Etävastaanotolta keskusteluapua myös läheisille

Läheinenkin tarvitsee apua

Päihdeongelma koskettaa lähes aina jollain tapaa myös läheisiä. Läheinenkin tarvitsee apua ja mahdollisuuden tarkastella tilannetta omasta näkökulmastaan, kirjoittaa verkkoterapeutti Minna Ylönen.

Alkoholiin tai muuhun päihteiseen liittyvä ongelma on harvoin ihmisen yksityinen asia, vaan se koskettaa aina myös ihmisiä hänen ympärillään: puolisoa, vanhempia, lapsia, ystäviä tai muita rakkaita. Heille läheisen päihdeongelma voi aiheuttaa erilaisia vaikeita tunteita ja tilanteita, joissa ei aina tiedä, miten olisi hyvä toimia.

Miten ja milloin ottaa asia puheeksi ja mitä sanoa? Onko edes mahdollista vaikuttaa läheisen juomiseen ja millä keinoilla? Omat tunnetilat voivat olla ristiriitaisia ja tunteiden kirjo suuri. Tunteet voivat vaihdella epätoivosta vihaan ja raivoon, pettymyksen tunteista toiveikkuuteen, rakkaudesta välinpitämättömyyteen ja pelosta suruun.

Jaksamisessa auttaa huolten jakaminen

Läheisen päihdeongelma ja oma keinottomuus sen edessä voivat johtaa epätoivoisiinkin yrityksiin kontrolloida toista ihmistä ja tämän toimintaa. Niistä saattaa seurata stressiä ja jopa loppuunpalaminen mutta ei toivottua muutosta tilanteeseen. Etenkin jos päihdeongelmasta kärsivä ei ole itse valmis muutokseen, läheisen voi olla vaikea vaikuttaa asiaan.

Mahdollisista häpeän tunteista huolimatta on tärkeää, ettei jää tilanteessa yksin.

Päihdeongelmaan liittyy monesti myös häpeää. Mahdollisista häpeän tunteista huolimatta on tärkeää, ettei jää tilanteessa yksin. Ongelman salaaminen tai toisen puolesta valehteleminen usein pahentaa asioita entisestään, sillä salailu voi alkaa kuormittamaan kohtuuttomasti ja viedä jaksamisen äärirajoille.

Sen lisäksi, että päihdeongelma herättää tunteita, se voi vaikuttaa konkreettisesti myös arkiseen elämään. Omaa arkea tai ihmissuhteita ei kannata päästää kapeutumaan toisen ihmisen päihdeongelman vuoksi. Jaksamisessa auttaa se, että puhuu tilanteesta jonkun kanssa ja etsii tukea itselleen. Myös läheinen tarvitsee apua ja mahdollisuuden rauhassa tarkastella tilannetta omasta näkökulmastaan.

Ammattilaisen tukea tilanteeseen

Sekä tunteista että käytännön arjen vaikutuksista on usein hyödyllistä keskustella päihdeasioita tuntevan ammattilaisen kanssa. Ammattilaisen tuella tilannetta voi arvioida ja tarkastella neutraalilla ja tutkivalla otteella, ilman kenenkään syyttelyä tai syyllistämistä.

Läheisen kanssa ei pyritä löytämään keinoja päihdeongelmaisen raitistamiseen – siitä tämä on aina itse vastuussa. Ammattilainen antaa läheiselle tukea ja neuvoja tilanteeseen ja auttaa pohtimaan, mihin omaa energiaa on hyvä suunnata ja mihin taas ei. Usein myös päihdeongelmaan ja sen luonteeseen liittyvä tieto tuo helpotusta ja ymmärrystä monin tavoin hämmentävään ja vaikeaan tilanteeseen.

Kun vastaanotolle lopulta tulee, moni huomaa, että ammattilaisen avulle on suuri tarve ja puhuminen todella helpottaa.

Kokemukseni on, että keskusteluavun hakemiseen voi olla turhan korkea kynnys. Kun vastaanotolle lopulta tulee, moni huomaa, että ammattilaisen avulle on suuri tarve ja puhuminen todella helpottaa. Etävastaanotolla ammattilaisen kanssa pääsee keskustelemaan videon välityksellä vaikka omalta kotisohvaltaan, jolloin vaikeistakin asioista voi olla helpompi puhua itselle tutussa ympäristössä.

Psykologi, verkkoterapeutti Minna Ylönen on työskennellyt päihdehoidon parissa yli 15 vuotta.

Lue lisää

Katso myös