Satakunnassa vahvistetaan päihteitä käyttäville äideille tarjottavaa tukea ja hoitoa

Vauva sylissä

Satakunnan alueella kehitetään päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille tarkoitettuja palveluja. Kokemäen A-klinikan ja Perheneuvolan hankkeelle on myönnetty valtionavustus vuodelle 2022.

Kokemäellä on käynnistynyt koko Satakunnan alueen kattava kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä päihdeongelmista kärsiville odottaville äideille ja vauvaperheille suunnatuissa palveluissa.

”Päihdeongelmasta kärsivä odottava äiti tai pienen lapsen vanhempi kokee usein häpeää ja syyllisyyttä, ja avun hakeminen pelottaa. Siksi osa apua tarvitsevista jää palveluissa tunnistamatta”, kertoo hankkeen koordinaattori Sanna-Mari Piira.

Uudessa hankkeessa koulutetaan neuvoloiden henkilökuntaa ja muita terveysalan ammattilaisia päihdeongelman varhaiseen tunnistamiseen sekä päihteiden käytön puheeksiottoon.

”Kun avun tarve on tunnistettu, kestävät ja toimivat hoitopolut sekä sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat ratkaisevia. Satakunnan alueella on monipuolisesti palveluja saatavilla, nyt haluamme tiivistää yhteistyötä, jolloin hoitoketju ei pääse katkeamaan missään vaiheessa”, Sanna-Mari Piira sanoo.

Hanke tekee yhteistyötä alueen neuvoloiden, erityistä tukea tarvitsevien äitien poliklinikan, lastensuojelun ja päihdepalvelujen kanssa. Hankkeesta vastaa Kokemäen A-klinikka ja Perheneuvola. Tavoitteena on, että varhaisen vaiheen tukea olisi saatavilla jo perustason palveluissa.

”Jokaiselle perheelle tulisi taata mahdollisuus matalan kynnyksen tukeen varhaisessa vaiheessa. Kun raskaana olevaa äitiä tai vauvaperheen vanhempaa saadaan autettua, hyötyy siitä koko perhe ja heidän läheisensä”, Piira jatkaa.

Lisätietoja

a-klinikka.fi/sataaidit

Sanna-Mari Piira, hankekoordinaattori, A-klinikka Oy, [email protected], p. 040 683 6503
Kristiina Siirto-Honkanen, palveluesimies, A-klinikka Oy, [email protected], p. 050 438 6743

A-klinikka Oy on päihde- ja mielenterveyspalvelujen erityisosaaja, joka palveluissa työskentelee noin 500 alan ammattilaista. Tuotamme palveluja kunnille ja kuntayhtymille, työterveyshuoltoon, yrityksille ja yksityisasiakkaille. Olemme Yhteiskunnallinen Yritys.

Katso myös