A-klinikka Oy

A-klinikka Oy tarjoaa laadukkaita päihde- ja mielenterveyspalveluja ja on A-klinikkasäätiön omistama yritys.

Palvelumme

Palvelujamme ovat A-klinikat, verkkoterapia ja erilaiset matalan kynnyksen palvelut, kuten ehkäisevä päihdetyö, terveysneuvonta ja toimintakeskukset. K-klinikkamme ovat keskittyneet korvaushoitopalveluihin. Perhe- ja nuorten palveluiden lisäksi tarjoamme lastensuojelun sijaishuoltoa.

Laitoshoidon palvelujamme ovat A-klinikkayhteisöt, vieroitushoitoyksiköt ja selviämisasemat. Asumispalveluihimme sisältyy niin tehostettua palveluasumista kuin tuettua asumista. A-klinikka Oy:n Päihdesairaala on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala.

Palvelut sijaitsevat Etelä-Kymenlaaksossa, Hämeenlinnassa, Kokemäellä, Lahdessa, Pohjois-Kymenlaaksossa, pääkaupunkiseudulla, SalossaTampereella ja Turussa. Verkkoterapia, Päihdesairaala ja lastensuojelun sijaishuollon Stopparit palvelevat koko Suomea. 

Alan parhaat osaajat

Vuodesta 2016 toiminut A-klinikka Oy on A-klinikkasäätiön omistama yritys. Säätiön palvelutuotanto siirtyi yhtiöön vuoden 2018 alussa. SHQS-sertifioitu laatujärjestelmä kattaa kaikki palvelumme.

A-klinikka Oy:n palveluissa työskentelee noin 500 päihde- ja mielenterveysalan ammattilaista. Osaava ja auttamiseen sitoutunut henkilökunta on suurin voimavaramme. Teemme työtä moniammatillisissa tiimeissä. Käytössämme on laajan asiantuntijaorganisaation tuki.

Toimintamme tuotot palautuvat yhteiseen hyvään, suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. Toimintaa ohjaa A-klinikkasäätiön arvopohja.

Työmme arvoperusta

Ihmisarvon kunnioitus – Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja kohtelemme jokaista ennakkoluulottomasti ja tasa-arvoisesti. Avun hakemisen kynnys pidetään matalana. Hoitoon hakeutuminen ja palvelujen käyttäminen on pääasiassa vapaaehtoista. Asiakas on oman elämänsä asianttuntija.

Luottamuksellisuus – Noudatamme vaitiolovelvollisuutta ja yhteisiä pelisääntöjä. Asiakkaamme voivat puhua henkilökunnallemme avoimesti. Kun asiakkaan edun mukaista on tehdä yhteistyötä muiden hoitotahojen kanssa, asiakkaan suostumus kysytään aina etukäteen.

Vastuullisuus – Vaalimme työssämme rehellisyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Jokaisella on oikeus saada laadukasta hoitoa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Facebook: www.facebook.com/aklinikka

Twitter: www.twitter.com/aklinikka

LinkedIn: www.linkedin.com/company/a-klinikka-oy