Digitalisaatio voi tuoda potilaan lähemmäs

Previct-lisätuki

Digitalisaatio muuttaa hoitoa parempaan, kun sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kiinnostuvat uusista innovaatioista ja vievät ne hoitotyön arkeen, kirjoittaa A-klinikan kehittämiskoordinaattori Hannu Sievänen.

Digitalisaatio on päivän kuumimpia sanoja etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Digitaaliset työmenetelmät kuitenkin yleistyvät hitaasti, koska ne vaativat meiltä omaksuttujen tapojen ja kulttuurin muutosta. Ihmiset ja organisaatiot haluavat useimmiten pysyä muuttumattomina, vaikka osa nykyisin käytettävistä menetelmistä on epäkäytännöllisiä ja aikaa vieviä.

Ajatellaan esimerkiksi puhallustestiä, joka on edellyttänyt potilaan saapumista vastaanotolle. Tällainen toimintatapa on erittäin kuormittavaa hankalassa tilanteessa olevalle ihmiselle. Lisäksi se ei ole luotettava tapa mitata alkoholinkäyttöä. Prosessin luotettava digitalisointi säästää aikaa ja kuluja. Uusi teknologia voi mullistaa myös hoidon vaikuttavuuden seurannan.

Uudenlaista tukea hoitosuhteeseen

A-klinikka Oy:llä olemme pilotoineet terveysteknologiaratkaisu Previctiä. Previct on kokonaisuus, jossa potilaan käytössä olevalla mobiililaitteella sekä reaaliaikaisen tiedon, tekoälyn ja käyttäytymisanalyysin avulla tiivistetään suhdetta työntekijään. Työkalu vie hoidon potilaan arkeen ja mahdollistaa työntekijälle potilaan voinnin seuraamisen tavalla, joka ei avohoidossa muuten onnistu.

Aiemmin työntekijä ei ole tiennyt, miten potilaalla on mennyt edellisen vastaanoton jälkeen, joten 45 minuutin ajasta käytetään vartti kuulumisten kertaamiseen, sitten vasta päästään asiaan. Nyt työntekijällä on jo tietoa siitä, miten potilas on voinut. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta potilaalle on voitu tarjota tarvittavaa tukea myös vastaanottokäyntien välillä. Erästä pilotissa mukana ollutta työntekijää lainaten: ”Tuntuu kuin olisi kävellyt käsi kädessä asiakkaan kanssa hoitoprosessin läpi.”

Siinä missä yritämme opettaa asiakkaita muuttumaan riippuvuutensa suhteen, tulisi meidän avata myös oma mielemme muutokselle. Asioita voi tehdä helpommin ja näin säästää aikaa tärkeälle kohtaamiselle.

Hannu Sievänen on A-klinikka Oy:n kehittämiskoordinaattori ja vastaa digitaalisten palvelujen kehittämisestä.

Kaikki artikkelit