Hämeenlinnan seudun päihdeasenteita selvitettiin jälleen – nuoret tarvitsevat esikuvia ja rajoja

Stoppareissa ei jätetä nuorta pulaan

Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa selvitettiin jälleen seudun asukkaiden asenteita ja kokemuksia päihteisiin liittyen. Lähes neljä viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että alaikäisten päihteiden käyttöön tulisi puuttua nykyistä enemmän.

”Tällä kertaa kyselyä kohdennettiin kouluille ja nuorisotyön puolelle, joten vastaukset kertovat etenkin lasten ja nuorten ajatuksista. Tulosten pohjalta haluaisin haastaa jokaista miettimään, miten omalla esimerkillä voi vaikuttaa lasten ja nuorten elämään”, sanoo koordinaattori Katri Lartama A-klinikka Oy:ltä.

Vuonna 2020 kyselyyn vastasi 915 seudun asukasta. Vastaajista noin kolmasosa (36 %) oli alaikäisiä ja reilu puolet (56 %) 18–30-vuotiaita. Vajaa puolet (44 %) asui vanhempiensa kanssa. Peruskoulussa oli 7 prosenttia ja opiskelijoita 47 prosenttia vastaajista.

Vanhemmilta toivottiin enemmän puuttumista

”Yksikin aikuinen, joka kyselee kuulumisia ja antaa hyvää esimerkkiä, voi olla todella tärkeä nuoren hyvinvoinnille. Kyselyssä noin 40 prosenttia vastaajista arvioi, että erityisesti nuorten päihteiden käyttöön vaikuttaa valmentajan, idolin tai muun vastaavan henkilön esimerkki”, Katri Lartama kertoo.

Huomattava osa vastaajista (72 %) oli sitä mieltä, että alaikäisten päihteiden käyttöön tulisi puuttua nykyistä enemmän. Reilusti yli puolet (60 %) arvioi myös, että alaikäiset kohtaavat sosiaalisia paineita ja painostusta käyttää alkoholia ja muita päihteitä.

Apua ei osata aina hakea

”Jo aiempien vuosien tuloksissa on tullut ilmi, että iso osa ei tiedä, mistä hakisi apua päihteisiin, mielenterveyteen tai rahapelaamiseen liittyviin ongelmiin. Edelleen näyttää siltä, että apua ei osata välttämättä hakea”, sanoo Lartama.

Etenkin nuoret kertoivat, että hakisivat ongelmiin apua netistä. Myös koulun henkilökuntaan luotettiin. Vanhempien lisäksi kuraattorien, terveydenhoitajien, opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja valmentajien rooli on lapsille ja nuorille merkittävä.

Lisätietoja

koordinaattori Katri Lartama, A-klinikka Oy, puh. 050 592 1455, [email protected]

Nuoriin ja päihteisiin liittyvistä teemoista kuullaan lisää etänä järjestettävässä Päihdefoorumissa 15.4. Puhujina ovat esimerkiksi erikoistutkija Katariina Warpenius, THL, sekä ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Mika Piipponen, EHYT ry. Luvassa myös vinkkejä vanhemmille siitä, miten keskustella nuoren kanssa päihteistä. a-klinikka.fi/paihdefoorumi

Päihdeasennekysely on osa seudullista Pakka-toimintaa, joka on tutkitusti tehokas malli paikalliselle työlle päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa ehkäisevää työtä koordinoi A-klinikka Oy:n Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna. a-klinikka.fi/epthml