Korvaushoito voi olla merkittävä apu arjen rakentamisessa

Syksyinen metsä

Korvaushoitoon pääsy ei ole lottovoitto, vaan se on vasta paremman elämän mahdollistaja, kirjoittaa A-klinikka Oy:n laitoshoitopalvelujen ylilääkäri Margareeta Häkkinen.

A-klinikan korvaushoitopalvelut eli K-klinikat tarjoavat opioidiriippuvuuteen korvaushoitoa. Korvaushoito on näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaa pitkäaikaissairauden hoitoa. Kyse ei siis ole pelkästä lääkkeenjaosta, vaan kuten muussakin päihdehoidossa myös korvaushoidossa psykososiaalinen hoito on merkittävässä osassa.

Päihderiippuvuus ei ole itseaiheutettu sairaus

Ensimmäiset opioidien käyttökokemukset voivat tuottaa euforiaa, mutta kemiallinen mielihyvä ei jatku pitkään. Säännöllinen käyttö johtaa riippuvuuteen, ja käytön vähentyessä peliin astuvat hankalat vieroitusoireet. Opioidiriippuvainen ei hae opioideista hyvää oloa, vaan pyrkii pitämään poissa hyvin pahan olon.

Fyysisten vieroitusoireiden lisäksi päihteiden pitkäaikainen käyttö aiheuttaa aivoissa pitkäkestoisia muutoksia. Ne ylläpitävät aineenhimoa ja vaikeuttavat käyttäytymisen kontrollointia.

Päihderiippuvuus ei ole itseaiheutettu sairaus, vaikka toki kenestäkään ei tule päihderiippuvaista ilman päihteille altistumista. Lähtökohdat ovat kuitenkin hyvin erilaiset: Joillain on suurempi geneettinen riski riippuvuuksille. Joillekin lähiympäristön ainoa malli vastoinkäymisten ja ilojen käsittelyyn on päihteet. Osa ei kykene hoitamaan henkistä pahaa oloaan muilla keinoin.

Korvaushoitoon pääsy auttaa eteenpäin

Korvaushoito ei ole helppoa, sillä jo päivittäinen klinikalla asioiminen on työlästä. Ainoastaan korvaushoidon aloitus ei myöskään hoida muita mahdollisia ongelmia, kuten rikkinäisiä perhesuhteita, mielenterveysongelmia tai talousvaikeuksia. Korvaushoitoon pääsy ei ole lottovoitto, vaan se on vasta paremman elämän mahdollistaja. Hoito vaatii vankkaa sitoutumista.

Tutkimusten mukaan korvaushoitopotilaiden terveys ja elämäntilanne on parempi kuin muilla opioidiriippuvaisilla. Parhaimmillaan terveydentilan kohentumisen lisäksi korvaushoito siis tukee koko elämäntilannetta, ja monelle se on merkittävä apu arjen rakentamisessa. Siksi korvaushoitoa pitäisi tarjota kaikille sitä tarvitseville yhtenäisiä käytäntöjä noudattaen.

Opioidikorvaushoidosta onkin tänä vuonna julkaistu pääkaupunkiseudun ammattilaisille suunnattu käytännön opas. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja vähentää tämän pitkäaikaissairauden aiheuttamaa stigmaa niin terveydenhoidon työntekijöiden, potilaiden kuin muidenkin ihmisten keskuudessa.

Margareeta Häkkinen on A-klinikka Oy:n laitoshoitopalvelujen ylilääkäri. Häkkinen valittiin vuoden 2019 päihdelääkäriksi.

Katso myös