A-klinikan verkkoterapia saa kiitosta vangeilta

Verkkoterapiaohjelma toteutetaan etänä

Rikosseuraamuslaitos pilotoi vuonna 2020 A-klinikka Oy:n alkoholiongelmien hoitoon tarkoitettua verkkoterapiaa kolmessa vankilassa. Verkkoterapia sai hyvää palautetta sekä vangeilta että henkilökunnalta.

Pilottiin valitut vangit saivat osallistua verkossa tapahtuvaan kuntoutukseen sähköisen asioinnin työasemilta. Pilotti toteutettiin Huittisten, Jokelan ja Kylmäkosken vankiloissa.

Itse ohjelma toteutettiin tekemällä tehtäviä verkkoalustalla, jossa A-klinikan terapeutti kävi antamassa kirjallista ohjausta ja palautetta. Ohjelman aluksi ja lopuksi vangit saivat ohjeita ja palautetta terapeutilta myös videopuhelussa. Ohjelman kokonaiskesto oli 3–4 kuukautta riippuen siitä, kuinka monta kertaa viikossa pilottilaisten oli mahdollista käydä tekemässä tehtäviä. Verkkoterapian teoriapohjana toimivat kognitiivisen käyttäytymisterapian ja motivoivan haastattelun periaatteet kuten Rikosseuraamuslaitoksen omassakin päihdekuntoutuksessa.

Verkkoterapia sai hyvää palautetta niin vangeilta kuin henkilökunnalta. Erityisesti korona-aikana tällaisen kuntoutusmuodon koettiin tuovan lisäapua Rikosseuraamuslaitoksen omiin päihdetyön resursseihin sekä edistävän itsenäistä, matalan kynnyksen mahdollisuutta päihdeongelman käsittelyyn.

Vangit kokivat ohjelman pääsääntöisesti myönteisesti ja ”yllättävän mielenkiintoisena”, ”kattavana kokonaisuutena” ja ohjelmana, jossa ”oppi lyhyessä ajassa paljon”. Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät, jotka olivat mukana pilotissa, totesivat ohjelman olleen helppokäyttöinen, kokonaisvaltainen ja opettaneen elämänhallintatietoja laajemminkin kuin päihdeongelman näkökulmasta.

"Verkkoterapia tarjosi vangeille uudenlaisen mahdollisuuden itsenäisempään vastuunottoon omaan päihdekuntoutukseensa ja kuntoutumiseensa liittyen. Osallistujilla oli mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa tekemällä verkkoterapiaan kuuluvia tehtäviä. Verkkoterapia ja vankiloissa toteutettava yksilö- ja ryhmämuotoinen päihdekuntoutus täydentävät toisiaan loistavasti. Uusille kuntoutusmuodoille ja -tavoille on tulevaisuudessa kasvava tarve vankien kuntoutustarpeen moninaistuessa", pohtii Jokelan vankilan erityisohjaaja Ildikó Szigethy.

Myös A-klinikan terapeutit ja pilotista vastannut digitaalisten palveluiden kehittämiskoordinaattori Hannu Sievänen huomasivat hyvän asiakaspalautteen:

"Saatu palaute vahvisti käsitystämme siitä, että verkkoterapia on joustava palvelu. Se soveltuu hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin ja auttaa muutoksessa myös lyhyessä ajassa."

Pilotille ja vastaavanlaisille sähköisille kuntoutusohjelmille toivottiin jatkoa vankien kuntoutuksessa. Pilotti toteutettiin osana Älykäs vankila -hanketta.

Lisätietoja

Pia Puolakka, projektipäällikkö, Rikosseuraamuslaitos, Älykäs vankila -hanke, [email protected]
Hannu Sievänen​, kehittämiskoordinaattori, A-klinikka Oy, [email protected], p. 050 461 9526​