A-klinikka Oy:lle on myönnetty Avainlippu

Sydän

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt A-klinikka Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. A-klinikka Oy tarjoaa laadukkaita päihde- ja mielenterveyspalveluja ja on A-klinikkasäätiön omistama yritys.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että palvelun tai tuotteen on oltava tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia.

Palvelu-Avainlipun saaneella yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

"Juuremme ovat olleet Suomessa yli 60 vuotta. Ammattitaitoiset työntekijämme tekevät arvokasta työtä päihde- ja mielenterveyspalveluissa Suomessa joka päivä", kertoo A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki.

"Avainlippu-merkki korostaa entisestään työmme vahvaa kotimaista ja ammattitaitoista leimaa", Simojoki jatkaa.

Kotimaisen palvelun hankinta on yhteiskunnallista vaikuttamista ja arvovalinta, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. A-klinikka Oy työllistää Suomessa noin 500 ihmistä ja palvelee suomalaisia. Kaikki yhtiön tuotot ohjautuvat A-klinikkasäätiön kautta suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen.

A-klinikka Oy on A-klinikkasäätiön omistama yritys, joka tarjoaa päihde- ja mielenterveyspalveluja. Yhtiö on toiminut vuodesta 2016. Säätiön palvelutuotanto siirtyi yhtiöön vuoden 2018 alussa. A-klinikka Oy tukee yhteistyökumppaneita päihde- ja riippuvuustyön erityisosaamisellaan. SHQS-sertifioitu laatujärjestelmä kattaa kaikki A-klinikan palvelut. 

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.