Back to top
Tiedote

Kyselyllä kerätään jälleen kuntalaisten ajatuksia päihteistä – viime vuonna läheisen tilanne huolestutti myös nuoria

Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa kerätään jälleen asukkaiden vastauksia Päihdeasennekyselyyn, joka antaa tietoa kuntalaisten päihteisiin liittyvistä ajatuksista ja asenteista. Kysely toteutetaan vuosittain.

Päihdeasennekyselyyn voi vastata osoitteessa www.a-klinikka.fi/epthml, ja kysely on avoinna vuoden loppuun.

Viime vuonna kyselyyn vastasi lähes 950 seudun asukasta. Huomattava osa kyselyn vastaajista (68 %) oli joskus ollut huolissaan läheisen päihteiden käytöstä. Alle 18-vuotiaistakin lähes puolet (46 %) oli ollut huolissaan läheisestään, ja heistä enemmistö (59 %) ei tiennyt, mistä apua voisi hakea.

Myös rahapelaaminen huolestutti, sillä läheisen rahapelaamisesta oli huolissaan useampi kuin joka kymmenes (12 %) vastaaja. Reilusti yli puolet (61 %) vastaajista ei tiennyt mistä hakea apua, jos rahapeliasiat askarruttavat.

Lapsi ei välttämättä osaa tai uskalla pyytää apua

Joka neljäs vastaaja kertoi joskus kokeneensa haittoja vanhempien päihteiden käytöstä lapsuudenkodissaan. Usein haittoja oli kokenut 15 prosenttia vastaajista. Vanhempien päihteiden käyttö oli aiheuttanut perheriitoja, ahdistusta ja häpeää vanhemmista. Haittoja kokeneista moni (37 %) oli kokenut myös pelkoa juovaa vanhempaa kohtaan.

Vastaajista 5 prosenttia oli kohdannut lapsuudenkodissaan mielenterveysongelmia, ja joka kymmenennellä vastaajalla oli lapsuudenkodistaan kokemusta sekä mielenterveys- että päihdeongelmista. Ongelmia kokeneet vastaajat kertoivat kyselyssä, että lapsena he eivät osanneet tai uskaltaneet pyytää apua. Joillekin oli jäänyt tunne, että viranomaiset eivät uskoneet tai osanneet kuulla heitä lapsena.

Kannabisasenteet sallivia, lisää ymmärrystä haitoista tarvitaan

Kannabiksen käytön vaarallisuuden mielenterveydelle tiedosti lähes 70 prosenttia vastaajista, viidennes oli epävarma vastauksestaan. Myönteisesti kannabikseen suhtautui keskimäärin joka kymmenes vastaaja.

Myönteisesti kannabikseen suhtautuvat eivät nähneet satunnaisen kannabiksen käytön haittaavan koulunkäyntiä tai vanhemmuutta eivätkä uskoneet sen olevan haitallisempaa nuorille kuin aikuisille. Kannabista kertoi kokeilleensa useampi kuin joka kymmenes vastaaja (14 %).

Kysely on osa ehkäisevää päihdetyötä

Päihdeasennekysely on osa seudullista Pakka-toimintaa, joka on tutkitusti tehokas malli paikalliselle työlle päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa ehkäisevää työtä koordinoi A-klinikka Oy:n Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna.

Lisätietoja

koordinaattori Paula Meskanen, Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna, A-klinikka Oy, [email protected], p. 050 592 1455

Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna: www.a-klinikka.fi/epthml
Kyselyn suora linkki: www.webropolsurveys.com/S/480564475D58246A.par