Vuosiraportti

Tutustu A-klinikkasäätiön vuosiraporttiin 2016 (pdf). Vuosiraporttiin pääset myös lyhytosoitteella www.a-klinikka.fi/2016.

A-klinikkasäätiö 2016 lyhyesti

Toiminta-ajatus

A-klinikkasäätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluita.

Toiminnan sisältö

A-klinikkasäätiö tuottaa päihdehuollon ja muita toimialansa mukaisia asiantuntijapalveluita. A-klinikkasäätiö tarjoaa hoidon ja kuntoutuksen lisäksi varhaisvaiheen palveluja sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä. A-klinikkasäätiö harjoittaa säätiön tarkoitusta palvelevaa vaikuttamis-, koulutus-, viestintä-, julkaisu- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toimintaa ohjaavat arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Mikäli olet kiinnostunut aiemmista vuosiraporteista, ota yhteyttä A-klinikkasäätiön viestintään: tiedotus(at)a-klinikka.fi