A-klinikka Oy liittyi kansalliseen potilastiedon arkistoon

Toimintaamme ohjaa luottamuksellisuus

A-klinikka Oy otti käyttöön Kanta-palvelujen potilastiedon arkiston 27.2.2019. A-klinikan palveluyksiköt tallentavat potilastiedot kansalliseen potilastiedon arkistoon kyseisestä päivästä alkaen.

Palveluyksiköissä 27.2. alkaen kirjatut potilastiedot ovat asianmukaisesti käytettävissä muissa terveydenhuollon yksiköissä, joissa asiakas asioi. Samoin A-klinikka Oy:n palveluissa on mahdollisuus nähdä muissa palveluissa tehtyjä merkintöjä asiakkaan luvalla.

Palvelutapahtuma A-klinikka Oy:llä tarkoittaa esimerkiksi yhtä A-klinikkakäyntiä hoitajalla, sosiaalityöntekijällä tai lääkärillä. Laitoshoidossa palvelutapahtuma tarkoittaa yhtä vieroitushoito- tai kuntoutusjaksoa. Korvaushoidossa palvelutapahtuma on koko korvaushoitojakso. A-klinikka Oy:n palveluissa ei tehdä takautuvia siirtoja, eli ennen 27.2. tehtyjä merkintöjä ei siirretä potilastiedon arkistoon.

Jatkossa asiakas voi lukea palveluyksikössä tehdyt kirjaukset suoraan verkkoasiointipalvelu Omakannasta (kanta.fi). Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen, eli joko verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Omakannassa asiakas voi halutessaan estää palvelutapahtuman näkymisen.

A-klinikka Oy:n potilasasiakirjat tallennetaan potilastiedon arkistoon siten, että niille tulee erityissuojaus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työntekijä katsoo potilastietoja, hänen täytyy erikseen varmistaa potilasasiakirjan avaaminen. Potilasasiakirjan katsomisesta jää aina merkintä lokitietoihin, jotka saat tarvittaessa tarkistettavaksi pyytämällä niitä asianosaisesta organisaatiosta.

Arkistoon liittyminen on palveluntarjoajille lakisääteinen velvollisuus. Potilastiedon arkistoon merkittävät tiedot siirtyvät aina alueelliseen yhteisrekisteriin, joka vastaa yleensä sairaanhoitopiirin aluetta. Mikäli asiakas asioi useamman alueen palveluissa, tietojen luovuttaminen alueelta toiselle vaatii aina asiakkaan luvan. Halutessaan asiakas voi kieltää tietojen luovuttamisen alueensa yhteisrekisteristä muille alueille.

Henkilökuntamme neuvoo kysymyksissä asiaan liittyen. Lisäksi kaikissa yksiköissämme on saatavilla potilastiedon arkiston esitteitä.