Perhehoito

Vuonna 2022 toteutetussa SataÄidit-hankkeessa vahvistettiin Satakunnan alueella asuvien päihteitä käyttävien äitien ja vauvaperheiden hoitoa.

SataÄidit-hankkeen tavoitteena oli luoda kestäviä hoitopolkuja päihderiippuvuudesta kärsiville äideille ja vauvaperheiden vanhemmille ja lisätä ammattilaisten osaamista päihdeongelman varhaisessa tunnistamisessa ja puheeksiotossa.

Uusi hoitomalli Satakunnan alueelle

Hankkeen tuloksena syntyi päihdehoitopolkua tukeva malli, jossa kaksoislähetekäytännön ja koordinoidun moniammatillisen verkoston avulla voidaan vahvistaa päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitoon ohjaamista ja hoitoa raskausajasta alkaen.

Tutustu hoitomalliin (pdf)

Lisäksi hankkeessa luotiin hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden kohtaamiseen.

Tutustu neuvoloille tarkoitettuun hoitomalliin (pdf)

Vakiinnuttamalla ja tiivistämällä neuvoloiden, päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen, erikoissairaanhoidon ja järjestötoimijoiden yhteistyötä voidaan tavoittaa ja auttaa entistä kattavammin monialaista tukea tarvitsevia perheitä.

SataÄidit-hankkeessa kehitetyt mallit on mahdollista ottaa osaksi Satakunnan hyvinvointialueen toimintaa.

Lue hankkeen lopputiedote 11.1.2023

Hankkeen tavoitteista

Toimivan hoitopolun kehittämisen lisäksi hankkeessa oli keskeistä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

Hankkeessa koulutettiin neuvoloiden työntekijöitä ja muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia mini-interventioon, motivoivaan haastatteluun ja Lapset puheeksi -menetelmään. Tavoitteena oli tukea ammattilaisia ongelmallisen päihteiden käytön varhaisessa tunnistamisessa ja päihteitä käyttävien äitien hoitoon ohjaamisessa.

Marraskuussa 2022 pidettyyn loppuseminaariin osallistui 60 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista kuulemaan päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoidon ja tuen tilanteesta.

Lisäksi hankkeen aikana tarjottiin raskaana oleville päihderiippuvuudesta kärsiville äideille ja vauvaperheille avokuntoutusta ja Hoivaa ja leiki -ryhmiä Kokemäen A-klinikalla ja Perheiden palveluissa. Palveluissa on sekä päihdehoidon että perhehoidon erityisosaamista.

Hankkeen kohderyhmä ja yhteistyökumppanit

Hankkeen kohderyhmänä olivat satakuntalaiset päihteitä käyttävät tai päihteiden käytön riskissä olevat raskaana olevat äidit ja vauvaperheet. Hanke kattoi koko Satasairaalan jäsenkuntien alueen, johon sisältyvät Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

Hankkeesta vastasivat A-klinikka Oy:n A-klinikka ja Perheiden palvelut Kokemäki. Yhteistyötä tehtiin Satakunnan alueella esimerkiksi neuvoloiden, päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen sekä Satasairaalan erityisen tuen tarpeen vastaanoton (ETU-vastaanotto) ja sosiaalipediatrian kanssa. Mukana oli myös järjestötoimijoita, kuten Kris-Satakunta ja Porin ensi- ja turvakoti.

Hankkeelle oli myönnetty valtionavustus sosiaali- ja terveysministeriöltä vuodelle 2022 päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseksi.

Lisätietoja

Sanna-Mari Piira, hankekoordinaattori, [email protected], p. 040 683 6503
Kristiina Siirto-Honkanen, palveluesimies, [email protected], p. 050 438 6743

Tämän sivun lyhytosoite

a-klinikka.fi/sataaidit