Asiakasmaksulaki muuttuu: 1.7.2021 alkaen kunnat laskuttavat asiakasmaksut

Tietokoneella

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja koskeva laki muuttuu 1.7.2021. Muutosten tavoitteena on poistaa hoidon esteitä ja lisätä asiakkaiden tasa-arvoa. 

Heinäkuun alusta alkaen kunnille sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat palveluntuottajat, esimerkiksi yksityiset yritykset kuten A-klinikka Oy, eivät enää saa laskuttaa hoidon asiakasmaksuja suoraan asiakkailtaan. Asiakasmaksujen laskutuksen saa tehdä vain palvelun tilannut kunta tai kuntayhtymä.

Uudistuksella pyritään selkeyttämään sitä, kenelle laskutus kuuluu. Lisäksi uudistusten tavoitteena on mahdollistaa nykyistä paremmin asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen. Kuntien velvollisuutta tiedottaa asiakkaita tästä on vahvistettu uudessa laissa. Jatkossa kunta ei voi myöskään omalla päätöksellään siirtää laskun perimistä palveluntarjoajalle. Tarkempia tietoja laskutukseen liittyen asiakas voi kysyä omasta asuinkunnastaan.

Lisätietoja asiakasmaksulain uudistuksesta voi lukea sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Uusi 1.7. voimaan tuleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta on luettavissa Finlexistä.