Digiratkaisuilla monimuotoisia ja saavutettavia päihdepalveluita

Miina Pulkkinen

Päihdehoidossa on jo käytössä toimivia digiratkaisuja. Vaikuttavan hoidon tarjoamisen lisäksi digipalveluilla vahvistetaan palvelupolkuja, jotka kytkeytyvät myös hyvinvointialueiden palveluihin.

Digitalisaatio ja palveluiden tasavertainen saavutettavuus hyvinvointialueilla kuuluu ja näkyy tällä hetkellä monen kehityshankkeen agendalla. Digitaalisia päihdepalveluita hyödynnetään kuitenkin vielä hyvin vähän, ja hyvin harvalla taholla on aidosti kokemuksia päihdepalveluiden tuottamisesta digitaalisesti.

Päihdepalveluiden ajatellaan usein olevan alue, jonne digipalvelut eivät sovi. On toki totta, etteivät vain yhdenlaiset päihdepalvelut sovi kaikille palveluita tarvitseville. Nykyiset palvelut on kuitenkin suunnattu pääosin keskivaikeista ja vaikeista päihdeongelmista kärsiville, riskikäyttäjille ja kuntoutujille ei ole paljoakaan palveluita tarjolla.

Päihdepalveluiden kenttää tulee ajatella uudella tavalla, jossa palveluita on saatavilla juuri silloin ja siinä paikassa, kun niille on tarvetta.

Päihdepalveluiden kenttää tulee ajatella uudella tavalla, jossa palveluita on saatavilla juuri silloin ja siinä paikassa, kun niille on tarvetta. Digipalvelut tavoittavat ihmiset tuossa hetkessä.

Digiratkaisut ovat jo valmiina

Päihdepalveluissa motivaatiolla on suuri merkitys hoidon vaikuttavuuteen ja toipumisen etenemiseen. Päihdehoidon ammattilainen osaa auttaa motivaation luomisessa ja vahvistamisessa. Se, että tukea saa silloin kun sitä tarvitsee, on olennaisen tärkeää. Päihdehoitajan tavoittaminen etänä tai päihdelääkärin vastaanotot videoyhteydellä ovat monessa paikassa – ainakin meillä A-klinikalla – arkipäivää. Digitaaliset päihdepalvelut kuitenkin vasta alkavat siitä.

Jos asiakkaan tilanteesta herää huoli esimerkiksi perusterveydenhuollossa, tarkempi selvittely onnistuu luotettavasti ja helposti etänä toteutettavan alkoholinkäytön tilannearvion avulla. A-klinikan ammattilainen kartoittaa tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa ja tekee yksilöllisen hoitosuosituksen. Tilannearvio on ollut käytössä jo useamman vuoden. Parhaillaan sitä laajennetaan kohti laajempaa päihteiden käytön arviota.

Entä miltä kuulostaa asiakkaan taskussa kulkeva palvelu, joka tukee ja motivoi päivittäin, toimii luotettavana etäalkometrinä ja pitää ammattilaisen ajan tasalla asiakkaan tilanteesta? Palvelu soveltuu myös lastensuojelun käyttöön, kun halutaan saada todenmukainen käsitys vanhemman alkoholinkäytöstä. Tämä ei ole tulevaisuudenkuva vaan nykyisyyttä A-klinikan Previct Alcohol -työkalulla.

Etänä toteutettava terapia on vaikuttavaa hoitoa

Tutkimuksen mukaan nettiterapiat vähentävät poissaoloja yhtä tehokkaasti kuin tavanomaiset terapiat ja ovat vaikuttavaa hoitoa. A-klinikalla verkkoterapiasta on vaikuttavia kokemuksia lievän ja keskivaikean alkoholiongelman hoidossa.

Digiterapiamme ovat nyt laajentumassa alkoholista myös muihin päihteisiin ja peliriippuvuuteen.

Verkkoterapian kesto on 4–6 kuukautta ja se voidaan toteuttaa kokonaan etänä yhdistäen asiakkaan oma terapiatyöskentely digipalvelussa, ammattilaisen antama henkilökohtainen palaute ja etävastaanotot. Asiakkaan niin halutessa tapaamiset voidaan pitää myös perinteiseen tapaan klinikalla. Digiterapiamme ovat nyt laajentumassa alkoholista myös muihin päihteisiin ja peliriippuvuuteen.

Digipalveluilla vahvempia hoitopolkuja

Koska palvelutarve vaihtelee ja todellinen toipuminen tapahtuu usein pidemmällä aikavälillä, A-klinikka on rakentamassa modulaarista hoitomallia, jossa digipalvelut ja tavanomaiset päihdepalvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Modulaarisen mallin hoitopolut ovat mukautettavissa myös hyvinvointialueiden omiin palvelupolkuihin.

Modulaarisen mallin hoitopolut ovat mukautettavissa myös hyvinvointialueiden omiin palvelupolkuihin. Liian usein kuulemme päihteiden käyttäjien kokemuksia hoitoon pääsemisen vaikeudesta ja hoitopolkujen katkeamisesta eri päihdepalveluiden välillä.

A-klinikalla rakennamme digipalveluillamme siltoja pirstaleisten palveluiden välille, jotta hoitoa ja tukea olisi saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun sitä tarvitaan. Uudenlaisten palvelujen avulla luomme kestäviä palvelupolkuja, joissa hoitokontakti säilyy myös digitaalisia keinoja hyödyntäen. Meidän tavoitteemme on mullistaa suomalainen tapa tehdä päihdepalveluita, ja teemme sen vankalla ammattitaidolla digipalveluita ja perinteistä päihdepalvelua yhdistäen.

Kirjoittaja

Miina Pulkkinen, palvelujohtaja, A-klinikka Oy

Säästä satsaamalla päihdepalveluihin

Katso, mitä ottaa huomioon, kun hyvinvointialueella suunnitellaan päihdepalvelujen tuottamista. A-klinikka Oy:n vahva osaaminen ja asiantuntemus ovat hyvinvointialueiden käytettävissä.

Lue lisää

Katso myös