Puhujat

Psykologi ja kouluttaja Heli Heiskanen on perehtynyt erityisherkkyyteen, stressinsäätelyyn, henkiseen kasvuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Syksyllä 2016 ilmestyy hänen kirjoittamansa kirja suomalaisesta herkkyydestä ja herkkyyden voimasta. Heiskanen on kiinnostunut esimerkiksi kuormituksen säätelystä sekä suojakuorten purkamisesta ja omaksi todelliseksi itseksi tulemisesta.

Heli Heiskanen

KoKoA Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n aktiivitoimija Hanna-Leena Hurri on toiminut vertais- ja kokemusosaamisen kentällä reilun viiden vuoden ajan erilaisissa tehtävissä. Hurria kiinnostaa erityisesti palveluiden kehittäminen ja kouluttaminen. Asiakasauditointeja hän on tehnyt A-klinikkasäätiön Kouvolan laitoshoitoyksikön huumevieroitusyksikössä sekä katkaisuhoitoasemalla.

Hanna-Leena Hurri

Dosentti Petri Hyytiä työskentelee tutkijana lääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut pitkään päihdetutkimuksen saralla ja hän on perehtynyt erityisesti päihderiippuvuuden neurobiologiaan, mutta on kiinnostunut myös yleisemmin riippuvuuden taustalla olevista hermostollisista järjestelmistä ja niiden muutoksista riippuvuuden kehittyessä. Käynnissä olevat tutkimusprojektit pureutuvat aivojen toimintaan erilaisten kuvantamismenetelmien avulla.

Petri Hyytiä

VTM, sosiaalityöntekijä Laura Keisanen työskentelee asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:llä Lapset ja digitaalinen media -yksikössä. Keisanen keskittyy nettiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseen työhön. Työssään häntä kiinnostaa tällä hetkellä digitaalisen työotteen mahdollisuudet sosiaalityössä sekä lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa.

Laura Keisanen

Toimittaja Ani Kellomäki kirjoittaa Kokovartalofiilis-blogissaan nuoruudestaan päihdeongelmaisen läheisenä. Kellomäki tiivistää kuulemaansa ja haastaa yleisöä mukaan. Miksi toisen päihdeongelmasta on niin vaikea puhua?

Ani Kellomäki

Turun yliopiston psykiatrian professori Jyrki Korkeila puhuu seminaarissa otsikolla "Onko tavarariippuvuus uusi ilmiö?". 

Jyrki Korkeila

Sosionomi, AMK Annika Kosonen on työskennellyt ohjaajana Kouvolan huumevieroitusyksikössä 8 vuoden ajan. Viimeiset kolme vuotta hän vastannut vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kososta kiinnostaa asiakaslähtöisten päihdepalveluiden ja asiakkaiden osallisuuden kehittäminen.

Annika Kosonen

Jenni Kämppi on sosiaalityöntekijä ja teologi, jolla on 15 vuoden kokemus etenkin lastensuojelusta, nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä sekä peliongelmaisten neuvonnasta. Tieto- ja tukipiste Tiltissä koordinaattorina työskentelevä Kämppi tuo seminaariin viimeisimpiä tutkimus- ja kehittämistuloksia pelihaittakentältä.

Jenni Kämppi

Sosionomi AMK Katri Lartama ja mielenterveyshoitaja, diplomilogoterapiaohjaaja VFI Paula Meskanen ovat työparina kehittäneet mallia rahapelihaittojen ehkäisyyn valtakunnallisen Pakka-verkoston kanssa. Mukana ovat vähittäismyynnin, RAY:n ja Veikkauksen toimijat. Näemme ehkäisevän päihdetyön laaja-alaisena vuorovaikutuksena ja verkostotyönä, jota tehdään vaikuttavana yhteistoimintana. Jokaisen tahon osallisuus on merkittävä. Periaatteina ovat arvostava kohtaaminen, toisten työn kunnioittaminen ja vastavuoroisuus. Haluamme antaa ikärajavalvontaa tekeville toimijoille tunnustusta.

Katri Lartama ja Paula Meskanen

Sosiologi, VTM Aino Majava vastaa seminaarista A-klinikkasäätiön viestintäpäällikön ominaisuudessa. Päihdetyön profiilin nostaminen on hänen sydäntään lähellä. Majava on päihdetyön erikoislehden Tiimin päätoimittaja sekä Nopean huumetiedon ammattilaisringin Nopsan puheenjohtaja.

Aino Majava

Hannu Paavola aloitti vuoden 2014 syksyllä kokemusasiantuntijana Mielen avain -hankkeessa Lohjan mielenterveys-ja päihdepalveluissa. Hanke päättyi 30.4.2015, mutta kokemusasiantuntijan työ jatkui Lohjan kaupungilla. Sen ohessa Paavola opiskeli päihdeohjaajaksi ja vuoden 2016 alusta työnkuva muuttui päihdeohjaajaksi ja kokemusasiantuntijaksi. Ann-Marin Teräs on työskennellyt päihdetyöntekijänä seitsemän vuotta, joista kolme vuotta Lohjan kaupungin päihdehuollon avopalveluissa. Hänen sydäntään lähellä on asiakaslähtöisyys.

Hannu Paavola ja Ann-Marin Teräs

Monet kärsivät paljon perheenjäsenen päihde- tai peliriippuvuudesta. Se kuluttaa jaksamista kotona ja työelämässä. Läheiset jäävät helposti ottamatta huomioon vaikka he olisivat hoidossa mukana. Hyviä, tutkimukseen perustuvia toimintamalleja on kehitetty läheisten auttamiseksi. Mallien avulla voidaan parantaa ja yhtenäistää työtä. On tärkeää, että tutkimustuloksia hyödynnetään käytännön työssä, sanoo A-klinikkasäätiön vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen. Usein ajatellaan, että voi yhdistellä vaikutteita eri puolilta. Lopputulos voi kuitenkin jäädä arvaamattomaksi.

Tuuli Pitkänen

A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri, lääketieteen tohtori Kaarlo Simojoki ylsi Mediuutisten 100 terveysalan vaikuttajaa 2015 -listan kolmoseksi. Selkeäsanainen Simojoki ei kameroita kaihda ja Päihdetiedotusseminaarissa hän nostaa pöydälle digitalisaation mahdollisuudet.

Kaarlo Simojoki

Suvi Suhonen (sosionomi, AMK) työskentelee Leppävaaran tukiasumisyksikön palveluesimiehenä. Suhosella on yli 15 vuoden työkokemus päihderintamalta ja syrjäytymiskysymysten ääreltä. Hänen sydäntään lähellä on maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävä työ. Saad Moubarik (sosionomi, AMK ja VTK) on tukiasumisyksikön vastaava ohjaaja, jolla on 12 vuoden työkokemus alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävästä työstä. Kulttuurituntemus on Moubarikin erityisvahvuus.

Suvi Suhonen ja Saad Moubarik


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Christoffer Tigerstedt puhuu seminaarissa kotipalvelujen näkökulmasta vanhuksen alkoholiongelmiin.

Christoffer Tigerstedt


Päihdeongelma koskettaa kahta miljoonaa suomalaista, sillä ongelma kuormittaa myös läheisiä. Ylitarkastaja Jaana Vastamäki sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta osoittaa, miten merkittävästä asiasta läheisen päihdeongelmassa on kyse työssäjaksamisen näkökulmasta.

Jaana Vastamäki