Potilastietojen tietoturva on A-klinikka Oy:lle ensisijaisen tärkeää

Toimintaamme ohjaa luottamuksellisuus

Terveyden- ja sosiaalihuollon tietoturvakysymykset ovat olleet vahvasti esillä julkisuudessa Vastaamon tietomurron ja luottamuksellisten tietojen julkaisemisen myötä. Tapahtuma on herättänyt huolta myös meillä hoidossa olevissa ihmisissä. Ymmärrämme tämän hyvin, sillä päihteisiin liittyvät tiedot ovat mitä suurimmassa määrin henkilökohtaisia ja luottamuksellisia sekä tunteita herättäviä. Päihdealan johtavana toimijana olemme aina tunnistaneet vastuumme tietoturva-asioissa ja luottamuksellisuus on keskeinen toimintaamme ohjaava arvo.

Käyttämämme potilastietojärjestelmä kuuluu ns. A-luokkaan, jossa vaatimukset ovat paljon täsmällisempiä kuin monissa yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksissä käytetyissä B-luokan ohjelmissa. A-luokan ohjelmille tehdään myös tietoturva-arviointi ennakkoon ja Kelan yhteistestaus ennen Kantaan liittämistä. Käyttämämme potilastietojärjestelmä auditoidaan säännöllisesti joka vuosi kahden eri arvioijan toimesta ja sen tietoturvaa kehitetään aktiivisesti. Valvomme osana palvelutoimintamme kokonaisuutta jatkuvasti myös tietoturvaohjelmiamme- ja käytäntöjämme.

Digitalisoituvassa maailmassa löytyy aina tahoja, jotka pyrkivät hyötymään yritysten tietoturvapuutteista. Teemme jatkuvasti parhaamme, jotta meidän osaltamme tietoturva on parhaassa mahdollisessa kunnossa ja kaikki arkaluontoiset tiedot suojattuja.

Potilastietojärjestelmämme toimii omassa verkossamme, eli se ei ole suoraan yhteydessä julkiseen verkkoon. Olemme panostaneet niin teknisiin tietoturvaratkaisuihin kuin henkilöstön koulutukseen. Toimimme voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja käsittelemme henkilötietoja viranomaisten vaatimalla tavalla. Työntekijämme ymmärtävät myös tietosuojan merkityksen työssään ja jokainen osaltaan panostaa jokapäiväisessä arjen työssä siihen, että kaikkia potilastietoja käsitellään ja säilytetään asianmukaisesti. Haluamme olla asiakkaiden meille osoittaman luottamuksen arvoisia. Teemme parhaamme päivittäin, jotta meille on turvallista tulla.

Lisätietoja tietosuojastamme.