Suomessa Previctiä käytetään erityisesti lastensuojelun apuna

Lapsen ja isän kädet

Previct on alkoholiongelmien hoitoon tarkoitettu palvelu, jonka avulla voidaan seurata asiakkaan raittiutta luotettavasti etänä. Suomessa Previctiä käytetään erityisesti lastensuojelupalveluissa.

Previct on alun perin Ruotsissa kehitetty terveysteknologia, joka on Suomessa saatavilla A-klinikka Oy:n kautta. Previctin tarjoaman reaaliaikaisen tiedon avulla on mahdollista ennakoida asiakkaan retkahdusriskiä ja puuttua tilanteeseen niin, ettei retkahdukseen asti päädytäkään.

Tukea tärkeiden hoitopäätösten tekemiseen

Suomessa Previctin suurin käyttäjäryhmä ovat lastensuojelun asiakasperheet, joissa vanhemmalla on alkoholiin liittyviä ongelmia. Lastensuojelutyössä Previct tuo lisäarvoa erityisesti silloin, kun vanhempaa halutaan tukea raittiudessa tai todentaa alkoholinkäytön todellinen tilanne.

Kun Previct on käytössä, alkoholinkäytöstä ja alkoholimääristä ei tarvitse käydä kädenvääntöä vastaanotolla. Previctin avulla voidaan myös turvata lasten kotona oloa. Jos vanhempi jättää puhaltamatta taskukoiseen etäalkometriin tai puhaltaa promilleja, on hoitotahon mahdollista reagoida ja puuttua tilanteeseen välittömästi.

Palvelu lisää luottamusta lähipiirissä ja hoitosuhteessa

Etäpuhallukset säästävät lastensuojelun resursseja ja tuovat asiakkaalle oman elämän hallinnan tunnetta, kun puhallustestit voi tehdä helposti muun arjen ohessa. Lisäksi Previct tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden todistaa raittiuden. Laitteen käyttö kasvattaakin usein luottamusta niin lähipiirissä kuin hoitosuhteessa. Kasvanut luottamus puolestaan voimaannuttaa asiakasta ja auttaa toipumisprosessissa.

Asiakkaat ovat antaneet palautetta siitä, kuinka he kokevat Previctin tuovan turvallisuuden tunnetta ja tsemppaavan heitä kohti raittiutta. Previct myös konkretisoi asiakkaalle alkoholinkäyttöön liittyvää tilannetta silloin, kun sen käyttö on edellytyksenä lasten tapaamiselle tai esimerkiksi työpaikan säilymiselle.

Hoitotahojen antamassa palautteessa korostuu se, että työntekijä pysyy paremmin kärryillä asiakkaan tilanteesta, mikä mahdollistaa tarpeenmukaisen hoidon. Previctin käyttö toteutuu tyypillisesti lastensuojelun ja päihdepalvelujen yhteistyönä, jolloin hoitotahot kokevat usein palvelun lähentävän myös heidän välistään yhteistyötä.

Käytössä Previct puhuu puolestaan

Palautteet Previctin käytöstä ovat olleet siis hyvin positiivisia, mutta jokunen haastekohtakin löytyy. Alkometrin ja puhelinsovelluksen käyttöönoton yhteydessä on ilmennyt joitain teknisiä haasteita, jotka on kuitenkin selätetty teknisen tuen avulla. Previctin tuki on tavoitettavissa puhelimitse arkipäivisin.

Teknisen puolen sujumisen lisäksi asiakkaan motivointi on tärkeässä roolissa onnistuneen käyttökokemuksen rakentamisessa. Asiakas voi tarvita käyttöönoton yhteydessä ja matkan varrellakin motivointia. Onneksi sovellus jo itsessään motivoi käyttäjäänsä onnistuneiden puhallustulosten, interaktiivisuuden ja kannustavien viestien avulla.

Sanoisin, että laitteen tekninen käyttö on helppoa, kun sen kanssa pääsee alkuun. Sen jälkeen Previct puhuu puolestaan, ja on jopa asiakkaita, jotka eivät haluaisi luopua siitä lainkaan. Tämä näkyy myös hoitotahon puolella: kun Previctin hyödyn näkee konkreettisesti, käyttöä on helppo laajentaa luonnikkaaksi osaksi omaa työtään. Suurin hyöty saavutetaankin silloin, kun laite on käytössä usealla asiakkaalla.

Previctin tilaaminen on helppoa ja käyttöön koulutetaan

Hoitotaho saa Previctin näppärästi käyttöön täyttämällä verkkolomakkeen A-klinikan nettisivuilla ja liittämällä siihen maksajan tiedot. Alkometri postitetaan viikon sisällä ja työntekijät koulutetaan laitteen ja verkkopalvelun käyttöön.

Lastensuojelun lisäksi Previctiä käytetään Suomessa työterveyshuollon hoitoonohjausprosessin apuna sekä päihdepalveluissa esimerkiksi ajokorttiseurannoissa tai päihdearvioissa. Previctiä olisi mahdollista käyttää päihdepalveluissa myös nykyistä laajemmin hoidon tukena hyödyntäen erilaisia kyselyitä ja tehtäviä.

Image
Susanna Jaakkola

Kirjoittaja

Susanna Jaakkola työskentelee A-klinikka Oy:n asiakkuuspäällikkönä. Susannalla on myös psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus.

Katso myös