Verkkoterapiassa apu on läsnä ja lähellä

Digipalvelut tuovat avun kotiisi

Mitä aiemmin hoitoon tullaan, sitä helpompaa muutoksen tekeminen on, kirjoittaa A-klinikka Oy:n verkkoterapeutti Minna Ylönen. A-klinikan verkkoterapia on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen.

Olen työskennellyt verkkoterapian parissa viimeiset kaksi vuotta. Verkkoterapiassa seuraan ja tuen asiakkaan työskentelyä verkossa ja tapaan häntä etävastaanotoilla. Tällainen yhdistetty hoito on tutkimusten mukaan ainakin yhtä tehokasta ja osin jopa tehokkaampaa kuin kasvokkain tapahtuva perinteinen hoito.

Ammattilainen on läsnä verkossakin

Hoitoprosessi alkaa tapaamisella kuten perinteinen hoitokin. Verkkoterapian kohdalla toteutamme sen vain videoyhteyden välityksellä. Ensimmäisen tapaamisen aikana teemme hoitosuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa, eli etsimme yhteisen näkemyksen siitä, mitä hoidossa tavoitellaan ja millä keinoilla tavoitteeseen pyritään. Hoidon vaikuttavuudelle ja luottamukselliselle yhteistyölle luodaan hyvät edellytykset heti alussa.

Terapeuttina olen läsnä ja tuen asiakkaan etenemistä.

Hoito etenee siten, että asiakas työskentelee omien aikataulujensa mukaan verkkotehtävien parissa. Seuraan työskentelyä ja annan asiakkaalle henkilökohtaista palautetta. Kirjallisen työskentelyn lisäksi verkkoterapiaan voi sisältyä useampia etätapaamisia. Kyse ei siis ole itsehoitovälineestä, vaan selkeästi jäsennellystä ja etenevästä hoito-ohjelmasta, jossa terapeuttina olen läsnä ja tuen asiakkaan etenemistä.

Laaja kokonaisuus tukee muutoksessa

Verkkoterapiassa on erityistä se, että pystymme tarjoamaan muutoksen välineitä kattavasti, mikä ei perinteisessä hoidossa ole ollut mahdollista. Verkkoalusta tarjoaa asiakkaalle laajan oppimisympäristön, jossa on monipuolisesti saatavilla tietoa, esimerkkejä ja nauhoitteita.

Verkkotehtävien avulla asiakas pääsee harjoittamaan terapiatyöskentelyssä tavoiteltavaa itsereflektiota, eli huomaamaan ja tekemään havaintoja alkoholin ongelmalliseen käyttöön vaikuttavista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Sen jälkeen teemme suunnitelmia ja etsimme selviytymiskeinoja muutoksen tekemiseen.

Hoidossa tuetaan monipuolisesti asiakkaan koko hyvinvointia ja käsitellään esimerkiksi stressinhallintaa, vaikeita tunnetiloja ja elämän tasapainottamista. Kuunteluharjoitusten avulla asiakas voi harjoitella tietoista läsnäoloa. Se tarkoittaa kykyä havaita ja tunnistaa ajatuksia sekä muita mielen ja kehon tuntemuksia, mikä on muutoksen kannalta ensisijaisen tärkeää.

Apua asuinpaikasta riippumatta

Verkkoterapiassa pidän myös siitä, että asiakas voi itse valita, milloin työskentelee verkkotehtävien parissa. Hän ei ole sidottu esimerkiksi A-klinikalle sovittuun tapaamisaikaan ja -paikkaan. Yleensä asiakkaat tulevat etävastaanotolle kotoa käsin, esimerkiksi omalla kotisohvallaan istuen. Ammattilaisena tiedän, että avun hakemiseen kotikunnan päihdepalveluista voi olla korkea kynnys ja käynnit voivat tuntua kiusallisilta.

Mitä aiemmin hoitoon tullaan, sitä helpompaa muutoksen tekeminen on.

Verkkoterapian avulla säästyy myös aikaa, kun hoitoa saadakseen ei tarvitse lähteä minnekään. On ollut hienoa nähdä, kuinka verkon tuoma joustavuus madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Tilanteeseen voidaan puuttua varhain ennen kuin alkoholinkäyttö muuttuu ongelmakäytöstä riippuvuudeksi. Se on tärkeää, sillä mitä aiemmin hoitoon tullaan, sitä helpompaa muutoksen tekeminen on.

Minna Ylönen on työskennellyt A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön palveluissa vuodesta 2003 lähtien.


Verkkoterapia on tehokas ja joustava hoito-ohjelma alkoholinkäytön vähentämiseen. Hoidon voi maksaa itse tai tiedustella maksusitoumusta oman kotikunnan palveluista. Ajasta ja paikasta riippumaton toteutus jättää aikaa arjelle.

Katso myös