Satakunnan alueen SataÄidit-hanke sai jatkorahoituksen

Vauva peiton alla

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt A-klinikka Oy:n Kokemäen palveluiden hankkeelle valtionavustuksen päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden vanhempien hoidon turvaamiseksi.

Valtionavustuksia on myönnetty palveluille, joiden kohderyhmänä ovat päihteitä käyttävät raskaana olevat äidit, vauvaperheiden äidit ja heidät kumppaninsa sekä perheen muut lapset. Viime vuonna aloitettu SataÄidit-hanke saa uuden avustuspäätöksen myötä jatkoa.

Koko Satakunnan hyvinvointialueen kattavasta hankkeesta vastaa Kokemäen A-klinikka ja Perheiden palvelut. Vuonna 2022 hankkeessa luotiin malli päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitoonohjaukseen ja hoitoon. Päihdehoitopolkua kuvaavan mallin lisäksi luotiin oma hoitomalli erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloiden käyttöön.

Tänä vuonna SataÄidit-hankkeen päätavoitteena on päihdehoitopolkua tukevan mallin käyttöönotto Satakunnan hyvinvointialueella ja sen vakiinnuttaminen osaksi hyvinvointialueen toimintaa. Hoitomallissa luodun kaksoislähetekäytännön ja koordinoidun moniammatillisen verkoston avulla voidaan vahvistaa hoitoa heti raskausajasta alkaen.

Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä, jotta asiakkaille voitaisiin tarjota yhä toimivampi hoito matalammalla kynnyksellä. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi neuvoloiden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kesken. Lisäksi hankkeessa lisätään ja syvennetään koulutuksen ja kokemusasiantuntijoiden avulla sote-ammattilaisten päihteiden käytön tunnistamista ja puheeksiottoa.

Lisäksi pyritään vakiinnuttamaan raskaudenaikainen yksilö- ja ryhmäavokuntoutus päihderiippuvaiselle äidille ja perheelle sekä synnytyksen jälkeinen tuki äidille, lapselle ja koko perheelle. Kuntoutusta ja tukea tarjotaan yhteistyössä ETU-vastaanoton, sosiaalipediatrian, neuvolan ja sosiaalipalveluiden kanssa. Avokuntoutuksessa hyödynnetään tukena myös digipalveluja.

Hanke edistää osaltaan Satakunnan sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa alueen ammattilaisten päihdeosaamista.

Lisätietoja

Sanna-Mari Piira, projektipäällikkö, SataÄidit-hanke, A-klinikka Oy, p. 040 683 6503, [email protected]

a-klinikka.fi/sataaidit

Katso myös