Previct mahdollistaa suoran kontaktin ja reaaliaikaisen seurannan etänä

Kati Aikio

Sodankylän perhekeskus hyödyntää palveluissaan Previct Alcohol -palvelua. Sosiaalityön johtaja Kati Aikio kertoo videolla kokemuksiaan.

Sodankylän perhekeskus tarjoaa asiakkailleen apua ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Perhekeskus toimii Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukan seinien sisällä.

"Meillä on täällä aivan upea porukka kehittäjiä. Olemme mielellämme tekemässä aina jotakin uutta", kertoo Sodankylän sosiaalityön johtaja Kati Aikio.

Perhekeskuksessa käytetään Previctiä apuna etenkin haasteellisissa lastensuojelutilanteissa. Käytännössä Previct tukee hoitosuhdetta silloin, kun asiakas pyrkii lopettamaan tai vähentämään alkoholinkäyttöä.

Suora kontakti ilman paikan päälle tulemista

Työntekijät kiinnostuivat Previctistä, koska he näkivät sen tuoman hyödyn lastensuojelupalveluissa. Samalla Previct tarjosi myös mahdollisuuden etäpalvelujen tuottamiseen ja etätyöskentelyyn.

"Asiakkaan ei tarvitse tulla paikalle, mutta työntekijällämme on silti tiivis kontakti häneen", Aikio kertoo.

Previctin avulla hoitotaho saa reaaliaikaista tietoa asiakkaan voinnista ja voi tehdä päätöksiä sen perusteella. Reaaliaikaisuuden ansiosta tilanteisiin voidaan reagoida tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Isoja harppauksia eteenpäin

Aikio on keskustellut itse useamman Previctiä käyttäneen asiakkaan kanssa. Hänen mukaansa asiakkaat suhtautuvat Previctiin hyvin realistisesti nimenomaan apuvälineenä, mutta arvostavat sitä erityisesti motivaation ylläpitäjänä.

"Asiakkaat arvostavat myös Previctistä saatavia viestejä ja suoraa kontaktia työntekijäämme. Monet heistä ovat ottaneet niin isoja harppauksia omassa elämässään, ettei niiden arvoa voi missään mitata", Aikio sanoo.

"Jos tällainen laite edesauttaa vanhemman raitistumista, niin silloinhan puhutaan isoista hyödyistä. Myös etenkin isoista henkilökohtaisista ja inhimillisistä voitoista omassa elämässä."

Lue lisää

Previct Alcohol Previct lastensuojeluun Previct päihdehoitoon

Säästä satsaamalla päihdepalveluihin

Katso, mitä ottaa huomioon hyvinvointialueiden päihdepalveluissa. A-klinikka Oy:n vahva osaaminen ja asiantuntemus ovat hyvinvointialueiden käytettävissä.

Lue lisää

Katso myös