Satakunnan alueella kehitetty malli vahvistaa päihteitä käyttävien äitien hoitoa

Vauvan jalat

Koko Satakunnan alueen kattaneella hankkeella pyrittiin turvaamaan päihteitä käyttävien äitien palveluja. Hanke ehdottaa uutta hoitomallia hyvinvointialueelle.

Satakunnan alueella vahvistettiin päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitoa vuonna 2022 toteutetussa SataÄidit-hankkeessa. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

”Satakunnan alueella on jo toimivia palveluja tarjolla, joten hankkeessa keskityttiin asiakkaiden hoitopolkujen ja ammattilaisten yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeen tuloksena syntyi malli, joka auttaa vahvistamaan palveluja uudella hyvinvointialueella”, kertoo hankkeen koordinaattori Sanna-Mari Piira A-klinikalta.

Hankkeesta vastasi A-klinikka Oy:n Kokemäellä sijaitsevat palvelut. Yhteistyötä tehtiin Satakunnan alueella esimerkiksi neuvoloiden, päihdepalvelujen sekä Satasairaalan erityisen tuen tarpeen vastaanoton (ETU-vastaanotto) ja sosiaalipediatrian kanssa. Mukana oli myös järjestötoimijoita, kuten Kris-Satakunta ja Porin ensi- ja turvakoti.

”Kun raskaana oleva päihteitä käyttävä äiti saa apua, se voi olla käänteentekevä asia koko perheen hyvinvoinnille – ja erityisesti syntymättömän vauvan terveydelle. Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön liittyy paljon häpeää ja syyllisyyttä, joten palveluihin hakeutumisen kynnys on usein korkea”, Sanna-Mari Piira sanoo.

Uusi malli tukee ammattilaisten yhteistyötä

”Uusi hoitopolkua vahvistava malli sisältää lähetekäytännön ja koordinoitua yhteistyötä eri palvelujen kesken. Tavoitteena on, että päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitoon ohjaaminen ja hoito olisi mahdollisimman sujuvaa heti alkuraskaudesta lähtien”, Sanna-Mari Piira kuvailee.

Hankkeessa luotiin myös hoitomalli Satakunnan alueen äitiys- ja lastenneuvoloihin tilanteisiin, joissa herää huoli raskaana olevan äidin päihteiden käytöstä.

”Sosiaali- ja terveyspalveluissa on yleisestikin haasteena se, ettei päihteiden käyttöä aina tunnisteta tai osata ottaa puheeksi. Siksi hankkeessa järjestettiin ammattilaisille maksuttomia koulutuksia, joihin kutsuttiin esimerkiksi neuvoloiden ja perusterveydenhuollon henkilökuntaa”, Piira kertoo.

Käytettävissä Satakunnan hyvinvointialueella

”Hankkeessa kehitetty hoitomalli on mahdollista ottaa osaksi koko Satakunnan hyvinvointialueen toimintaa ja sosiaali- ja terveyspalveluita. Vakiinnuttamalla ja tiivistämällä esimerkiksi neuvoloiden, ETU-vastaanoton, päihdepalvelujen ja sosiaalipalvelujen yhteistyötä voidaan saada paljon aikaan”, A-klinikan palvelupäällikkö Petra Siutla-Luotonen toteaa.

Hanke esittää, että Satakunnan hyvinvointialueella otettaisiin uuden mallin mukaisesti käyttöön kaksoislähetekäytäntö, jossa neuvola tekee päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden kohdalla lähetteen ETU-vastaanoton lisäksi päihdepalveluihin. Lisäksi perheen tueksi kootaan moniammatillinen verkosto.

Lisätietoja

a-klinikka.fi/sataaidit

Sanna-Mari Piira, hankekoordinaattori, A-klinikka Oy, [email protected], p. 040 683 6503
Petra Siutla-Luotonen, palvelupäällikkö, A-klinikka Oy, [email protected], p. 040 714 9605

Katso myös