A-klinikan ja Rikosseuraamuslaitoksen etäryhmät vievät uudenlaisen palvelun vankiloihin

Ryhmä kokoontumassa

A-klinikan ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyössä kehittämä etäryhmä yhdistää päihdehoidon ammattilaisen tarjoaman kuntoutuksen ja vertaisten tuen.

Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaista noin 80 prosentilla on ongelmia päihteiden käytön kanssa. Valvottuna ja turvallisena ympäristönä vankila mahdollistaa päihteettömyyden ja tarjoaa myös päihdekuntoutusta. Kun ongelmaan puututaan lyhyemmänkin päihteettömän jakson aikana, on se usein erityisen tärkeä kohta tuen tarjoamiseen ja vaikutukset voivat kantaa pitkälle vapautumisen jälkeiseen aikaan.

Rikosseuraamuslaitos kehittää uusia etäpalveluja asiakkailleen

Rikosseuraamuslaitos halusi parantaa erityisesti lyhytaikaisesti vankilassa oleville vangeille suunnattujen päihdepalvelujen saatavuutta. Sakko- ja lyhytaikaisvankien tuomioiden tyypillinen pituus vaihtelee kahdesta viikosta puoleen vuoteen, joten heille ei aina ole mahdollista tarjota pidempikestoista yksilökuntoutusta tai muita Risen päihdepalveluja. Tarvittiin uusi palvelu, jota voidaan tarjota kerralla useammalle asiakkaalle useammassa vankilassa.

Rikosseuraamuslaitoksen aluekeskus ja Pelson vankila alkoivat yhteistyössä A-klinikka Oy:n kanssa suunnittelemaan uutta palvelua, joka vastaisi sakko- ja lyhytaikaisvankien tarpeeseen. Yhteistyön tuloksena syntyi etänä toteutettava kuntoutusryhmä, jonka sisällöt on suunniteltu siten, että asiakas voi aloittaa ryhmässä milloin tahansa ja poistua ryhmästä esimerkiksi laitossiirron yhteydessä ja jatkaa taas seuraavassa vankilassa.

Etätoteutus mahdollistaa ryhmän tarjoamisen useassa eri vankilassa yhtä aikaa.

Etätoteutus mahdollistaa ryhmän tarjoamisen useassa eri vankilassa yhtä aikaa. Ryhmää ohjaavat A-klinikan ja Rikosseuraamuslaitoksen ammattilaiset: A-klinikan ohjaaja on paikalla etäyhteyden välityksellä ja Rikosseuraamuslaitoksen ohjaajat paikan päällä.

Uusi ryhmämuotoinen hoito vahvistaa motivaatiota

Etäryhmää pilotoitiin Pelson vankilassa syksyllä 2021. Ryhmämuotoinen hoito sai vangeilta hyvän vastaanoton ja myönteistä palautetta annettiin etenkin mielenkiintoisista aiheista ja keskustelun tukena käytetyistä kokemusasiantuntijan videoista. Pilotin jälkeen toimintaa on laajennettu. Viimeisin ryhmä järjestettiin heinä-elokuussa 2022, jolloin mukana oli 12 asiakasta Pelson ja Ylitornion vankiloista.

Ammattilaisen tarjoaman ryhmämuotoisen hoidon lisäksi vertaistuki on merkittävässä roolissa.

Ryhmäkokonaisuus sisältää kahdeksan ammattilaisten ohjaamaa tapaamiskertaa ja sellitehtäviä tapaamisten välillä. Ohjaajien osuuden lisäksi tapaamisiin sisältyy yhteistä keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä. Ilmapiiri on koettu keskustelevaksi ja avoimeksi. Ammattilaisen tarjoaman ryhmämuotoisen hoidon lisäksi vertaistuki on merkittävässä roolissa.

Osallistujien antaman palautteen mukaan ryhmä on vahvistanut motivaatiota päihteettömyyteen ja raittiina pysymiseen myös tuomion jälkeen. Ryhmiin on päässyt matalalla kynnyksellä ja vankeja on ollut helppo saada mukaan osallistumaan. Useimmilla ei ole ollut aiempaa kokemusta ryhmistä.

Digitalisaatio vie palvelut myös vankilaan

Rikosseuraamuslaitos on kokeillut aiemminkin ennakkoluulottomasti erilaisia digitaalisia ratkaisuja päihdeongelmien hoidossa. Vangeille on tarjottu A-klinikan etänä toteutettavaa verkkoterapiaa, joka on useamman kuukauden pituinen hoitojakso alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Ammattilaista on helppo tavata etävastaanotolla myös vankilasta käsin.

Kun eri toimijat tulevat tutuksi, se helpottaa palveluihin hakeutumista myös jatkossa.

Uusissa etäryhmissä on noussut esiin myös se, kuinka asiakkaat arvostavat ulkopuolisen toimijan mukanaoloa. Siviilielämän palveluntuottajien läsnäolo vankeusaikana voi helpottaa arkielämään palaamista ja yhteiskuntaan integroitumista tuomion jälkeen. Kun eri toimijat tulevat tutuksi, se helpottaa palveluihin hakeutumista myös jatkossa.

Artikkelia varten haastateltiin erityisohjaaja Marko Tiikkaista Pelson vankilasta.

Lisätietoja

Marko Tiikkainen, erityisohjaaja, p. 050 475 7515, Pelson vankila