Puhujat

Voit katsoa ja jakaa seminaarin esityksiä YouTubessa.

Shirley Hubara työskentelee projektisuunnittelijana A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -hankkeessa. Hänen erityisalanaan on aikuisten päihdeongelmista huolta kokevien nuorten kohtaaminen netissä lastensuojelun sosiaalityön menetelmin. Hubara tuo seminaariin terveisiä suoraan nuorilta: miltä aikuisten juominen tuntuu?

shirley.hubara(at)a-klinikka.fi

Shirley Hubara

Antti Jääskeläinen

Antti Jääskeläinen on ollut mukana konemusiikkimaailmassa niin asiakkaan, järjestyksenvalvojan kuin tapahtumajärjestäjän roolissa jo viidentoista vuoden ajan. Hän on osallistunut konemusiikkifestivaaleille noin kymmenessä eri maassa. Nykyään Jääskeläinen käy festivaaleilla Suomen punaisen ristin päihdetyön vapaaehtoisena. Lisäksi hän kouluttaa päihdeasioissa SPR:n kursseilla sekä muissa tilaisuuksissa.

jaaskelainen2012(at)gmail.com

Anu Katainen työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän on päihdetyön erikoislehden Tiimin kolumnisti. Katainen väitteli 2011 tupakoinnista työpaikoilla otsikolla Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma. Tällä hetkellä Kataista työllistää tutkimusprojekti, jossa verrataan suomalaisten ja italialaisten nuorten käsityksiä alkoholinkäytöstä.

anu.h.katainen(at)helsinki.fi

Anu Katainen

Jukka Koskelo

Liikuntafysiologi Jukka Koskelo työskentelee A-klinikkasäätiön ylläpitämässä terveysneuvontapalvelu Dopinglinkissä koulutuksen, tieteellisen tutkimuksen sekä markkinoinnin ja viestinnän parissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä erilaisissa terveys-, liikunta- ja hyvinvointialan kotimaisissa ja ulkomaisissa projekteissa. Kuntodoping, ylikuormitus ja liikuntariippuvuus ovat hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan.

jukka.koskelo(at)a-klinikka.fi

Aino Majava

Aino Majava työskentelee A-klinikkasäätiön viestintäpäällikkönä ja päihdetyön erikoislehden Tiimin päätoimittajana. Majava on koulutukseltaan sosiologi (VTM). Hän on kiinnostunut etenkin toiminnallisista riippuvuuksista, ja on kirjoittanut viime aikoina muun muassa älypuhelimien käytön ja shoppailun hallinnasta. Majava toimii lisäksi Nopean huumetiedon Nopsa-ringin puheenjohtajana.

aino.majava(at)a-klinikka.fi

Elina Marttinen on psykologi (PsM) ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän työskentelee suunnittelijana ja tutkijana Nyyti ry:ssä. Tutkijana Marttinen on kiinnostunut nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin kehittymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä interventiosta, joilla elämänhallintaa ja hyvinvointia voidaan edistää.

elina.marttinen(at)nyyti.fi

Elina Marttinen

Antti Maunu

Antti Maunu työskentelee erityissuunnittelijana Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä. Hän on julkaissut monipuolisesti nuorten ja nuorten päihdekulttuureista erityisesti sosiaalisten suhteiden ja emootioiden näkökulmasta. Maunun väitöskirja käsittelee biletystä yökerhoissa ja se on juuri painossa. Tällä hetkellä Maunu kirjoittaa kirjaa humalan historiasta ja merkityksistä suomalaisessa kulttuurissa.

antti.maunu(at)ehyt.fi

Tutkija, VTT, sosiologi Jussi Perälä on työssään huumetutkimuksen parissa kohdannut lukuisia erilaisia päihdetrendejä. Trendit vaihtuvat nopeasti, joten Perälä tulee mielenkiinnolla kuuntelemaan totta ja tarinaa tämän hetken trendeistä. Perälä on tutkinut gradussaan narkomaanien arkea ja uraauurtavassa väitöskirjassaan Helsingin huumemarkkinoita.

jussipp(at)gmail.com

Jussi Perälä

Anne Puuronen

Sosiologian dosentti, FT Anne Puuronen toimii tutkijana Nuorisotutkimusseurassa. Viimeisimmässä tutkimuksessaan hän on tarkastellut etsivän nuorisotyön käytäntöjä. Tällä hetkellä Puuronen selvittää kohdennetun nuorisotyön tunnuslukuja. Hänen aikaisemmat tutkimuksensa ovat käsitelleet nuorten syömishäiriöitä, tupakoimattomuuden edistämistä sekä hyvinvoinnin ja elintapojen sosiaalista periytymistä.

anne.puuronen(at)nuorisotutkimus.fi

 

Postdoc-tutkija, FT Marja-Liisa Rissanen Tampereen yliopistosta tarkastelee itsensä tahallista vahingoittamista eli ”viiltelyä” nuorten näkökulmasta. Tarkasteluun yhdistyvät myös vanhempien ja nuoria hoitaneiden henkilöiden näkökulmat. Keskiössä on itsen vahingoittamisesta kertomisen vaikeus ja se, kuinka aikuiset voisivat sitä helpottaa.

marjal.rissanen(at)gmail.com

 

 

A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri, lääketieteen tohtori Kaarlo Simojoki

A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri, lääketieteen tohtori Kaarlo Simojoki on tehdyt päihdelääkärin työtä toistakymmentä vuotta. Väitöskirja korvaushoidon kehittämisestä tarkastettiin keväällä 2013. Hän kuvaa työtään antoisaksi ja mielekkääksi. Simojoki haluaa tuoda esiin riippuvuuksista kärsivien ihmisten asiaa. Häntä suututtavat päihdehoidon ja -kuntoutuksen alibudjetointi ja hoidon epääminen.

kaarlo.simojoki(at)a-klinikka.fi

Tutkija, VTM, FM Riikka Taavetti työskentelee Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeessa. Tavoitteena on parantaa tietämystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten terveydestä ja elinehdoista Suomessa sekä tuottaa välineitä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

riikka.taavetti(at)nuorisotutkimus.fi

Tutkija, VTM, FM Riikka Taavetti

Asiantuntija, VTM Minttu Tavia

Asiantuntija, VTM Minttu Tavia työskentelee tupakoimattomuuden edistämiseen liittyvien kysymysten parissa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä. Tupakointi on ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta laaja-alainen ilmiö, johon liittyy ihmisten arjessa niin nikotiiniriippuvuus kuin tupakoinnin sosiaalisuus. Erityisesti nuorille tupakointi on usein sosiaalista toimintaa ja sen kautta siihen on mahdollista myös vaikuttaa.

minttu.tavia(at)ehyt.fi

Sampo-Ilmari Tuhkalehto on Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja. Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö edistää lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta.

Sonja Ohvo opiskelee Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä. Hän on suuntautunut sosiaaliseen vahvistamiseen ja teki keväällä projektiopintoja Music Against Drugs ry:ssä. Hän valmistuu yhteisöpedagogiksi myöhemmin tänä vuonna.

Mitä he sanovat nuorten kohtaamisesta? Toiminnassa nuorten omat kiinnostuksen kohteet yhdistyvät nuorisotyöhön. Kaikenlaiset nuoret toimivat yhdessä ja saavat osallisuuden kokemuksia.

sampo-ilmari.tuhkalehto(at)musicagainstdrugs.info

Sampo-Ilmari Tuhkalehto

Sonja Ohvo