Selviämishoitoon tullessa voi saada korvauksen taksimatkasta

A-klinikka Oy lyhyesti

Selviämishoitoasemille Kouvolaan, Saloon ja Turkuun hakeutuessa on mahdollista saada Kelalta korvaus taksimatkasta. Korvaus edellyttää terveydenhuollon antamaa todistusta.

Selviämishoitoon tulevat asiakkaamme voivat jatkossa saada Kelalta korvauksen taksimatkasta, kun terveydentila edellyttää taksin käyttämistä ja toimipisteeseen ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla. A-klinikka Oy tarjoaa selviämishoitoa Kouvolassa, Salossa ja Turussa.

Korvausta varten tarvitaan terveydenhuollon antama todistus ja taksi tilataan alueellisesta tilausnumerosta. Asiakkaalle jää matkasta maksettavaksi omavastuu.

Jos asiakas ohjataan selviämishoitoon muusta terveydenhuollon palvelusta, esimerkiksi päivystyksestä, terveydenhuollon ammattihenkilö voi kirjoittaa asiakkaalle todistuksen matkakorvausta varten. Asiakkaan hakeutuessa hoitoon itse hän voi soittaa Selviämishoitoasemalle, jolloin ammattilainen arvioi tilannetta puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin voi tehdä vain terveydenhuollon ammattihenkilö.

A-klinikka Oy:n Selviämisasemien nimet ovat muuttuneet Selviämishoitoasemiksi. Selviämishoitoasemat tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa, jolla estetään ja hoidetaan päihtymystilan aiheuttamat akuutit komplikaatiot ja turvataan asiakkaalle turvallinen selviäminen. Työntekijät ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja toimipisteissä on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys.

Toimipisteet

Lisätietoja