Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden kansainväliset hoitosuositukset julkaistu suomeksi

Hoitosuositus

Pistoksena annettavat opioidiriippuvuuden korvaushoitolääkkeet kasvattavat suosiotaan Suomessa. A-klinikka Oy julkaisee suomennoksen australialaisesta kansainvälisessä yhteistyössä tehdystä hoitosuosituksesta depot-buprenorfiinin käytöstä potilastyössä.

Opioidiriippuvuuden korvaushoito on kehittynyt pitkävaikutteisten, injektiona annettavien lääkkeiden myötä. Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

”Injektiomuotoiset korvaushoitolääkkeet ovat saavuttaneet Suomessa suosiota nopeasti. Arvioiden mukaan tällä hetkellä jo lähes 40 prosenttia korvaushoitopotilaista saa lääkkeensä injektiona”, kertoo A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki.

Potilaille turvallista, tasa-arvoista hoitoa

Nyt A-klinikka Oy julkaisee ensimmäisen suomenkielisen hoitosuosituksen depot-buprenorfiinin käytöstä potilastyössä. Suositus kattaa Suomessakin myyntiluvalliset Buvidal- ja Subutex-injektiolääkkeet.

”Haluamme tukea korvaushoidon kehittymistä ja helpottaa ammattilaisten työtä uudenlaisten lääkkeiden käytössä. Yhtenäisten käytäntöjen avulla voidaan tarjota potilaille laadukasta, turvallista ja tasa-arvoista hoitoa”, Kaarlo Simojoki sanoo.

Hoitosuositus on suomennos kansainvälisessä yhteistyössä tehdystä suosituksesta, joka perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön. A-klinikka Oy on saanut oikeuden ohjeen kääntämiseen ja julkaisuun Suomessa. Hoitosuositus on saatavilla kaikille korvaushoitopalveluja tuottaville tahoille.

Yksilöllisempää hoitoa ja tukea kuntoutumiseen

A-klinikka Oy aloitti ensimmäisenä maailmassa Buvidal-lääkkeen myyntiluvallisen käytön korvaushoidossa noin kaksi vuotta sitten. Injektiomuotoisia korvaushoitolääkkeitä käytettäessä hoitotyö painottuu potilaiden kuntoutumisen tukemiseen. Lisäksi pitkävaikutteinen lääkitys helpottaa potilaiden arkea.

”Potilaidemme kokemukset uusista lääkkeistä ovat olleet hyviä, sillä niiden avulla vointi pysyy tasaisempana ja esimerkiksi työssäkäynti helpottuu”, Simojoki kertoo.

”Pitkävaikutteisesta lääkkeestä on ollut hyötyä myös koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen näkökulmasta. Sosiaalisia kontakteja on vähemmän, kun klinikalla ei tarvitse käydä niin usein. Samalla käynneillä voidaan keskittyä kuntoutukseen eikä vain valvottuun lääkkeen luovutukseen.”

Lataa suositus sähköpostiisi

a-klinikka.fi/lataa-julkaisu

Lisätietoja

Kaarlo Simojoki, lääketieteellinen johtaja ja toimitusjohtaja, A-klinikka Oy, p. 040 573 1083, [email protected]