Yhteistyöverkosto

Tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu suurelta osin verkostoyhteistyöhön. Yhteistyö koostuu mm. erilaisista virallisista ja epävirallisista yhteistyöverkostoista, hankekohtaisesta yhteistyöstä, seminaarien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta sekä rahoitusyhteistyöstä (hankerahoitus). Tutkimusryhmän työntekijät ovat myös erilaisten toimikuntien tai johto-, ohjaus- ja asiantuntijatyöryhmien jäseniä.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja -verkostoja:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

  • Tutkijat osallistuvat THL:n koordinoimaan päihdepalvelujärjestelmän tutkimusverkoston toimintaan (Vahti).
  • Tutkijat osallistuvat THL:n huumetutkimuksen verkoston kokouksiin (huumeseula).
  • Tutkijat osallistuvat professori Marja-Leena Perälän johtamaan "Lapsiperhepalveluiden yhteistyökäytäntöjen johtaminen" -tutkimushankkeeseen (LapsYTY). Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen on myös hankkeen ohjausryhmän jäsen. www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/lapsyty
  • Huumehoidon tiedonkeruun (Pompidou) ohjausryhmässä on jäsenenä vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen

www.thl.fi

Alkoholi- ja huumetutkijain seura (AHTS)
Tutkimusyksikön tutkijat osallistuvat ja alustavat Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaareissa.
www.ahts.fi

Rikosseuraamuslaitos
Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on pitkäaikaista yhteistyötä vankiloiden päihdekuntoutuksen tutkimisen, kehittämisen sekä vankeinhoidon henkilökunnan koulutustoiminnan ja työnohjauksen osalta. Hämeenlinnan, Keravan ja Turun vankilat ovat yhteistyökumppaneina pohjoismaisessa vankiloiden päihdekuntoutusta koskevassa tutkimushankkeessa (Prison-hanke).

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto
Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osasto myöntää kerran vuodessa rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämisrahoitusta. Tutkimusryhmä on saanut tätä rahoitusta kolmeen tutkimushankkeeseen: Keravan vankilan WOP-projektin tutkimukseen (Granfelt 2008) sekä meneillään oleviin RIPE-rekisteritutkimukseen ja Prison-tutkimuksen suomenkieliseen raportointiin.
www.om.fi

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos
Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen on mukana Lapsesta aikuiseksi -seurantatutkimushankkeessa.
www.jyu.fi

EWODOR-tutkijaverkosto
Verkosto järjestää vuosittain kansainvälisen päihdehoidon ja tutkimuksen seminaarin.
www.dass.stir.ac.uk/old-site/sections/scot-ad/ewodor.htm

Nordens välfärdscenter (NVC)
NVC toteuttaa pohjoismaista päihdetutkimusta, järjestää seminaareja ja toimittaa julkaisuja (mm. NAD: Nordic Studies on Alcohol and Drugs).
www.nordicwelfare.org

NsFK
Tutkimusryhmän työntekijät ovat osallistuneet ja alustaneet useana vuonna Pohjoismaisen kriminologien yhdistyksen (NsFK) vuosittaisessa tutkimusseminaarissa.
www.nsfk.org

RAY
Raha-automaattiyhdistyksen avustaa tällä hetkellä A-klinikkasäätiön koordinoimaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisen tutkimusohjelmatyön valmistelua (2013).
www.ray.fi

Kela
Kansaeläkelaitos rahoittaa Paradise-hankkeeseen liittyvän kirjallisuuskatsauksen ja potilasaineiston analysointia ja raportointia vuosina 2011-2013.
www.kela.fi