Ella työskentelee sairaanhoitajana Hämeenlinnassa – ”Meillä on hyvä yhteishenki”

Hämeenlinna
Hämeenlinnan kaupunki

A-klinikka on palvellut Hämeenlinnan seudun asukkaita jo yli 15 vuoden ajan. Palveluja on matalan kynnyksen terveysneuvonnasta asumispalveluihin. Sairaanhoitaja Ella Lahti kertoo työstään Hämeenlinnassa.

A-klinikka Oy:n Hämeenlinnan palveluihin sisältyvät poliklinikkapalvelut niin aikuisille kuin nuorille, opioidiriippuvuuden korvaushoito, huumeita pistämällä käyttäville suunnattu terveysneuvonta, ympärivuorokautinen vieroitushoito, monipuoliset asumispalvelut sekä ehkäisevä päihdetyö.

Palveluissa asiakkaan tukena on niin sairaanhoitajista, ohjaajista kuin lääkäreistä koostuva moniammatillinen tiimi. Sairaanhoitaja Ella Lahti työskentelee Hämeenlinnan vieroitushoitoyksikössä. Aiemmin hän on työskennellyt myös A-klinikan asumispalveluissa ja K-klinikalla.

Kohtaamiset ovat työn suola

”Pyrimme kohtaamaan kaikki asiakkaat yksilöllisesti huomioiden erilaiset taustat ja tarpeet. Työssäni mielenkiintoisinta on vaihtuvat tilanteet, jotka syntyvät erilaisten ihmisten kohtaamisista. Koen näiden kohtaamisten olevan työn suola”, Ella kertoo.

Suuresta avusta iso kiitos. Olen tottunut, että mua kohdellaan joka paikassa huonosti, kun tulee ilmi, että olen päihdeongelmainen. Täällä oli ihan eri lailla. – Asiakkaan palaute

Vieroitushoitoyksikössä Ella ottaa uusia asiakkaita vastaan ja selvittelee heidän tilannettaan, tekee yhteistyötä lääkärin kanssa ja huolehtii tarvittavista lääkityksistä. Sairaanhoitajana hänelle kuuluu myös lääkehoitovastuu, joten Ella huolehtii muun muassa siitä, että kaikilla on tarvittavat luvat ja perehdytys lääkehoidon toteuttamiseen.

Ella tekee myös ohjaajan tehtäviä, joihin sisältyvät esimerkiksi ryhmien ohjaaminen ja hoidolliset keskustelut asiakkaiden kanssa. Vieroitushoitoyksikön asiakkaat antavat kiitosta erityisesti ryhmätoiminnasta sekä ammattitaitoisesta ja ystävällisestä henkilökunnasta.

Työtä tehdään omalla persoonalla – ja sydämellä

Ellalle hyvä työyhteisö pitää työn mielekkäänä ja motivoi niinäkin aamuina, kun väsyttäisi tavallista enemmän. Vieroitushoitoyksikön työntekijät sijaisista jo pidempään talossa olleisiin viihtyvät hyvin ja kehuvat yksikön yhteishenkeä.

Henkilökunta tekee tätä työtä sydämellään. – Asiakkaan palaute

”Meillä on hyvä yhteishenki ja työyhteisöön on helppo päästä sisään. Koen arvokkaaksi myös sen, että työn tiimellyksessä pystymme jakamaan toistemme kanssa elämän ilot ja murheet. Haastavat työtilanteet voidaan purkaa työyhteisössä saman tien. Jokainen tekee työtä omalla persoonallaan ja jokaisen vahvuudet ja haastekohdat huomioidaan työtehtäviä jakaessa ja suunniteltaessa”, Ella sanoo.

Ellalle oli jo sairaanhoitajaopintojen alussa selvää, että hän haluaa tehdä nimenomaan päihdehoitotyötä: ”Seison tämän ajatuksen takana vielä tänäkin päivänä, kun saan tehdä valehtelematta unelmaduunia parhaiden työkavereiden kanssa.”


Tule meille töihin

A-klinikan palveluissa pääset tekemään merkityksellistä työtä ammattitaitoisessa porukassa. Tule vahvistamaan päihdealan osaamistasi kehittyvässä, vastuullisessa organisaatiossa. Lue lisää ja katso avoimet työpaikkamme.

Katso myös