C-hepatiitin hoito on tehokasta korvaushoidon yhteydessä

Tampere

Tampereen huumehoidon avopalveluissa pilotoitiin C-hepatiitin hoidon yhdistämistä korvaushoitoon. Tulokset olivat erittäin kannustavia ja toimintatavasta saatiin kiitosta niin asiakkailta kuin henkilökunnalta.

A-klinikka Oy:n huumehoidon avopalveluissa tarjottiin viime vuonna kymmenelle korvaushoitoasiakkaalle C-hepatiitin hoitoa osana Tampereen kaupungin kanssa tehtyä sopimusta. Asiakkaiden oli helppo sitoutua hoitoon, kun sen sai melko pienellä vaivalla muiden palvelujen yhteydessä.

Asiakkaiden oli helppo sitoutua hoitoon, kun sen sai melko pienellä vaivalla muiden palvelujen yhteydessä.

Päihdeongelmista kärsiviä on perinteisesti ollut vaikea saada C-hepatiittihoitoon. Lisäksi hoitoon sitoutuminen voi olla haastavaa. Suomen kansallisessa C-hepatiittistrategiassa ohjataan siihen, että hoitoa tarjottaisiin nimenomaan korvaushoidossa oleville hepatiitti C:n kantajille.

C-hepatiitin hoitaminen on tärkeää ja säästää kustannuksia terveydenhuollossa, sillä valtaosalle C-hepatiittiviruksen saaneista kehittyy krooninen C-hepatiitti, mikä voi johtaa maksakirroosiin ja altistaa maksasyövälle. Kun C-hepatiitti hoidetaan mahdollisimman varhain, estetään myös tartunnan leviäminen.

Kiitosta sekä asiakkailta että henkilökunnalta

Vuonna 2021 toteutetun pilotin asiakkaat olivat huumehoidon avopalvelujen korvaushoidossa olevia asiakkaita, jotka kantoivat C-hepatiittivirusta ja olivat kiinnostuneita tartunnan hoitamisesta. Asiakkaiden tilannetta kartoitettiin huolellisesti ennen hoidon aloitusta.

Pilotin työryhmään kuului sairaanhoitajia, ohjaaja ja lääkäri. Nykyisillä toisen sukupolven C-hepatiittilääkkeillä hoito on tehokasta ja kestää noin 8–12 viikkoa. Hoitokokonaisuus suunniteltiin erityisesti korvaushoitoasiakkaita ajatellen ja hoidon aloitus tehtiin mahdollisimman helpoksi.

C-hepatiitin hoito tarjottiin asiakkaille kokonaisuudessaan tutussa toimipisteessä, jossa he asioivat muutenkin.

C-hepatiitin hoito tarjottiin asiakkaille kokonaisuudessaan tutussa toimipisteessä, jossa he asioivat muutenkin. Toimintatapa sitoutti asiakkaat hoitoon ja toi hoidon helposti saataville matalan kynnyksen palveluun.

Myös henkilökunta koki toimintamallin mielekkääksi ja motivoivaksi, sillä sitä pidettiin järkevänä ja tehokkaana tapana hoitaa C-hepatiittia. Hoito toteutui korvaushoitoon liittyvän asioinnin yhteydessä eikä edellyttänyt erillisiä vastaanottokäyntejä. Toisaalta asiakkaan vointia ja tilannetta pystyi seuraamaan korvaushoitoon liittyvillä käynneillä.

Hoitoa on mahdollista tarjota myös jatkossa

C-hepatiitin hoito onnistui lähes kaikkien pilottiin osallistuneiden asiakkaiden kohdalla. Pilotti osoitti, että C-hepatiitin hoito on tehokasta korvaushoitopalvelujen yhteydessä. Huumehoidon avopalveluissa on valmius tarjota C-hepatiitin hoitoa myös jatkossa.

Tulevaisuudessa hoitoa voisi olla mahdollista laajentaa myös anonyymiin terveysneuvontaan. Terveysneuvonnalla tavoitetaan huumeita pistämällä käyttäviä henkilöitä, jotka eivät useimmiten ole minkään muun terveydenhuollon palvelun piirissä.

Image
Marianne Mäkinen

Kirjoittajat

Marianne Mäkinen on palvelupäällikkö A-klinikka Oy:n Tampereen ja Hämeenlinnan palveluissa.

Image
Karoliina Järvinen

Karoliina Järvinen työskentelee ohjaajana Huumehoidon avopalvelut Tampereen toimipisteessä.

Katso myös