Vauvan jalat

Päihdesairaalassa on kehitetty parin viime vuoden aikana päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden hoitoa yhdessä kuntien kanssa. Vuonna 2022 uusi malli vakiinnutetaan osaksi sairaalan tarjoamaa perhehoitoa.

Päihdesairaalassa aloitettiin vuonna 2020 hanke, jonka tavoitteena oli kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden päihdehoitoa. Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä kuntien kanssa malli, jolla vahvistetaan perhehoidon potilaiden hoitopolkua.

Vuonna 2022 malli vakiinnutetaan pysyväksi käytännöksi Päihdesairaalassa ja sitä tarjotaan kaikille perhehoitoon hakeutuville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille.

Yhteistyössä kuntien kanssa

Kehittämistä on tehty yhteistyössä kuntien kanssa muun muassa käytännön työpajoissa. Yhdessä on löydetty keinoja, joilla voidaan vahvistaa erityisesti laitoshoitojakson jälkeistä hoitopolkua.

Hanke on osoittanut verkostojen yhteistyön merkityksen perheiden auttamisessa. Verkostotyötä voidaan tehdä esimerkiksi potilaan kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalvelujen, päihdepsykiatrian, lastensuojelun, perhetyön ja aikuissosiaalityön kanssa.

Hankkeen aikana kertyneet kokemukset ovat osoittaneet myös sen, että yhteistyö selkeyttää kokonaisuutta perheelle ja lisää luottamusta hoitaviin tahoihin ja viranomaisiin.

Uusi malli sisältää ennakkoverkoston rakentamisen, laitoshoitojakson aikaisen kattavan hoitosuunnitelman sekä jatkohoidon suunnittelun. Malli ohjaa siihen, että potilaalla on alustava suunnitelma jatkohoidosta jo Päihdesairaalaan saapumisen yhteydessä.

Päihdesairaala palvelee koko Suomea

Päihdesairaalan tarjoaman perhehoidon tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja vanhemman päihdeongelman hoitaminen. Perhehoitoon ohjaudutaan esimerkiksi potilaan kotikunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta lähetteellä. Päihdesairaala palvelee koko Suomea.

Tietoa hankkeesta

Hankkeeseen on saatu valtionavustukset sosiaali- ja terveysministeriöltä päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseksi vuosille 2020–2022.

Tutustu Päihdesairaalan palveluihin tarkemmin: paihdesairaala.fi

Lisätietoja

Eija Ruokonen, palvelupäällikkö, A-klinikka Oy, [email protected]