A-klinikkasäätiön toimipaikkojen yhteystiedot

A-klinikkasäätiön tuottamien palvelujen tarjontaa ja sisältöä voi tarkastella myös seuduittain ja hoitomuodoittain.

Etelä-Suomen palvelualue

Länsi-Suomen palvelualue

Sisä-Suomen palvelualue

Valtakunnalliset hoitopalvelut