Völjy-hanke

Völjy tarjoaa huumeita pistämällä käyttäville ihmisille osallistavaa ryhmä- ja vertaistoimintaa sekä asumisen tukea Tampereella. 

Völjy on avoinna maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 12–15.30. Tiistaisin kokoontuu kyökkiryhmä. Kerran kuussa järjestetään retkipäivä ja naisten oma ryhmä. Vaihtuvan kuukausiohjelman saat paperisena Völjystä, pyytämällä sähköpostiisi tai Völjyn Facebook-sivuilta. Aukioloaikoina voi hakea apua myös asumisen tukeen liittyvissä asioissa. Tuu Völjyyn!

Völjyn tarjoama asumisen tuki on räätälöityä ja yksilöllistä. Völjystä tehdään kotikäyntejä asiakkaiden tarpeiden mukaan ja tuetaan itsenäisessä asumisessa sekä kodin ja asumiseen liittyvien asioiden hoitamisessa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa sosiaalitoimen ja vuokranantajien kanssa. Asumisen tukeen ohjaudutaan pääasiassa haittoja vähentävien palveluiden kautta, mutta voit ottaa myös suoraan yhteyttä Völjyyn.

Toimintaan ja asumisen tukeen voi hakeutua anonyymisti. Asiakkailta kerätään ainoastaan nimimerkki ja tieto syntymävuodesta.

Yhteystiedot

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoillaSumeliuksenkatu 13 A 4, 33100 Tampere

Anne Ovaska, projektikoordinaattori, puh. 040 6532 704
Mika Vartia, projektityöntekijä, puh. 040 1261 993
Pasi Korhonen, projektityöntekijä, puh. 040 1259 957

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

www.a-klinikka.fi/voljy

Hankkeesta

A-klinikkasäätiön Völjy-kehittämishanketta toteutetaan vuosina 2014–2017. Völjyssä työskentelee kolme työntekijää.

Hanke kehittää ja toteuttaa työtapoja ja -menetelmiä huumeita pistämällä käyttävien ihmisten osallisuuden lisäämiseksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Lähestymistapana on haittojen vähentäminen. Hankkeen tavoitteena on myös tarkastella, kartoittaa ja kirjata haittoja vähentävän työotteen hyviä käytäntöjä.

Kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestettiin työntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa työpajoja, joissa tarkasteltiin haittoja vähentävän työn hyviä käytäntöjä ja sanoitettiin asiakastyössä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Asiakastyön kokemuksia on julkaistu hankkeen tuottamassa Haittoja vähentävän työn oppaassa.

Völjyssä tehdään laaja-alaista yhteistyötä muun muassa Tampereen ja Pirkanmaan huumehoidon avopalveluiden, Tampereen kaupungin sosiaalitoimen, vuokranantajien, Rikosseuraamuslaitoksen, Taiteen edistämiskeskuksen sekä huumeita käyttävien ihmisten palveluihin ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn liittyvien verkostojen kanssa.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeen päätösseminaari

Kolmivuotisen Völjy-hankeen päätösseminaari pidettiin 27.10.2016. Seminaariin osallistui 150 henkilöä – kiitos kaikille osallistuneille!

Päivän teemana oli Avun saattaminen huono-osaisuuden notkelmiin ja avun vastaanottamisen haasteet. Teemaa käsiteltiin yhteiskunnan, yksilön ja työyhteisön näkökulmista. Tamperelainen Legioonateatteri esitti Völjyn asiakkaiden tarinoista kootun esityksen Hallittu huumaus.

Tutustu Legioonateatterin esitykseen ja seminaarin luentomateriaaleihin: