Back to top
Uutinen

Lastensuojelun sijaishuollon Stoppari-palvelut laajentuvat Haminassa

A-klinikka Oy:n Haminassa ja Lahdessa sijaitsevat Stopparit ovat päihde- ja nuorisopsykiatriseen osaamiseen erikoistuneita lastensuojelulaitoksia. Stoppari Haminan palvelut laajentuvat kesäkuussa 2019 uudella seitsemänpaikkaisella osastolla, joka tarjoaa pidempiaikaista ympärivuorokautista kuntoutusta. Hoidossa tuetaan nuoria kohti itsenäistä elämää ja kotiinpaluuta.

Kuntoutumisosasto täydentää Stoppareiden tarjoamaa hoitoketjua. Haminassa nykyisiin palveluihin sisältyvät hoidollinen pysäytys ja hoidon tarpeen arviointi sekä lähihoito-osasto. Uusi kuntoutumisosasto sijaitsee samassa pihapiirissä. Lahden pysäytys- ja arviointiosasto palvelee kerralla seitsemää nuorta. Uuden palvelun myötä Stopparit voivat tarjota hoitoa yhteensä 26 nuorelle. 

Stoppareiden palvelut ovat vahvasti resursoituja: pysäytys- ja arviointiosastolla sekä lähihoito-osastolla henkilöstömitoitus on 1,8 ja uudella kuntoutumisosastolla 1,3, minkä lisäksi tukena on laitoksen johtaja ja perhetyöntekijä. Palvelujen tavoitteena on edistää päihde- ja mielenterveysongelmaisten nuorten ja heidän perheidensä kuntoutumista ja hyvinvointia.

Lisätietoja

Mika Hallberg, aluepäällikkö, A-klinikka Oy:n Stopparit, [email protected], p. 045 657 9012
www.stopparit.fi