Perheen ja lastensuojelun yhteistyötä vahvistamassa – perheterapeutin kokemuksia Previctistä

Lapset

Kun vanhemmalla on alkoholiin liittyviä ongelmia, se vaikuttaa tunnetusti koko perheeseen. Perheterapeutti Kristiina Siirto-Honkanen kirjoittaa Previctistä, joka mahdollistaa perheelle lastensuojelun ja päihdepalvelujen moniammatillisen avun.

Perheterapeutin työssäni käytän Previct-lisätukea osana vanhemman päihdeongelman hoitoa. Tavoitteena on seurata alkoholinkäyttöä ja tukea asiakasta juomisen vähentämisessä. Previctin avulla tuki on mukana asiakkaan arjessa ja palvelu kertoo reaaliajassa, jos perhe tarvitsee apua. Yhteistyö lastensuojelun kanssa on ollut jouhevaa ja koko perhe hyötynyt palvelusta.

Puhallustestit tehdään taskukokoisen alkometrin avulla

Vanhemman motivaatio alkoholinkäytön vähentämiseen tai raitistumiseen kasvaa, kun palautetta saa suoraan Previctin sovelluksesta. Puhallustestit tehdään taskukokoisella alkometrilla. Työntekijänä voin tsempata asiakasta, jos tilanne huononee eli retkahtamisen riski näyttää olevan lähellä. Verkkopalvelusta näen yhdellä silmäyksellä kaikkien asiakkaiden tilanteen.

Asiakkaiden palaute on ollut myönteistä eikä puhalluksia ole koettu rasitteena. Lisäksi olemme hyödyntäneet oman kokemuksen, mielialan ja omien odotusten pohdintaa sovelluksen avulla. Voin myös aina kiittää asiakasta ajatustensa jakamisesta.

En koe Previctiä vain kontrollin välineenä, vaan asiakkaan vointia seuraavana ja tukea välittävänä palveluna. Tähän digitaaliseen tukeen olen yhdistänyt perheen tapaamiset, osin myös kotikäynteinä. Sosiaalipalveluja ei ole tarkoituksenmukaista käyttää puhalluttamaan vanhempaa esimerkiksi kolmea kertaa päivässä. Previctin avulla säästetään ammattilaisten aikaa, kun asiakas hoitaa puhallukset itsenäisesti siellä, missä hän kulloinkin on.

Kehitteillä oma sovellus myös pienten lasten käyttöön

Previctin uutena ominaisuutena on lapsille tarkoitettu lisäosa, jota pääsin pilotoimaan asiakasperheeni lasten kanssa. Lapset kertoivat oman sovelluksensa avulla voinnistaan vastaamalla kysymyksiin ja pitämällä päiväkirjaa. Sovelluksessa saa käyttöön myös avunpyyntönapin, jolla lapsi pystyy helposti ilmoittamaan ammattilaiselle, jos tilanne kotona huolestuttaa. Previctin valmistaja Kontigo Care kehittää sovelluksesta myös kuvallista versiota lapsille, jotka ovat vielä liian nuoria kirjoittamaan.

Kun lapsetkin kirjasivat tuntemuksiaan sovellukseen, sain paremman kuvan koko perheen voinnista. Previctin käyttö sekä vanhemman että lasten tukena mahdollisti asiakasperheessäni lasten vierailut isän luona sovitusti. Previctistä on apua esimerkiksi huoltajuuskiistoissa, kun palvelun avulla voidaan todentaa vanhemman raittius ja siten antaa mahdollisuus lasten tapaamiseen.

Perheen, lastensuojelun ja päihdepalvelujen yhteistyötä

Ammattilaisia mietityttää usein, mitä tehdä, jos vanhempi ei itse haluakaan käyttää Previctiä. Kun huoli lapsesta on ilmeinen, meillä ammattilaisilla on tärkeä tehtävä tarvittavan motivaation luomisessa. Monille asiakkaille on tärkeää Previctin tuoma vapaus: puhallustestit voi tehdä itse kotona tai töissä, mikä lisää yksityisyyttä ja säästää myös asiakkaan aikaa. Käytännössä voi elää ihan tavallista arkea lasten kanssa ilman, että ammattilainen tulee yllättäen puhalluttamaan.

Ruotsissa kertyneiden kokemusten perusteella moni vanhempi myös kokee Previctin vähentäneen alkoholismiin liittyvää stigmaa. Konkreettisen sovelluksen ja alkometrin avulla lapsille on helpompi puhua riippuvuudesta sairautena.

Previct helpottaa perheen ja lastensuojelun välistä yhteistyötä, kun Previctin verkkopalvelusta saadaan konkreettista ja reaaliaikaista tietoa perheen pärjäävyydestä. Samalla Previct osallistaa perhettä ja pitää yllä vanhemman tai vanhempien motivaatiota raittiina pysymiseen. Palvelua hyödynnetään usein yhdessä päihdetyöntekijän kanssa, jolloin perheen saama apu on moniammatillista.

Perhe- ja paripsykoterapeutti Kristiina Siirto-Honkanen työskentelee Kokemäen A-klinikalla ja Perheneuvolassa sekä esihenkilönä että asiakastyössä. Virtaa riittää myös digipalveluihin, kuten verkkoterapiaan ja Previct-lisätukeen. Lapset puheeksi -kouluttaminen on Kristiinalle sydämenasia.

Lue lisää Previctistä

Previct Alcohol Miten Previct toimii? Previct lastensuojeluun

Katso myös