Turun toimiva palveluketju takaa tarpeenmukaisen hoidon

Turku kartalla

Turun A-klinikka on palvellut Varsinais-Suomen alueella asuvia jo yli 60 vuoden ajan. Avo- ja laitoshoitopalvelujen rinnalle ovat tulleet asiakkaiden arkea helpottavat digiratkaisut ja kotiin vietävät palvelut. Uutta ovat myös lastensuojelun tukipalvelut.

Avohoitopalvelujen ensikäynnin voi varata helposti verkosta tai tulla suoraan toimipisteeseen päivystysaikana. Palveluissa hoidetaan päihteisiin liittyvien ongelmien lisäksi rahapeliriippuvuutta ja muita toiminnallisia riippuvuuksia. Alaikärajaa ei ole, eli apua saavat myös alaikäiset nuoret. Lisäksi palveluihin ovat tervetulleita läheiset, kuten puoliso tai vanhemmat.

Ilmapiiri oli aina kannustava ja tuli olo, että minusta oikeasti välitetään ja halutaan auttaa. – palaute asiakkaalta

Sopiva hoitopolku jokaiselle

Hoidon tukena voidaan käyttää joustavia digipalveluja, kuten alkoholinkäytön vähentämiseen tarkoitettua verkkoterapiaa. Verkkoterapia toimii myös itsenäisenä hoitokokonaisuutena etenkin silloin, kun kyse on varhaisemman vaiheen ongelmasta. Verkkoterapia sisältää aina ammattilaisen tuen.

Toisinaan hoitopolku alkaa päihtyneenä Selviämishoitoasemalta, josta asiakas voi jatkaa ympärivuorokautiseen vieroitushoitoon ja sen jälkeen avohoitopalvelujen piiriin. Vieroitushoitoa toteutetaan laitoshoidon lisäksi avohoidossa ja asiakkaan kotiin vietynä palveluna. Kattava palvelutarjonta mahdollistaa aina tarpeenmukaisen hoidon.

Vahvaa lastensuojeluosaamista

Kun palveluja laajennettiin lastensuojelun tukipalveluihin, vastaanotto oli erittäin hyvä, sillä lastensuojelun asiakkuuksiin liittyy usein tavalla tai toisella päihteiden käyttö. Päihdehoidon ja lastensuojelun yhdistävälle erityisosaamiselle on ollut Turunkin seudulla selkeä tarve.

Lastensuojelun tukipalveluihin on mahdollista liittää digipalvelu Previct, jolla voidaan todentaa vanhemman alkoholinkäytön todellinen tilanne ja tukea raittiina pysymisessä. Lastensuojelulle Previct mahdollistaa aivan uudenlaisen toimintatavan ja siitä on saatu hyvää palautetta.

Työtä suurella sydämellä

Palveluissa työskentelevät moniammatilliset työryhmät, joihin kuuluu esimerkiksi sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja lääkäreitä. Nuorten ja perheiden palveluissa työskentelee myös sosiaalityöntekijöitä.

Työtä tehdään suurella sydämellä eikä hyvä palvelu ole jäänyt asiakkailta huomaamatta. THL julkaisi vuoden 2022 alussa tulokset päihdehoidon yksikkökohtaisista palautteista, jotka olivat Turussa kautta linjan parempia kuin vastaavissa palveluissa valtakunnallisesti. Toimipisteiden omissa palautteissa kiitetään työntekijöiden ammattitaitoa, auttamishalua ja inhimillisyyttä.

Tämä paikka pelasti henkeni. Elintärkeä ja korvaamaton hoito kerta kaikkiaan. – palaute asiakkaalta

Tätä asiakaslähtöistä ja laadukasta työtä halutaan jatkaa myös hyvinvointialueiden kanssa. A-klinikka Oy on luotettava kumppani yhteistyötahoille sekä turvallinen ja ihmisen kokoinen hoitopalvelu asiakkaille.

Image
Petra Siutla-Luotonen

Kirjoittaja

Petra Siutla-Luotonen työskentelee palvelupäällikkönä A-klinikka Oy:n Turun ja Kokemäen palveluissa.

Säästä satsaamalla päihdepalveluihin

Katso, mitä ottaa huomioon hyvinvointialueiden päihdepalveluissa. A-klinikka Oy:n vahva osaaminen ja asiantuntemus ovat hyvinvointialueiden käytettävissä.

Lue lisää

Katso myös