Back to top
Uutinen

Kaarlo Simojoesta Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan päihdelääketieteen työelämäprofessori

Kaarlo Simojoki aloittaa lääketieteellisen tiedekunnan osa-aikaisena päihdelääketieteen työelämäprofessorina 1.7.2018. Tehtävä on viisivuotinen. Päihdelääketieteen työelämäprofessuuri rahoitetaan Alko Oy:n lahjoitusvaroin.

A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki on yleislääkäri, jolla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Hän on suorittanut lääketieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2013. Simojoki on alan tunnettu asiantuntija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot päihdelääketieteen alalla.

”Kokemukset työelämäprofessoreista ovat hyviä, ja katsoimme että tämä on mainio tilaisuus ottaa tiedekuntaan ensimmäinen työelämäprofessori”, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

”Kaarlo Simojoki on aktiivinen ja arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija omalla alallaan. Tiedekuntana odotamme hänen jatkavan tätä toimintaa ja nostavan esille päihdesairauksien ehkäisyn, hoidon ja tutkimuksen tärkeyttä. Pidämme myös hyvin tärkeänä hänen panostaan tiedekunnan opetuksessa.”

Simojoki toteaa pitävänsä työelämäprofessorin tehtävää hienona mahdollisuutena.

"Tiedekunta osoittaa suurta rohkeutta ja kaukokatseisuutta siinä, että ottaa ensimmäisen työelämäprofessorinsa päihdelääketieteen alalta, sillä tämä on ala, jota todella täytyy nostaa esille. Päihdesairaudet ovat suurin kansanterveydellinen uhkamme”, hän toteaa.

”Toivon, että tässä tehtävässä pystyn yhdistämään kliinistä ja akateemista maailmaa, sillä tällä alalla tarvitaan kipeästi tutkimusta, jolle käytännön työ voidaan perustaa.”

Opetustyöhön osallistumista Simojoki sanoo myös odottavansa ilolla. Uutta se ei hänelle ole, sillä hän on aikaisemminkin käynyt pitämässä luentoja lääketieteen opiskelijoille.

”Työskentelen mielelläni opiskelijoiden kanssa, ja toivon voivani osoittaa, miten tärkeä ja mielenkiintoinen ala päihdelääketiede kaikkineen on. Opiskelijoiden mielikuva päihdesairauksista kun yleensä muodostuu lähinnä päivystysten perusteella – ne umpikänniset häiriköijät ja se Pekka, joka on täällä viidettäkymmenettä kertaa! On tärkeää, että he saavat alasta kokonaisvaltaisen kuvan.”

Katso myös Kaarlo Simojoen haastattelu.

Lisätietoja

Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, A-klinikka Oy, kaarlo.simojoki(at)a-klinikka.fi, 040 5731 083

Risto Renkonen, dekaani, Helsingin yliopisto, risto.renkonen(at)helsinki.fi, 050 448 4704