Back to top
Tiedote

Uusi korvaushoitolääke käyttöön ensimmäisenä Euroopassa

Pitkävaikutteinen korvaushoitolääke otetaan käyttöön A-klinikka Oy:n palveluissa Espoossa. A-klinikka ottaa lääkkeen kliinisen käyttöön ensimmäisenä Euroopassa.

A-klinikka Oy:n K-klinikalla Espoossa otetaan käyttöön lääkevalmiste Buvidal, joka on pitkävaikutteinen korvaushoitolääke. Lääke voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai jopa kerran kuukaudessa.

EU:n laajuisen myyntiluvan saaneen Buvidalin vaikuttavana aineena on buprenorfiini. Tutkimuksissa sen tehokkuus ja toimivuus on osoittautunut vähintään yhtä hyväksi kuin nykyisten käytössä olevien korvaushoitolääkkeiden. Maailmalla on suhtauduttu uusiin pitkävaikutteisiin lääkkeeseen myönteisesti ja samantyyppisestä toisen valmistajan lääkkeestä on jo saatu käyttökokemuksia Yhdysvalloista, jossa se on kliinisessä käytössä.

Uusi lääke vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa esimerkiksi potilaiden psykososiaaliseen kuntoutukseen ja siirtää samalla hoidollisesti painopistettä pois lääkityksestä kuntoutukseen. Pitkävaikutteinen lääkitys tuo myös joustavuutta hoitoon ja helpottaa asiakkaiden arkea, kuten työelämään tai opiskeluun hakeutumista. Kaikissa potilasryhmissä tällainen injektiomuotoinen lääke poistaa kotilääkityksiin liittyvät annostelu- ja väärinkäyttöriskit.

”Uusista lääkemuodoista tarvitaan kuitenkin aina kokemusta, vaikka vaikuttava lääkeaine onkin jo tuttu. Haluamme olla eturintamassa kokeilemassa lääkettä, sillä uskomme tällaisesta pitkävaikutteisesta lääkityksestä olevan paljon etuja potilaille ja hoitojen järjestämisessä”, sanoo A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki.

”Korvaushoidon palveluja tuotetaan Espoon kaupungille, joka suhtautuu kokeiluun myönteisesti. Innovatiivisuudella ja yhteistyöllä mahdollistetaan palvelujen kehittyminen”, Simojoki jatkaa.

”Tietojemme mukaan olemme vähintäänkin Euroopan, ellei jopa koko maailman ensimmäinen hoitopaikka, joka ottaa Buvidalin kliiniseen käyttöön myyntiluvan saamisen jälkeen. Iso kiitos siitä kuuluu sitoutuneelle ja kehittämismyönteiselle hoitohenkilökunnalle. Suomi on jälleen eturintamassa korvaushoidon kehittämisessä ja hoitopalveluiden monipuolistamisessa.”

Lisätietoja

Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja, lääketieteellinen johtaja, A-klinikka Oy, 040 5731 083, kaarlo.simojoki(at)a-klinikka.fi

A-klinikka Oy tarjoaa laadukkaita päihde- ja mielenterveyspalveluja. Toimintamme tuotot palautuvat yhteiseen hyvään, suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. Palveluissamme työskentelee 500 päihde- ja mielenterveysalan ammattilaista. Teemme yhteistyötä noin 150 kunnan kanssa, eli noin puolet Suomen kunnista on asiakkaitamme. Maksamme kaikki veromme Suomeen.