Back to top
Tiedote

Alkoholiriippuvuuden hoitoon täysin uudenlainen työkalu

A-klinikka Oy tuo markkinoille Previctin, helppokäyttöisen digitaalisen terveysteknologiaratkaisun, joka tehostaa yksilöllistä hoitoa, mutta sitoo vähemmän hoitoresursseja. Previct tukee hoitosuhdetta, kun pyritään lopettamaan tai vähentämään alkoholinkäyttöä. Previct voi reaaliaikaisen tiedon, tekoälyn ja käyttäytymisanalyysin avulla tunnistaa asiakkaan retkahdusriskin etukäteen. Previctiin kuuluu pilvipohjainen hoitoportaali, sovellus puhelimessa sekä mukana kannettava taskukokoinen alkometri.

A-klinikka Oy on pilotoinut Previctiä palveluissaan puolen vuoden ajan ja tulokset ovat hyvin positiivisia. Valtaosa asiakkaista tunsi saaneensa Previctin käytöstä tukea sekä koki sen käyttämisen helpoksi. Hoitohenkilökunnan mielestä uusi työväline on arvokas lisä hoidossa. Heidän mukaansa Previct mahdollistaa asiakkaan tilanteen seuraamisen tavalla, joka ei avohoidossa muuten onnistu. Pilotista saatujen kokemusten mukaan Previct sopii erityisesti verkkohoidon rinnalle, avohoidon tueksi ja laitoshoidon jatkohoidoksi.

Previctin käyttö on helppoa

Asiakas saa taskukokoisen alkometrin ja puhelimen, jossa on mobiilisovellus alkometrin käyttöön ja hyvinvoinnin seurantaan. Asiakas tekee päivittäin kotioloissa useita raittiustestejä, joissa sovelluksen ottama kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden. Previctin avulla rekisteröidään myös mahdolliset vertaisryhmien kokoukset ja sovelluksessa vastataan esimerkiksi kysymyksiin voinnista.

Previct käyttää mittausten tuloksia laskiessaan raittiusindeksiä. Indeksi kertoo, kuinka potilas voi ja kuinka suuri retkahdusriski kulloinkin on. Hoitotaho saa tiedon siitä, kuinka paljon potilas juo päivittäin sekä pitkällä aikavälillä.

Previct tarjoaa tukea ja aktivoi potilasta ottamaan vastuuta hoidosta

Perinteiset mittausmetodit ovat aikaa vieviä ja vaativat sen, että potilas on samassa paikassa hoitotahon kanssa, kun mittauksia tehdään. Previctin kanssa potilaat voivat toteuttaa hoito-ohjelmaa omassa arjessaan ja hoitotaho saa yksityiskohtaista reaaliaikaista tietoa potilaan voinnista, mikä puolestaan mahdollistaa jatkuvan tuen arjessa. Previctin myötä potilas kokee itse aktiivisesti osallistuvansa hoitoon ja näin saavutetaan paremmin kestäviä tuloksia. Myös asiakkaan oman arjen haltuunotto ja siinä pärjääminen mahdollistuvat paljon aiempaa paremmin.

Hoitava taho saa suunnattua tehokkaasti resurssit oikein

Previct tarjoaa mahdollisuuden hyvin yksilölliseen hoitoon. Previct on erinomainen ratkaisu, kun halutaan mitattavaa, asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta hoitoa, josta saadaan kestäviä tuloksia. Tämä mahdollistaa oikeat priorisoinnit ja panostukset, tekee hoidosta aikaa ja resursseja säästävää ja silti samalla itse hoito vahvistuu.

Previct helpottaa oikeiden hoitopäätösten tekemistä, mutta sitä tulee aina käyttää ammattilaisen toteuttaman hoidon rinnalla. Laitteen tarkoitus ei ole korvata hoitoa, vaan tuoda lisää keinoja toteuttaa hoitoa tehokkaasti.

Lisätiedot

www.hoitoaverkossa.fi/previct

Hannu Sievänen, kehittämiskoordinaattori, A-klinikka Oy
[email protected], 050 461 9526

Antti Weckroth, johtaja, A-klinikka Oy
[email protected], 050 430 0542

Previct on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka valmistaja on Kontigo Care. Kontigo Care on ruotsalainen terveysteknologian kehittäjä, jonka päihdesovellus on jo laajasti käytössä Ruotsissa. Previct on saatavilla Suomessa A-klinikka Oy:n kautta.