Vauvan jalat

Päihdesairaalassa on kehitetty parin viime vuoden aikana päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden hoitoa yhdessä lähettävien tahojen kanssa.

Päihdesairaalassa aloitettiin vuonna 2020 hanke, jonka tavoitteena oli kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden päihdehoitoa. Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä kuntien kanssa malli, jolla vahvistetaan perhehoidon potilaiden hoitopolkua.

Malli on vakiinnutettu pysyväksi käytännöksi Päihdesairaalassa ja sitä tarjotaan nyt kaikille perhekuntoutukseen hakeutuville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille.

Päihdesairaalan tarjoaman perhekuntoutuksen tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja vanhemman päihdeongelman hoitaminen. Hoitoon ohjaudutaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta lähetteellä. Päihdesairaala palvelee koko Suomea.

Yhteistyössä kuntien kanssa

Uuteen malliin liittyvää kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä kuntien kanssa muun muassa käytännön työpajoissa. Yhdessä löydettiin keinoja, joilla voidaan vahvistaa erityisesti laitoshoitojakson jälkeistä hoitopolkua.

Hanke on osoittanut verkostojen yhteistyön merkityksen perheiden auttamisessa. Verkostotyötä voidaan tehdä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen, päihdepsykiatrian, lastensuojelun, perhetyön ja aikuissosiaalityön kanssa.

Hankkeen aikana kertyneet kokemukset ovat osoittaneet myös sen, että yhteistyö selkeyttää kokonaisuutta perheelle ja lisää luottamusta hoitaviin tahoihin ja viranomaisiin.

Malli sisältää ennakkoverkoston rakentamisen, laitoshoitojakson aikaisen kattavan hoitosuunnitelman sekä jatkohoidon suunnittelun. Malli ohjaa siihen, että potilaalla on alustava suunnitelma jatkohoidosta jo Päihdesairaalaan saapumisen yhteydessä.

Tietoa hankkeesta

Hankkeeseen on saatu valtionavustukset sosiaali- ja terveysministeriöltä päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseksi vuosille 2020–2023.

Tutustu Päihdesairaalan palveluihin tarkemmin: paihdesairaala.fi