Asiakastyössä oli helpompi keskittyä oikeisiin asioihin – Siun soten kokemuksia Previctistä

Lapsi ja isä

Siun soten palveluissa testattiin digipalvelu Previctiä puolen vuoden ajan. Palvelusta oli konkreettista hyötyä ja kokeilu vahvisti mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lastensuojelun yhteistyötä.

Pohjois-Karjalan alueella toimiva kuntayhtymä Siun sote otti kesällä 2021 kokeiluun A-klinikka Oy:n digipalvelu Previctin. Puoli vuotta kestäneeseen kokeiluun osallistui seitsemän asiakasta, joilla oli päihdepalvelujen, lastensuojelun tai niiden molempien asiakkuus. Erityisesti lastensuojelulle Previctin hyödyntäminen oli uudentyyppinen avaus.

Helposti tulkittavaa tietoa työn tueksi

Previct on lääkinnällinen laite, jota voi käyttää hoidon yhteydessä, kun asiakas haluaa vähentää tai lopettaa alkoholinkäytön. Kokeiluun osallistuneiden asiakkaiden käytössä oli Previctin taskukokoinen alkometri ja puhelinsovellus. Ammattilaiset seurasivat asiakkaiden vointia reaaliaikaisesti Previctin verkkopalvelussa.

Verkkopalveluun oli pääsy sekä päihdehoidon että lastensuojelun työntekijöillä. Käytäntöä pidettiin toimivana asiakkaan kannalta, kun myös lastensuojelun työntekijä pystyi käymään asiakkaan kanssa keskustelua kokonaistilanteesta.

Previct antaa luotettavaa ja helposti tulkittavaa tietoa, mistä on apua etenkin silloin, kun asiakkaan tilanteesta on epäselvyyttä. Laboratoriotestien tulokset eivät aina kerro koko totuutta. Previctin avulla asiakas ja työntekijä löytävät nopeammin yhteisen näkemyksen tilanteesta eikä asiakkaan alkoholinkäytöstä tarvitse väitellä.

Previct kulkee mukana asiakkaan arjessa

Previctiä käyttäneet asiakkaat kokivat, että mukana kannettava alkometri helpotti arkea huomattavasti, kun puhalluksia ei tarvinnut lähteä tekemään ammattilaisen luo tai laboratorionäytteistä voitiin luopua. Monille laite toi turvallisuuden tunnetta, kun ammattilainen pystyi seuraamaan tilannetta tavallista tiiviimmin.

Palvelu usein motivoi asiakasta muutoksessa, sillä sen avulla oma alkoholinkäyttö konkretisoituu uudella tavalla. Uudenlainen toimintatapa edellytti myös opettelua ja harjoittelua, sillä palvelun käyttö vaatii älypuhelimen ja jonkin verran teknistä osaamista.

Asiakkaan tsemppaamista ja palvelujen yhteistyötä

Työntekijät kokivat palvelun helpottavan asiakkaiden alkoholinkäytön seurantaa. Myös työntekijöiden näkökulmasta oli etua siitä, ettei asiakkaan vointia tarvinnut lähteä tarkastamaan asiakkaan kotiin.

Kun tilanne alkoholinkäytön suhteen oli selvillä, asiakastyössä oli mahdollista keskittyä oikeisiin, asiakkaan kannalta tarpeellisiin asioihin. Previct toimi hyvin asiakkaan tsemppaamisessa ja sen koettiin lisäävän ja parantavan yhteistyötä päihdepalvelujen ja lastensuojelun välillä.

Previctin suurin vahvuus oli lasten tapaamisjärjestelyjen sopimisessa, kun vanhemman raittiudesta oli mahdollista saada luotettavaa tietoa ilman erikseen sovittavia vastaanottokäyntejä. Asiakastyö keskittyy arkipäiviin, joten Previctistä oli huomattavaa apua viikonloppuisin sekä myös silloin, kun välimatkat olivat pitkiä. Palvelusta on konkreettista apua lapsen turvallisuuden varmistamisessa.

Siun soten ja Previctin matka jatkuu

Kokeilussa mukana olleet Siun soten ammattilaiset kokivat Previctin hyödylliseksi palveluksi ja haluavat jatkaa sen käyttöä. Myös työntekijöille uudenlaisen digipalvelun käyttöönotto tuotti joitain teknisiä haasteita, mutta siitä huolimatta palaute oli myönteistä.

Kokeilu osoitti, että Previctille on tarvetta ja yhteistyötä A-klinikka Oy:n kanssa on päätetty jatkaa. Jatkossa Previctiä on mahdollista hyödyntää myös ajoterveysseurannassa ja työterveyshuollosta päihdeongelman vuoksi hoitoon ohjattujen asiakkaiden kohdalla.

Artikkelia varten haastateltiin Siun soten johtavaa sosiaalityöntekijää Maarit Haatasta.

Lue lisää Previctistä

Previct päihdehoitoon Previct lastensuojeluun

Katso Siun soten video pilotista

Säästä satsaamalla päihdepalveluihin

Katso, mitä ottaa huomioon hyvinvointialueiden päihdepalveluissa. A-klinikka Oy:n vahva osaaminen ja asiantuntemus ovat hyvinvointialueiden käytettävissä.

Lue lisää

Katso myös