Päihdesairaalan perhehoidon uusi malli vahvistaa hoitopolkuja

Perhehoito

Päihdesairaalassa on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa malli, joka vahvistaa raskaana olevien naisten ja lapsiperheiden hoitopolkuja. Uutta mallia tarjotaan kaikille perhehoitoon hakeutuville.

Kaikille Päihdesairaalan perhehoitoon ohjatuille raskaana oleville naisille ja lapsiperheille tarjotaan jatkossa uutta mallia, joka turvaa hoitopolun jatkumisen laitoshoitojakson jälkeen.

”Meille tulee hoitoon odottavia äitejä ja perheitä eri puolilta Suomea. Uusi malli vahvistaa kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä ja varmistaa, että hoitoketju jatkuu katkeamattomana”, kertoo palvelupäällikkö Eija Ruokonen.

Perhehoidossa hoidetaan vanhemman päihdeongelmaa, tarjotaan tukea vanhemmuuteen ja turvataan lasten hyvinvointi. Palvelujen jatkuvuuden takaamiseksi tarvitaan useiden eri tahojen yhteistyötä. Jatkohoidosta tehdään alustava suunnitelma jo ennen perhehoitojakson alkamista.

Päihdeongelmaan liittyvä häpeä on läsnä etenkin silloin, kun perheessä on pieniä lapsia, ja kynnys avun hakemiseen on korkea.

”Olemme nähneet, kuinka yhteistyö selkeyttää hoidon kokonaisuutta perheelle ja lisää luottamusta hoitaviin tahoihin. Päihdeongelmaan liittyvä häpeä on läsnä etenkin silloin, kun perheessä on pieniä lapsia, ja kynnys avun hakemiseen on korkea. Siksi selkeä hoitopolku ja sen saumattomuus ovat erityisen tärkeitä”, Ruokonen sanoo.

Uuden mallin kehittämiseen on saatu valtionavustus sosiaali- ja terveysministeriöltä päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseksi. Vuonna 2022 malli vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Päihdesairaalan tarjoamaa perhehoitoa.

Katso myös

Päihdesairaala

Katso myös