KokeNet

KokeNet-neuvontapalvelu on matalan kynnyksen sähköinen palvelu, jossa omasta päihdeongelmasta toipuneet tai läheisenä päihdeongelman kokeneet kokemusneuvojat tarjoavat vertaistukea, neuvontaa ja ohjausta kansalaisille päihdeongelmissa luottamuksellisesti ja maksutta. Kohderyhmänä päihdeongelman omakohtaisesti kokevat kansalaiset ja heidän läheisensä. Palvelua tarjotaan myös päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisille, organisaatioille, oppilaitoksille ja medialle.

KokeNet on rakennettu osana RAY:n vuosina 2013–2016 rahoittamaa Verkottaja (Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua) -hanketta.

Lisätietoja

www.kokenet.fi