2014). Päihdehoidossa olevien vanhempien huolet ja tuen tarpeet sekä kokemukset palveluista. Kirjassa Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (s. 274-285). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tourunen, J. & Kaskela, T. (2014). ”Give them a chance!” The social representation of the counsellors’ institutional role in prison-based drug treatment programs in Finland”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 101 (2); 138-157.

Pitkänen, T., Tourunen, J., Kaskela, T., Levola, J. ja Holopainen, A. (2014). Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten.
http://www.kela.fi/documents/10180/1071853/Tourunen_Psykososiaalisten_vaikeuksien_arviointimenetelman_kehittaminen.pdf/7d979e8c-d65f-4801-975d-ae4c61ef21a8

Kaskela, T., Henriksson, M., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2014). Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi214.pdf

Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions. Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Sep 30. (Published online)

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2013). Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista. Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi513.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Inkinen, M. (2013). Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi213.pdf

Tourunen, J., Weckroth, A., Kaskela, T. (2013). Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – menestystarina? Tiimi 1; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi_1_13.pdf

Tourunen, J., Weckroth, A. & Kaskela, T. (2012). Prison-based drug treatment in Finland: History, shifts in policy making and current status. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29; 575-588.
"http://www.nordicwelfare.org/nad

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012). Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi512_0.pdf.

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Korvaushoidossa on paljon äitejä. Tiimi 4; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi412.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Mothers in the margin – women with a history of substance abuse and imprisonment. Conference report of the 54th Research Seminar of the Scandinavian Research Council for Criminology.
http://nsfk.org/Portals/0/Archive/NSfKs%2054.%20forskerseminar.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Raskaana olevien pakkohoito: laitoshoidossa olevien vanhempien mielipiteitä. Teoksessa: Kuin kala verkossa (toim. J. Heinonen): Tallinna: Prometheus; 30-37.

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012). Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Tiimi 1; 27-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi112.pdf

Kaskela, T. (2011). Haaveena normaali elämä. Tutkielma opioidikorvaushoitopotilaiden hoitoa koskevista mielipiteistä, hoidon tavoitteista ja psykososiaalisesta tilanteesta. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma, elokuu 2011.
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20110359

Kaskela, T., Pitkänen, T., Tourunen, J. (2011). Tie on pitkä ja kivinen: korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä. Tiimi 5: 24-25.

Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2011). Differences between imprisoned and other patients in opioid substitution treatment (OST). Conference report of the 53rd Research Seminar of The Scandinavian Research Counsil for Criminology.
http://nsfk.org/Page/tapid/63/ctl/ArticleView/mid/383/articleId/433/NSfKS-53-Research-Seminar-Report.aspx

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2011). Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta. Tiimi 3: 22-23.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi311_0.pdf

Levola

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tourunen, J., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61.
http://a-klinikka.fi/julkaisut/4/2173

Pitkänen, T., Tourunen, J., Kaskela, T., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten.
http://www.kela.fi/documents/10180/1071853/Tourunen_Psykososiaalisten_vaikeuksien_arviointimenetelman_kehittaminen.pdf/7d979e8c-d65f-4801-975d-ae4c61ef21a8

Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2014). Health-related quality of life in alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology. Nordic Journal of Psychiatry 2014, Vol. 68, No. 6: 369–384.

Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Health-related quality of life in alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology. Health and Quality of Life Outcomes.  Nord J Psychiatry. Nov 15. (Published online)

Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions. Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Sep 30. (Published online)

Levola, J., Holopainen, A. & Pitkänen, T. (2012). Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49; 350-356.

Levola, J., Pitkänen, T., Tourunen, J., Holmberg, N. & Holopainen, A. (2012). Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö - katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49; 342-349.

Levola, J. & Pitkänen, T. (2012). Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu. Tiimi 3; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi312.pdf

Levola J, Holopainen A, Aalto M. (2011). Depression and heavy drinking occasions: a cross-sectional general population study. Addict Behav. 2011 Apr;36(4):375-80. Epub 2010 Dec 10.

Pitkänen

Pitkänen, T., Levola, J., Tourunen, J., Kaskela, T. ja Holopainen, A. (2016):  Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143, 2016. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/167298

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tyni, S. & Tourunen, J. (2016): Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus: Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista. 
Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2016.
http://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-risenjulkaisusarja/YpkSA2YG1/RISE_paihdehuoltoon_hakeutuneiden_rikollisuus_verkko.pdf

Cieza, A., Anczewska, M., Ayuso-Mateos, JL., Baker, M., Bickenbach, J., Chatterji, S., Hartley, S., Leonardi, M., Pitkänen, T. & PARADISE Consortium (2015): Understanding the impact of brain disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ of psychosocial difficulties and their determinants. PLoS One. 2015. Sep 9;10(9):e0136271. doi: 10.1371/journal.pone.0136271. eCollection 2015. PMID: 26352911 Free PMC Article.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352911

Cieza, A., Sabariego, C., Anczewska, M., Ballert, C., Bickenbach, J., Cabello, M., Giovannetti, A., Kaskela, T., Leonardi, M., Mellor, B., Pitkanen, T., Raggi, A., Switaj, P., Chatterji, S. & PARADISE Consortium (2015). PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on people’s lives based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’. Plos One. July 6th 2015 1-15. DOI:10.1371/journal.pone.0132410. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132410

Kaskela, T., Pitkänen, T., Valkonen, J. & Kaikkonen, R. (2015) Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä. Tiimi 2/2015, s. 26-27
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_215.pdf

Kaskela, T., Pitkänen, T. & Tourunen, J. (2015) Miten on käynyt Kalterit taakse –kurssilaisille? Tiimi 1/2015, s. 26-27 http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_115.pdf

Kaskela, T., Pitkänen, T., Tourunen, J., Valkonen, J., Suvisaari, J., Härkönen, J., Wahlbeck, K.  & Kaikkonen, R. (2014). Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, 21-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tutkimus/Jarjesto_ja_harrastust
oimintaan_osallistuminen_ja_paihde_ja_mielenterveysongelmat_ATH.pdf

Pitkänen, T. & Holopainen, A. (2014). Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat. Tiimi 5/2014, s. 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_514.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tourunen, J., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61.
http://a-klinikka.fi/julkaisut/4/2173

Pitkänen, T., Kaskela, T., Kanste, O. (2014). Päihdeongelma perheessä. Mikä on perheen todellinen tilanne ja tuen tarve? Neuvola ja kouluterveys 3; 28-30.
http://tiedostot.lapsi2000.fi/Neuvola_3_14_Flash/

Pitkänen, T., Kaskela, T., Halme, N., & Perälä, M-L. (2014). Päihdehoidossa olevien vanhempien huolet ja tuen tarpeet sekä kokemukset palveluista. Kirjassa Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (s. 274-285). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pitkänen, T., Tourunen, J., Kaskela, T., Levola, J. ja Holopainen, A. (2014). Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten.
http://www.kela.fi/documents/10180/1071853/Tourunen_Psykososiaalisten_vaikeuksien_arviointimenetelman_kehittaminen.pdf/7d979e8c-d65f-4801-975d-ae4c61ef21a8

Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2014). Health-related quality of life in alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology. Nordic Journal of Psychiatry 2014, Vol. 68, No. 6: 369–384.

Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2014). Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions. Disability and Rehabilitation 2014; 36 (15): 1227-39.

Hartley, S., McArthur, M., Coenen, M., Cabello, M., Covelli, V., Roszczynska-Michta, J., Pitkänen, T., Bickenbach, J., Cieza, A. (2014). Narratives Reflecting the Lived Experiences of People with Brain Disorders: Common Psychosocial difficulties and Determinants. PlosOne, May 2014, Volume 9, Issue 5, e96890
http://www.plosone.org/article/fetchObjectp.actionuri=info3Adoi2F10.13712Fjournal.pone0096890&representation=PDF

Perälä, M-L., Kanste, O., Halme, N., Pitkänen, T., Kuussaari, K., Partanen, A., Nykänen, S.: (2014). Vanhempi paihdepalveluissa – tuki, osallisuus ja yhteistoiminta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 21/2014.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116150/URN_ISBN_978-952-302-214-0.pdf?sequence=1

Kaskela, T., Henriksson, M., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2014). Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi214.pdf

Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Health-related quality of life in alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology. Health and Quality of Life Outcomes. Nord J Psychiatry. Nov 15. (Published online)

Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions. Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Sep 30. (Published online)

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2013). Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista. Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi513.pdf

Pitkänen, T. (2013). Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa. Tiimi 3; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi313.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Inkinen, M. (2013). Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi213.pdf

Levola, J., Holopainen, A. & Pitkänen, T. (2012). Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49; 350-356.

Levola, J., Pitkänen, T., Tourunen, J., Holmberg, N. & Holopainen, A. (2012). Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö - katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49; 342-349.

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012). Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi512_0.pdf.

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Korvaushoidossa on paljon äitejä. Tiimi 4; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi412.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Mothers in the margin – women with a history of substance abuse and imprisonment. Conference report of the 54th Research Seminar of the Scandinavian Research Council for Criminology.
http://nsfk.org/Portals/0/Archive/NSfKs%2054.%20forskerseminar.pdf

Levola, J. & Pitkänen, T. (2012). Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu. Tiimi 3; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi312.pdf

Pitkänen. T. (2012). Lapsuusiän merkitys päihteiden käytön kannalta. Valkonauha 1, 9-11.
http://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/lehti/2012-01.pdf

Pitkänen, T. & Inkinen, M. (2012). Hoidon vaikuttavuudesta tietoa tilannearvioiden avulla. Tiimi 1; 18-20.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi112.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Raskaana olevien pakkohoito: laitoshoidossa olevien vanhempien mielipiteitä. Teoksessa: Kuin kala verkossa (toim. J. Heinonen): Tallinna: Prometheus; 30-37.

Pitkänen, T. & Pulkkinen, L. (2012). Nuoruusiän käyttäytymisen yhteys alkoholin ongelmakäyttöön keski-iässä.  Teoksessa: Kuin kala verkossa (toim. J. Heinonen). Tallinna: Prometheus; 50-59.

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012). Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Tiimi 1; 27-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi112.pdf

Tammi, T., Pitkänen, T. & Perälä, J. (2011). Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta. Yhteiskuntapolitiikka 76, 1: 45-54.

Pitkänen, T. (2010). Päihteiden käyttö aikuisiässä. Teoksessa Keski-ikä elämänvaiheena (toim. L. Pulkkinen & K. Kokko); 56-65. Jyväskylän yliopisto.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3894-9

Metsäpelto, R-L., Polet, J., Kokko, K., Rantanen, J., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T., Lyyra, A-L. & Pulkkinen, L. (2010). Tutkimuksen toteutus. Teoksessa Keski-ikä elämänvaiheena (toim. L. Pulkkinen & K. Kokko); 56-65. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3894-9

Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (2010). Temperance and the strengths of personality: Evidence from a 35-year longitudinal study. In R. Schwartzer & P. A. Frensch (Eds.), Personality, human development, and culture: International perspectives on psychological science (Volume 2, pp. 127-140). Sussex, UK: Psychology Press on behalf of the International Union of Psychological Science.

Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2010). Opioidiriippuvaisten korvaushoito ja syrjäytymisen ehkäisy. Teoksessa Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla (toim. T. Laine, S. Hyväri & P. Vuokila-Oikkonen) Tammi; 147-168.

Pitkänen, T. (2009). Hoito- ja rekisteritietojen käyttö päihdetutkimuksessa. Teoksessa Irti päihdeongelmista: Tutkimuksia hoidon ja ehkäisyn menetelmistä (toim. T. Tammi, M. Aalto ja A. Koski-Jännes). Porvoo: Edita; 172-194.

Tourunen, J., Pitkänen, T., Harju-Koskelin, O., Häkkinen, A. & Holopainen, A. (2009). Korvaushoitopotilaiden kuntoutuminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. K- ja Vieroitushoitopoliklinikoilla vuosina 2002-2003 hoitonsa aloittaneiden opioidiriippuvaisten potilaiden korvaushoidon seuranta. Yhteiskuntapolitiikka 74, 4: 421-428. http://www.stakes.fi/yp/2009/4/tourunen.pdf

Pitkänen, T., Kokko, K., Lyyra, A-L & Pulkkinen, L. (2008). A developmental approach to alcohol drinking behavior in adulthood: A follow-up study from age 8 to age 42. Addiction, 103, Supplement, 48-68.

Pitkänen, T. (2007). Alkoholin juomiskäyttäytyminen ja sen ennustettavuus. Psykologia, 2;121-125.

Pitkänen, T. (2006). Alcohol drinking behavior and its developmental antecedents. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 293, University of Jyväskylä.
http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2661-3 

Dick, D. M., Barman, S., Pitkänen, T. & Pulkkinen, L. (2006). Genetic and environmental influences on the age of onset and continuation of smoking and drinking. In L. Pulkkinen, J. Kaprio & R. J. Rose (Eds.), Socioemotional development and health from adolescence to adulthood. New York: Cambridge University Press.

Pitkänen, T., Lyyra, A. L. & Pulkkinen, L. (2005). Age of onset of drinking and the use of alcohol in adulthood: a follow-up study from age 8-42 for females and males. Addiction, 100, 652-661. Julkaistu myös kreikan kielellä: Exartisis Scientific Journal on Addiction Issues, 8, 57-75.   

Kivimäki, M., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T., Vahtera, J., Elovainio, M., & Pulkkinen, L. (2004). Contribution of early and adult factors to socioeconomic variation in blood pressure: Thirty-four-year follow-up study of school children. Psychosomatic Medicine, 66, 184-189.

Pulkkinen, L., Fyrstén, S., Kinnunen, U., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T. & Kokko, K. (2003). 40+ Erään ikäluokan selviytymistarina. [40+ A successful transition to middle adulthood in a cohort of Finns]. Reports from the Department of Psychology, University of Jyväskylä, 349.

Pitkänen, T. & Pulkkinen, L. (2003). Onko alkoholin käytön alaikäraja tuulesta temmattu? In J. Heinonen, H. Alho, J. Lindeman, K. Raitasalo & R. Roine (Eds.) Tommi 2003. Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja. [Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research] Helsinki: Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry.

Pitkänen, T. & Lampinen, P. (2003). Tietotekniikkaa nuorille! Mahdollisuus erilaiseen oppimiseen. Kokemuksia Tiekkistyökkis-projektista. Helsingin yliopisto Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen keskusteluaiheita 1/2003.

Jussila, K. & Pitkänen, T. (2002). Ikääntyvien työntekijöiden elämänmotivaatio. Teoksessa Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (2002) Nuorten alkoholinkäyttö aikuisiän alkoholiongelmien ennustajana. Tiimi 5; 4-7.

Pitkänen, T (1999). Nuorten aikuisten alkoholin ongelmakäyttöä ennakoivat tekijät kahden seurantatutkimuksen valossa. Lisensiaatin tutkielma, Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos.

Pitkänen, T. (1999). Problem drinking and psychological well-being: a five-year follow-up study from adolescence to young adulthood. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 197-207.

Jakobson, M., Pitkänen, T. & Vilkko, L. (1998). Selvästi hauskinta. Tukioppilaan koulutusaineisto ala-asteen päihdetunteja varten. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Tarkkanen, T., Pitkänen, T. & Jacobson, M. (1998). Täysi kymppi! Kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu viiden kerran vanhempainryhmäohjelma. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Poikolainen, K., Aalto-Setälä, T., Pitkänen, T., Tuulio-Henriksson, A. & Lönnqvist, J. (1997). Nuorten aikuisten psyykkiset oireet ja niihin liittyvät tekijät. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, A2.

Pitkänen, T & Ojanen, H. (1995). Koululiikunta - enemmän kuin urheilua. Teoksessa Kasvatuksen taide, toim. Yrjö Mäenpää ja Mikko Taskinen. Steiner-pedagogiikan seura.

Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (1994). A prospective study on the precursors to problem drinking in young adulthood. Journal of Studies on Alcohol, 55, 578-587.

Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (1993). Continuities in aggressive behavior from childhood to adulthood. Aggressive behavior, 19, 249-263.

Pitkänen, T. (1990). Alkoholiperheiden lasten kehityksen seuranta kouluikäisistä nuoriksi aikuisiksi. Pro gradu -työ, Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos.

Pitkänen, T. (1989). Persoonallisuuspsykologit Tukholmassa (The meating of the Fourth European Conference on Personality in Stockholm. In Finnish.). Psykologia-lehti, Vol. 1.

Tourunen

Pitkänen, T., Levola, J., Tourunen, J., Kaskela, T. ja Holopainen, A. (2016): Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143, 2016. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/167298

Bennett, H., Hakkarainen, P. & Tourunen (2016): Työelämä ja alkoholin haitat. Kyselytutkimus Päihdehaitat hallintaan -suositusten toteutumisesta työpaikoilla. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 64. 
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tyoelama_ja_alkoholin_haitat_raportti_a-klinikkasaatio.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tyni, S. & Tourunen, J. (2016): Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus: Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista. 
Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2016.
http://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-risenjulkaisusarja/YpkSA2YG1/RISE_paihdehuoltoon_hakeutuneiden_rikollisuus_verkko.pdf

Coenen, M., Cabello, M., Umlauf, S., Ayuso-Mateos, JL, Anczewska, M., Tourunen, J., Leonardi, M., Cieza, A. & PARADISE Consortium (2015): Psychosocial difficulties from the perspective of persons with neuropsychiatric disorders. Disability and Rehabilitation 2015; Early Online: 1–12.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26289372

Giertsen, H., Nylander, P-Å., Asmussen, Frank, V., Kolind, T. & Tourunen, J. (2015):
Prisoners’ experiences of drug treatment and punishment in four Nordic countries
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2015 (32): 2, 145-164. http://www.degruyter.com/view/j/nsad.2015.32.issue-2/issue-files/nsad.2015.32.issue-2.xml

Kaskela, T., Pitkänen, T. & Tourunen, J. (2015) Miten on käynyt Kalterit taakse –kurssilaisille? Tiimi 1/2015, s. 26-27 http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_115.pdf

Kolind, T., Frank, V., Lindberg, O. & Tourunen, J. (2015). Officers and Drug Counsellors: New Occupational Identities in Nordic Prisons. British Journal of Criminology 55 (2): 303-320.
http://bjc.oxfordjournals.org/content/55/2/303

Koivula, U-M., Saari, M., Saari, J., Tourunen, J., Tyrväinen, J. & Vettenranta, E. (2014). ”Ilman Nerviä en olisi hengissä”. Kyselytutkimus A-klinikkasäätiön Pirkanmaan palvelualueen terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaiden hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä. Tampereen kaupungin julkaisuja, selvitykset ja kehittämisraportit 4/2014. 
http://www.tampere.fi/material/attachments/n/qVuwmTAHM/NERVI_-tutkimus.pdf

Kaskela, T., Pitkänen, T., Tourunen, J., Valkonen, J., Suvisaari, J., Härkönen, J., Wahlbeck, K.  & Kaikkonen, R. (2014). Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, 21-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tutkimus/Jarjesto_ja_harrastust
oimintaan_osallistuminen_ja_paihde_ja_mielenterveysongelmat_ATH.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tourunen, J., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61.
http://a-klinikka.fi/julkaisut/4/2173

Tourunen, J. & Kaskela, T. (2014). ”Give them a chance!” The social representation of the counsellors’ institutional role in prison-based drug treatment programs in Finland”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2; 138-157.

Pitkänen, T., Tourunen, J., Kaskela, T., Levola, J. ja Holopainen, A. (2014). Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten.
http://www.kela.fi/documents/10180/1071853/Tourunen_Psykososiaalisten_vaikeuksien_arviointimenetelman_kehittaminen.pdf/7d979e8c-d65f-4801-975d-ae4c61ef21a8

Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2014). Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions. Disability and Rehabilitation 2014; 36 (15): 1227-39.

Kaskela, T., Henriksson, M., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2014) Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi214.pdf

Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions. Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Sep 30. (Published online)

Ahonen, J., Terävä, K., Ala-Kauhaluoma, M., Tourunen, J. (2013). Järjestölähtöiselle päihde- ja mielenterveystyön tutkimukselle on tilausta. Kuntoutus 4; 59-64.

Kolind, T. & Frank, VA. & Lindberg, O. & Tourunen, J. (2013): Prison-based drug treatment in Nordic political discourse: An elastic discursive construct. European Journal of Criminology 10 (6); 659-674.

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2013). Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista. Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi513.pdf

Tourunen, J., Weckroth, A., Kaskela, T. (2013). Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – menestystarina? Tiimi 1; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi_1_13.pdf

Levola, J., Pitkänen, T., Tourunen, J., Holmberg, N. & Holopainen, A. (2012) Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö - katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49; 342-349.

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012) Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi512_0.pdf

Tourunen, J., Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2012) Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Tiimi 1; 27-28.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi112.pdf

Tourunen, J., Weckroth, A. & Kaskela, T. (2012) Prison-based drug treatment in Finland: History, shifts in policy making and current status. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29; 575-588.
http://www.nordicwelfare.org/nad

Kaskela, T., Pitkänen, T., Tourunen, J. (2011) Tie on pitkä ja kivinen: korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä. Tiimi 5: 24-25.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi511_fin.pdf

Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2010). Opioidiriippuvaisten korvaushoito ja syrjäytymisen ehkäisy. Teoksessa Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla (toim. Terhi Laine, Susanna Hyväri ja Päivi Vuokila-Oikkonen) Tammi; 147-168.

Tourunen, J., Pitkänen, T., Harju-Koskelin, O., Häkkinen, A. & Holopainen, A.: Korvaushoitopotilaiden kuntoutuminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. K- ja Vieroitushoitopoliklinikoilla vuosina 2002-2003 hoitonsa aloittaneiden opioidiriippuvaisten potilaiden korvaushoidon seuranta. Yhteiskuntapolitiikka 2009; 74 (4): 421-428.
http://www.stakes.fi/yp/2009/4/tourunen.pdf

Malin, K., Holopainen, A & Tourunen, J. "Mä käytän subua, että pysyn terveenä ja pystyn toimimaan." Käyttäjän kokemuksia ja näkemyksiä buprenorfiinin käytöstä. Yhteiskuntapolitiikka 2006; 71: 297-306.

Weckroth, A., Koukkari, M. & Tourunen, J. Potilaspalaute 2005. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden hoidostaan antamaa palautetta vuonna 2005 sekä vertailua aikaisempien vuosien aineistoon. Laadunhallinta-sarja nro 20, 2006.

Tourunen, J. Asiakaskysely 2004. Potilaita hoitoon lähettävien hoitoyksiköiden työntekijöiden mielipiteitä Järvenpään sosiaalisairaalan hoidosta. Järvenpään sosiaalisairaala. Laadunhallinta-sarja nro 19. 2005.

Tourunen, J. Potilaspalaute 2003. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidosta vuonna 2003 sekä yhteenveto vuosien 2001-2003 aineistosta. Järvenpään sosiaalisairaala. Laadunhallinta-sarja nro 18. 2004

Tourunen, J. & Perälä, J. Kohti kognitiivista yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arviointi- ja kehittämistutkimus. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2004

Jokinen, P. & Tourunen, J. Käytännön työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Tiimi 1. 2003: 15-18

Tourunen, J. Vankiloiden sosiaalinen rakenne ja konfliktitilanteet. Kirjassa: Salminen, M. & Toivonen, K. (toim.) Vankeinhoidon perusteet. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu 2/2002, 26-33.

Tourunen, J. Potilaspalaute 2001. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidosta vuonna 2001. Järvenpään sosiaalisairaala. Laadunhallinta –sarja nro 15/2002.

Tourunen, J. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaspalaute 2001: Nuoret ja huumeongelmaiset ensi kertaa muita tyytyväisempiä hoitoonsa. Tiimi 2/2002, 20-22.

Tourunen, J. Terapeuttinen hoitoyhteisö vankilassa. Tiimi 2001; 1: 4-7.

Tourunen, J. Euridice – työpaikan päihdeohjelmia italialaisittain. Tiimi 2001; 3-4: 24-25.

Tourunen, J. Päihdekuntoutus välttämätön osa vankeinhoitoa. Dialogi 2001; 2: 15-16.

Tourunen, J.: Epäilyksen polttopisteessä. Tutkimus päihdekuntoutusosastosta vankilassa. Stakes, tutkimuksia 112, Helsinki 2000.

Tourunen, J. Päihtymys ja päivystys päihdehuollossa. Sosiaali- ja terveyshallitus, raportteja 20/1991, Helsinki.