Päihdetietoa internetissä

Tiedon lähteitä
Teemasivustoja
Alan lehtiä verkossa
Blogeja
Päihdejärjestöjä

>>> TIEDON LÄHTEITÄ

Alko - vastuullisuussivut
Tietoa alkoholin vaikutuksista elimistöön ja terveyteen Alkon sivuilla.

Alkoholiohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman alkoholiohjelman sivusto. Paljon mm. materiaaleja.

Alkoholitutkimussäätiö
Alkoholitutkimussäätiö edistää ja tukee tieteellistä alkoholi- ja raittiustutkimusta sekä alkoholitutkimukseen liittyvää huumausainetutkimusta.

Antidopingtoimikunta (ADT)
Suomen Antidopingtoimikunta edistää urheilun dopinginvastaista toimintaa sekä vastaa osaltaan dopingvalvonnasta Suomessa.

Lääkeopas
Lääkeoppaassa tietoa lääkkeistä.

Nordens Välfärdscenter
Nordens Välfärdscenter kehittää riippuvuuksia koskevan tutkimuksen pohjoismaista yhteistyötä.

Päihdelinkki
A-klinikkasäätiön tuottama Päihdelinkki on suurelle yleisölle suunnattu nettipalvelu päihteistä: tietopankissa noin 130 tietoiskua päihteistä ja riippuvuuksista, itsearviointitestejä, vinkkejä alkoholinkäytön hallintaan, keskusteluja jne.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -sivusto
THL:n sivusto sisältää tietoa muun muassa päihdetyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi.

Rahapelihaitat
Rahapelihaitat-sivustolle on koottu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi.

Päihdetilastollinen vuosikirja
Päihteidenkäyttöä ja päihdehaittoja kuvaavat keskeiset tilastotiedot kerätään vuosittain Päihdetilastolliseksi vuosikirjaksi. Vuosikirja ilmestyy ainoastaan pdf-muodossa.

Päihdetilastoja
THL:n päihde- ja riippuvuusaiheiset tilastot.

Reitox
THL toimii EU:n huumausaineseurantakeskuksen EMCDDA:n Reitox-huumetietoverkoston kansallisena seurantakeskuksena.

Tietopuun Tutkittua-tietokanta
Tietokannassa lyhennelmiä ehkäisevän päihdetyön ja päihdehoidon tutkimuksista. palvelun tuottavat A-klinikkasäätiö ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Työterveyslaitos
Työterveyslaitoksen nettisivuilla tietoa alkoholihaittojen ehkäisemiseksi työpaikalla.

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Valviran sivuilla tietoa mm. alkoholijuomien myynnistä ja maahantuonnista sekä alkoholia koskevaa tilastotietoa.

>>> TEEMASIVUSTOJA

FASD-tietoa
Tietoa raskaudenaikaisen alkoholinkäytön sikiölle aiheuttamista riskeistä ja vaurioista.

Ikääntyneiden päihdetyö
Asiaa ikääntymisestä ja alkoholinkäytöstä tuottajana Sininauhaliitto.

Lasinen lapsuus
A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -hanke nostaa esiin päihdeperheongelmaa ja kertoo työkaluista lasten auttamiseksi.

Liikenneraittius
Liikenneraittiustyöryhmän tietopaketti liikenneraittiudesta ja rattijuoppoudesta.

Pelitaito
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hankesivuilla tietoa rahapelaamisesta ja peliongelmasta.

Peluuri
Tietoa peliriippuvuudesta peliongelmissa auttavan puhelimen sivuilla.

Stumppi.fi
Tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Taitolaji
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Taitolaji-sivustolla vinkkejä alkoholinkäytön itsehallintaan. Sivusto sisältää myös työelämä ja alkoholi -osion.

Vammaisten päihdetyö
Asiaa vammaisten päihde- ja mielenterveystyöstä tuottajana Sininauhaliitto.

>>> LEHTIÄ VERKOSSA

Talentia
Sosiaalialan edunvalvonta- ja ammattilehti, julkaisijana sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Tesso
THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti.

Tiimi
A-klinikkasäätiön julkaisema päihdetyön erikoislehti.

Viesti
Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisema sosiaali-, terveys- ja koulutuspolittinen lehti.

Yhteiskuntapolitiikka
THL:n julkaisema hyvinvointitutkimuksen tieteellinen lehti.

>>> BLOGEJA

Sininauhaliiton blogi

>>> PÄIHDEJÄRJESTÖJÄ

A-Kiltojen Liitto ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
FSN-MHF rf
Humaania päihdepolitiikkaa ry
Irti huumeista ry
Myllyhoitoyhdistys
Naistenkartano ry
Nuorten Palvelu ry
Nuorten Ystävät ry
Omaiset Huumetyön Tukena ry
Raittiuden Ystävät ry
Sininauhaliitto
Stop huumeille ry
Suomen ASH ry
Valkonauhaliitto
Youth Against Drugs YAD ry